Burger belangenverenigingen kiezen voor AiREAS

Allerlei burger belangenverenigingen vragen de laatste tijd aan hun eigen gemeenteraad om middelen. Zij willen zelf een meetnetwerk in hun wijk of buurt aanleggen voor het inzichtelijk maken van de luchtkwaliteit en geluidoverlast. Zij willen een gezonde leefomgeving en weerstand bieden tegen schadelijke ontwikkelingen. Zij vertrouwen de keuzes van de overheid onvoldoende om het zomaar over te laten aan hen. De gepubliceerde inzichten van AiREAS over onze eigen burger betrokkenheid bij onze eigen blootstelling aan luchtvervuiling helpen hierbij.

De Eindhovense wethouder heeft voor de ontwikkeling van het meetnetwerk voor de 21 omliggende gemeenten de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant omarmt. Dit in plaats van het politiek en commercieel onafhankelijke AiREAS, waar Eindhoven en de provincie 6 jaar mee heeft samengewerkt in Eindhoven, Breda en Helmond. Daar zijn argumenten voor te bedenken die de keuze rechtvaardigen. Zoals de complexiteit van het uitrollen van een meetnetwerk en het overtuigen van 21 gemeenteraden en bestuurders. Dat is geen AiREAS aangelegenheid en beter in handen van een operationele dienst die zoiezo al dagelijks werkt met deze instanties wegens de vele andere regiozaken.

Maar gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling blijft een (niveau 4) AiREAS en Stad van Morgen aangelegenheid, inclusief de daadwerkelijke definitie van het relateerde meetnetwerk, zolang de bestuurlijke werkelijkheid gestuurd wordt door politieke economische belangen in plaats van menselijke kernwaarden. AiREAS blijft betrokken bij het proces maar de essentie wordt toch anders aangevoeld door de leden van AiREAS die ook zijn uitgenodigd. De onpartijdigheid en gelijkwaardigheid is weg. Overheid instanties zoals de GGD en RIVM nemen de overhand en onze wetenschappelijke instellingen en onafhankelijke ondernemende experts zijn niet uitgenodigd.

In het kielzog van bovenstaande heeft de beoogde, relatief kleine investering in 2017, voor het afronden van het lokale Eindhovense netwerk, niet plaatsgevonden ondanks aandringen van AiREAS. Deze was nodig wegens de belangrijke verbintenis van dit bestaande AiREAS netwerk met allerlei innovatieve processen van externe partijen zoals de samenwerking betaamt. Als het AiREAS netwerk tekort schiet dan doen we al onze partners tekort die allemaal bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Het grootste deel (gelukkig niet allen) van de ambtelijke en politieke wereld heeft haar eigen, eenzijdige beeld over besteding van onze gemeenschapsmiddelen terwijl wij op niveau van de participatiemaatschappij daar een heel ander wensenpakket bij hebben.

Dit heeft o.a. tot gevolg dat lokale burger belangenverenigingen zelf om middelen vragen, zelfs opeisen, bij hun gemeenten en deze overwegend wél bij AiREAS willen neerleggen, niet alleen in Brabant maar ook in andere delen van Nederland. Dat is een boeiende en onverwachte reactie van de bevolking die zo de onafhankelijkheid en expertise van AiREAS erkent. AiREAS is namelijk geen bedrijf maar een samenwerkingsbeweging onder de vlag van de menselijke kernwaarden van de Stad van Morgen met vele gecommitteerde partners (niet alleen overheid) om tot een gezonde samenleving te komen, gezien vanuit omgevingskwaliteit (overwegend lucht en geluid), ons gedrag, beleidsmatig, toegepast wetenschappelijk, sociaal en bedrijfskundig innovatief. AiREAS is derhalve flexibel in het aankaarten en bereiken van haar doelstellingen. De som van een 30 tal betrokken burger belangenverenigingen levert misschien zelfs betere innovatieve draagkracht op dan samenwerking met de hiërarchisch en belangen ingestelde bestuurlijke overheid. Een combinatie is natuurlijk het beste maar niet altijd mogelijk, nog niet.

Twee plaatjes:

  • 1e plaatje: de 4 lagen van meetgereedschappen die AiREAS hanteert. Op burger niveau is Q4 en Q3 relevant. De overheid stuurt aan op Q1 en Q2. Los van elkaar is dit riskant omdat er altijd discussie zal zijn over de meetwaarden en context. Samen is het echter het meest robuuste systeem dat men kan bedenken.

Multi-Vendor Sensornetwerk versie 2.pptx

  • Het 2e plaatje geeft het ontstaan van niveau 4 gebiedsontwikkeling weer. Het is bewustwording gedreven en gebaseerd op de menselijke kernwaarden waar we allemaal samen mede verantwoordelijkheid voor nemen.

Level 4

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | 1 Comment

Leren we het nooit?

  • Met dank aan iemand uit Breugel kreeg AiREAS een historisch boekje in handen – actie “drie in een”. Het dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Een kleine 40 jaar geleden dus.

In een klap drie belangen: Minder luchtvervuiling, energiebesparing en meer lichaamsbeweging.

Herhaalt de geschiedenis zich? Of zijn we gewoon hardleers?

Het boekje geeft vervolgens een gedetailleerde verhandeling over de manier waarop ozon in de zomer opbouwt uit zuurstof, stikstofoxides en de kracht van zonlicht.

Nogsteeds zien we verbanden tussen ozon, luchtvervuiling en klachten van de bevolking 40 jaar verder. Met het programma Gezonder Brabant en AiREAS proberen we weer wat te doen.

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Burgers worden voor de gek gehouden

Steeds meer burger zetten vraagtekens bij het beleid in de regio dat ogenschijnlijk gebaseerd is op gezondheid maar in werkelijkheid aantoonbaar het tegenovergestelde veroorzaakt. De Vestdijk en het Vliegveld zijn spraakmakende voorbeelden.

Vestdijk
Al geruime tijd vragen we ons af wie keuzes maakt rond de Vestdijk? AiREAS is onderdeel van de Stad van Morgen filosofie waarin menselijke kernwaarden zoals gezondheid en veiligheid sturend zijn in de samenwerking tussen burgers en beleid. Maar van samenwerking is geen sprake. Zijn de maatregelen, die men als “proef” heeft betiteld, gezond? Nee! Veilig? Nee! Samen genomen? Nee! Waarom dan die halfslachtige maatregelen? Worden we hier voor de gek gehouden? Het gemeenschappelijke hogere doel en gedeelde verantwoordelijkheid voor gezondheid en kwaliteit van leven wordt op deze manier eenzijdig onderuit gehaald. Dat noemen we geen volksvertegenwoordiging meer, ook geen samenwerking. Het falen van het huidige maatschappelijke systeem dat niet meer dienstbaar is naar de mens.

Kortom, een bestuurlijk herseninfarct. Welk belang het dient weet niemand maar het algemeen belang is ver te zoeken. Omwonenden geven aan dat ze dagelijks hun hart vasthouden bij de bijna ongelukken. “Dat er nog niemand is verongelukt is een wonder”, stellen buurtbewoners, “dit wil toch niemand op zijn of haar geweten hebben?”. Als het aan AiREAS ligt sluiten we de hele binnenstad voor auto en vrachtverkeer en introduceren we alternatieve (langzame) mobiliteit die niet vervuilend is maar wel handig.

Het vliegveld
Ook zo iets. Op provinciaal niveau tekenen semi-overheid en overheid de Brabantse Health Deal. Dat is 22 juli 2016! Wat doet het politieke spelletje ondertussen? Ze gaat akkoord met het opstijgen vanaf het vliegveld naar het Noorden als het weer het toelaat. Met het gevolg dat half Eindhoven en omgeving 5x zoveel overlast heeft van geluid dan ooit tevoren. En dat vooral op dagen dat het zonnig is en men van rust wil genieten in de tuin of op het balkon. Waarom deze tegenstrijdigheid? Wat bezielt de bestuurders om dit toe te laten?

This slideshow requires JavaScript.

Analyse van buurtinitiatief uit Acht

Via de media trachtte men (wie?) zand te strooien in de ogen van de burgers door te rapporteren dat in het Zuiden nog nooit zo weinig klachten zijn geregistreerd. Eindhovens Dagblad hapt toe maar rekent buiten de waard en moet een dag daarna bakzeil halen door burger opstand uit Acht die met een geheel ander geluid en bewijsvoering komt. Het ED is sportief en publiceert direct een nieuw artikel. De overlast is verplaatst naar het dichtbevolkte gebied. Waarom? Wat is dit nu weer? Toen AiREAS van start ging was gezondheid in de regio het hoofddoel, in samenwerking met wethouders en ambtenaren. Samen verantwoordelijkheid nemen was en is het motto. En dan doet men dit zonder enig overleg. Schandalig vanuit burgerperspectief en ethiek.

ED rapporteert

We zijn niet gek. Wat denken die bestuurders? Dat ze over de rug van de bevolking hun spel kunnen spelen? Nee dus. We gaan graag op vakantie maar niet ten koste van onze gezondheid of veiligheid. Vliegveld Eindhoven dient een zakelijk belang, geen vakantie of militair belang. Daar zijn andere gebieden voor. 80% van het vliegverkeer van Eindhoven is niet passend bij zakelijk perspectief. Opstijgen doe je met wind tegen en over dunbevolkte gebieden, niet het dicht bevolkte Acht en de rest van Eindhoven.

Brabant moet gezonder worden volgens de bestuurders en bevolking. We willen af van vervuiling van de lucht, geluidsoverlast en vele andere stressfactoren die door de politieke economische werkelijkheid worden veroorzaakt. Maar met een beleid dat doet of haar neus bloed komen we niet verder. We worden moedwillig voor de gek gehouden en op zorgkosten of ongemakken gejaagd. En wegens wiens belang? Op een andere manier is dit niet uit te leggen.

Bernard Gerard schrijft er een felle blog over in zijn eigen leesbare stijl.

Op 22 november wordt gesproken in het Rozenknopje over de mogelijke noodzaak en behoefte om naar een ander bestuursmodel te gaan. AiREAS is al onderdeel van Sustainocratie dat gezien wordt als een evolutie. Thom Aussems is de gastspreker deze keer.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brand in Son en Breugel

Het blijft interessant te zien hoe het meetsysteem van AiREAS in Eindhoven in real time de informatie weergeeft over onze blootstelling aan luchtvervuiling. Ook bij een plotselinge en hevige brand. Hier ziet u het verloop ervan dankzij het werk van Scapeler.

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Bezoekverslag aan de Stad van Morgen van de provincie

Mooie reflectie van Annelies Cuijpers over haar bezoek aan de gezondheid gedreven Stad van Morgen en AiREAS

Stad van Morgen

Dit is het persoonlijke verslag van Annelies Cuijpers. Zij kwam namens de Provincie Noord Brabant op bezoek in de “Stad van Morgen” en onze genetwerkte vormen van multidisciplinaire samenwerking aan onze menselijke kernwaarden (Sustainocratie). We begonnen de tour met FRE2SH (voedselzekerheden), School of Talents (participerend leren), COS3I (sociale integratie) en eindigden met AiREAS (gezonde stad en luchtkwaliteit). Het is 10 uur in de ochtend in Eindhoven op 15 augustus 2017 (komkommertijd).

De stad van morgen: Eindhoven van onderop
Annelies Cuijpers, Sr. Communicatie Adviseur Provincie Noord Brabant.

Er is regen voorspeld. Ten minste in de morgen. Maar dat maakt mijn afspraak hooguit interessanter door de extra vraag: laat de stad van morgen zich weerhouden door miezerige luchten? Of is er meer nodig om de kiemen van Brabantse Health Deal te ontmoedigen?

Dinsdag 15 augustus wil “De stad van Morgen” in Eindhoven heel graag aan de provincie laten zien wat…

View original post 2,661 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Mark fietst verder

Na de fijne en gastvrije tussenstop in Izmir Turkije is Mark weer aan het fietsen. TV interviews en lekker eten blijven achter in de havenstad terwijl Mark onderweg gaat naar de volgende avonturen. In Turkije zit in elke stad wel een relatie dankzij onder andere het Erasmusplus uitswisselingsprogramma dat we draaien met scholen en studenten. 


 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International | Tagged , , , | Leave a comment

Wereld rond fietsen met Mark

Dat doet Mark Koelen. Hij draagt daarmee onder andere de AiREAS luchtkwaliteit gedachten uit. Want fietsen is de meest duurzame vorm van mobiliteit. Al fietsend komt Mark langs onze AiREAS partners en wordt daar als familie ontvangen.

Hij is nu in Turkije aangekomen en wel in de stad Izmir. 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment