Tag Archives: burgerparticipatie

Citizen’s science, beleid en burgerparticipatie

Hoe krijgen we de robuustheid in onze meetnetwerken zodat beleid, participatie en ondernemerschap optimaal renderen en resultaten produceren op gebied van gezonde gebiedsontwikkeling? Continue reading

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Burgers zijn ook analytisch 

Burgers meten luchtvervuiling en vormen gefundeerde meningen en inzichten die we graag delen. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 3 Comments

Burgers in beeld bij het Ministerie van Volksgezondheid

Ook het RIVM betrekt zich nu bij het proces van burgers die zelf luchtkwaliteit willen meten. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Brabantse Health Deal is getekend!

Vandaag werd de Brabantse Health Deal getekend door bestuurders uit de regio. Een belangrijke mijlpaal, ook voor AiREAS. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 1 Comment

Het stadsdebat in overzichtelijke videostukjes

De links naar de onderdelen van het stadsdebat voor individueel gebruik en ter verwijzing. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Evolutie AiREAS is educatief materiaal

De evolutie van AiREAS, een nieuwe maatschappij, aan de hand van videomateriaal. Het is een leeronderwerp op gebied van maatschappelijke ontwikkelingen en evolutie Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Videoweergave stadsdebat AIREAS

Het concept van dynamisch clusteren van mensen en instanties heeft een andere uitwerking wanneer het gaat om geld of menselijke kernwaarden. Het stadsdebat van AiREAS deelde de ervaringen van 5 jaar en Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment