Experimenten met Citizen Science

Wat is het verschil tussen het aansteken van een lucifer en een BBQ in de buurt?

Scapeler

Er zijn van die momenten die uitnodigen tot een experiment. Een periode waarin bijvoorbeeld de concentratie fijnstof in de lucht relatief laag en constant is. Zo nu ook zo’n periode zoals in het onderstaande plaatje in beeld wordt gebracht. Een tweetal fijnstof sensoren van het type PMS A003 van Plantower dicht naast elkaar, in een kamer op de eerste verdieping. Deze sensoren geven meerdere meetwaarden af welke elk in eigen grafiek worden weergegeven.

Schermafbeelding 2017-05-22 om 09.49.54

BBQ

Aan de linkerkant is een piek te zien veroorzaakt door een BBQ op zo’n 15-20 meter afstand. Het raam stond gedeeltelijk open en is tussentijds even dichtgezet, vandaar de ‘dip’ in de grafiek. Door het opnieuw openen van het raam ‘herstelde’ het concentratieniveau tot dat van vlak voor het sluiten.

Lucifertest

Aan de rechterkant van de grafieken is een piek te zien die veroorzaakt is door een ontsteken en uit laten branden van een lucifer in…

View original post 219 more words

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Draagbare meetinstrumenten uitproberen

Binnen onze AiREAS citizen’s science groep proberen we steeds van alles samen uit met het oog op onze gezondheid en gezonde lucht. Nu heeft John Schmeitz een draagbare PM 2.5 sensor uit China over laten komen. Het meetinstrument komt samen met een soort draagbare luchtzuiveringsstofzuiger. Zo kan een Chinese moeder bijvoorbeeld het apparaat aan de kinderwagen hangen om de lucht rondom het kind en de moeder schoon te krijgen.

Het kleine ding is de sensor die losgekoppeld kan worden van het grote instrument dat de luchtzuivering doet. Zo hoef je niet steeds het hele apparaat mee te nemen. De sensor communiceert via bluetooth met je telefoon. Zo krijg je een beeld van je blootstelling onderweg en kun je het daarna analyseren.

Het stofzuig apparaat kan zo’n 17 kubieke meter zuiveren. Dat is de grote van een slaapkamer of een klein kantoor. Het hele apparaat kost een kleine 200 euro inclusief de luchtzuiveraar en de importkosten uit China.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

Meedoen aan de dynamische burger luchtkwaliteit meting in Eindhoven, Breda, Helmond en Maastricht

Gedurende 3 maanden werkt AiREAS samen met Green Innovations uit Amsterdam om inzicht te krijgen in de manier waarop we als burgers dagelijks blootgesteld worden aan luchtvervuiling. We meten maar één gas, koolmonoxide of CO. Het gaat ons namelijk niet zozeer om alle variabelen van luchtvervuiling in een stad maar vooral om de dynamische manier waarop elke mens anders met de stad omgaat. Door onze bewegingen in kaart te brengen ontstaat een soort spaghetti van data lijntjes die ons laten zien hoe verschillende druk bezochte punten in het gebied in relatie kunnen worden gebracht met de blootstelling aan luchtvervuiling via de meetinfrastructuur van AiREAS in de stad.

TabletTagCarousell

De TAG en bijbehorende informatie schermen op de telefoon

Hoe werkt dit?

Mensen die zich aanmelden lenen van AiREAS een zogenaamde TAG. Deze apparaatjes zijn vervaardigd door Drayson Technologies in Engeland, de eerste draagbare persoonlijke meetinstrumenten ter wereld. Ze worden aan AiREAS geleend. Na afloop van de proef moeten we ze weer terug geven.

Gedurende een maand draagt u het apparaatje bij u daar waar u dagelijks heengaat. Via een App op uw mobiele telefoon kunt u zo uw eigen dagelijkse gang bestuderen. De TAG communiceert namelijk via bluetooth met uw telefoon en geeft niet alleen uw route weer op een landkaart maar ook de gemeten blootstelling aan CO onderweg. Als u thuis of op uw werk bent dan registreert de TAG uw CO situatie binnen.

De data wordt tevens verzameld in een grote database. De data is dan niet meer persoonlijk maar algemeen en niet te herleiden naar een enkele individu in verband met privacy. Daarnaast weten we ook niet of u zelf het apparaatje bij u had of het mee heeft gegeven aan iemand anders. Wat vooral interessant is dat we de dynamiek van alle deelnemers samen in de stad inzichtelijk kunnen maken door alle bewegingen samen te voegen. Zo zouden we een proef kunnen doen met gepensioneerde fiets recreanten om te zien wat de populaire bestemmingen en routes zijn en een relatie leggen met onzichtbare omgevingsfactoren die de gezondheid beïnvloeden. Of scholieren van een middelbare school. Of werknemers van een bepaald bedrijf zoals ASML, of gemeenteambtenaren. Of alle leden van ons samenwerkingsverband voor Sociale Integratie en Innovatie COS2I. De toepassingen en keuzes zijn legio.

In dit geval doen we een algemene test gedurende een maand met zo’n 60 deelnemers volgens het principe “weet het eerst komt….”.  We kunnen de test in 4 AiREAS partnersteden uitvoeren (Eindhoven, Breda, Helmond en Maastricht) afhankelijk van de bereidheid van de lokale overheid of bedrijven om ons hierin als gebruikelijke partners voor gezonde verstedelijking,  burgerparticipatie en innovatie te faciliteren, in ruil natuurlijk voor data inzichten en medezeggenschap in de variabelen waaruit we keuzes maken.

Tijdens het uitdelen van de TAGs geven we een uitleg en een kleine workshop. Bij het terugbrengen van de TAGs krijgt u een aantal AiREAS muntjes. Als we de algemene gegevens van de proef binnen hebben gekregen dan organiseren we een bijeenkomst om u de resultaten te kunnen vertellen. Die AiREAS muntjes gelden dan als uw toegangsbewijs. U krijgt er een aantal zodat u ook iemand anders mee kunt brengen.

Cleanspace Tag Table

Zo’n TAG weegt ongeveer 50 gram en is niet groter dan een telefoon.

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | 1 Comment

Workshop burgerinitiatief luchtkwaliteit

workshop AiREAS NL (1)

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | Leave a comment

De auto is geen toegevoegde waarde in de stad

Met de stelling dat “een van de grootste fouten is dat we de auto massaal hebben toegelaten in de stad” werd een uitdaging door studenten uitgewerkt tijdens de HEX2017 Hackathon om te komen tot alternatieve manieren om met de stad om te gaan. Het bleek een bron van onuitputtelijke inspiratie en creativiteit dat zeker de komende tijd een hoge impact zal hebben in de maatschappij. Maar waarom is de auto zo’n grote fout?

1. Ruimtelijke gebruik

De auto is inefficiënt qua ruimtelijk gebruik. Gemiddeld gebruiken we het voertuig van 1500kg slechts enkele minuten per dag om een of meerdere menselijke lichamen van zo’n 80kg of minder te vervoeren. De meeste tijd staat het apparaat stil maar heeft wel een parkeerplaats nodig daar waar het vandaan komt en daar waar het naar toe gaat. Onderweg heeft het een infrastructuur nodig dat ook maar gemiddeld gebruikt wordt voor enkele procenten per dag. De infrastructuur is afgestemd op piek momenten die weer voortkomen uit een krankzinnige dagindeling waarbij elke mens op dezelfde tijd ergens aanwezig dient te zijn en ook weer terug naar huis mag.

Al die ruimte is te gebruiken voor een grote diversiteit aan toepassingen die veel nuttiger zijn voor de mens en natuur dan al dat asfalt en beton.

urban-green-Konnikova-Michael-Sorkin-1-690

2. Economische geen toegevoegde waarde, in tegendeel

Ondertussen zijn die wegen, parkeergarages, verkeerslichten, parkeerzone’s, verkeersagenten een enorme kostenpost voor de gemeente. We hebben het over de stedelijke context. Men refereert naar “bereikbaarheid” als men het over de auto en de stad heeft en veel winkeliers zijn bang als de auto verdwijnt uit het stadsbeeld. Inderdaad geeft de auto een illusie van veel verkeer maar dat is niet noodzakelijkerwijs klandizie in de stad. De meeste auto’s rijden de winkels gewoon voorbij. Kijk eens naar Venetië, de enige autoloze stad in de wereld. Heeft deze stad geen klanten?

Venetie1

Autoloos Venetië

Of New York’s Times Square? Waar de vastgoedprijs met 71% steeg toen de kwaliteit van leven op straat verbeterde nadat de auto’s waren verdwenen.

autovrije-stad-1

Times square met en zonder auto’s

De auto draagt niet bij aan de economie van de stad. Zelfs landelijk, daar waar auto’s worden geproduceerd, draagt de industrie amper wat bij omdat de meeste processen zijn geautomatiseerd, zelfs bij de toeleveranciers. Een auto vreet grondstoffen die geoptimaliseerd worden door ze steeds goedkoper te vervaardigen met behulp van vervuilende kunststoffen. De enige toegevoegde waarde van een auto in een stad zijn de garage bedrijven die reparaties uitoefenen en APK’s moeten uitvoeren. Belastingtechnische is het ook niet interessant omdat de gemeente alleen geld binnenhaalt door parkeerboetes en gelden. De rest van de belastingbaten gaan naar de rijksoverheid, ook de accijns over de brandstoffen, terwijl de gemeente alle kosten draagt (zie punt 1 bijvoorbeeld).

3. De auto is een milieuramp

Naast de vernietiging van natuurlijke ruimte voor inefficiënt transport is de auto zwaar vervuilend in de stad. De hoeveelheid uitstoot van de verbrandingsmotor en slijtageprocessen is dodelijk. De gezondheidszorg kosten gaan schrikbarend omhoog terwijl voor velen de gevolgen leiden tot productiviteitsverlies en blijvende vermindering van kwaliteit van leven.  Door de vele hindernissen in de stad is de auto extra vervuilend juist omdat het veel stoppen en optrekken leidt tot extra uitstoot.

De vervuiling en misbruik van de ruimte heeft gezorgd dat de steden amper levend groen in huis hebben. De steden hebben zich ontwikkelt tot onnatuurlijke vestingen van glas, beton, asfalt en cement.

4. De auto is een sociale ramp

Als een mens in de auto stapt is deze geïsoleerd van de rest van de maatschappij. Er is geen enkele sociale interactie meer en datgene wat men communiceert vanuit de auto is vaak agressief wegens ergernissen onderweg. De auto is onveilig. De luchtvervuiling en verkeersongelukken hebben meer slachtoffers veroorzaakt per jaar in de wereld dan alle oorlogen en geweld. De auto wordt gezien als een status symbool voor veel mensen, een soort vergelijkingsmateriaal voor vermeende welstand en comfort terwijl het eigenlijk een agressief symbool is van massavernietiging, inclusief onszelf.

agressie

Agressie vanuit de auto 

5. De auto is een macht voorwerp

En dan gaat het niet zozeer om de auto zelf waar men een individuele status aan kan ontlenen of aanslagen mee kan plegen. Het gaat om het hebben van zo’n auto dat politici de gelegenheid geeft om onze afhankelijkheid te benutten en veel geld te eisen voor onze mobiliteit en het oplossen van de vervuilingsproblemen. Aan dat geld wordt macht ontleend waar weer regelgeving en controle aan wordt gekoppeld.

Daarnaast steken mensen zich vaak in schulden om een auto aan te kunnen schaffen, net als bij een huis. Het autobezit is derhalve een kapitalistisch instrument van speculatie waar allerlei belangen aan worden ontleend die de morele toetsing vaak niet doorstaan maar door de systeemwetten zijn omarmt. Inspelen op onze psychologie van onderlinge concurrentie om ons zelfbeeld te beteren is een vorm van manipulatie die de politiek en marketing niet vreemd is.

Desondanks

En toch blijft de auto een “heilige koe”.  Dat komt omdat het een imago van gemak en vrijheid heeft verworven, iets waar de jeugd van tegenwoordig al geheel anders tegenaan kijkt. Anderzijds heeft de politiek allerlei vernieuwingen of innovaties op dit gebied in de weg gestaan uit eigenbelang. Lopende en fietsende mensen zijn veel minder uit te melken dan de automobilist. En het Openbaar Vervoer is een kostenpost.

Als we derhalve een oplossing willen hebben dan ligt het aan onszelf om die keuze te maken. Vandaar dat we de uitdaging open hebben neergelegd bij de jongste volwassen generaties. Uiteindelijk zijn er verschillende zaken die aan de orde komen:

  • welke alternatieve vervoersmogelijkheden hebben we voor handen om met evenredig of meer gemak ons te verplaatsen?
  • hoe verleiden we elkaar om de auto uit ons leven te bannen en deze straks nog in musea te bekijken met het bordje “dit apparaat vernietigde bijna de mensheid”?
  • hoe veranderen we onze behoefte en noodzaak om ons over bepaalde afstanden te verplaatsen door onszelf anders te organiseren?
  • welke mensen kunnen niet buiten deze vervoersmiddelen en dienen voorzien te worden van kwaliteit aan voorzieningen (bepaalde werkende mensen, ouderen, gehandicapten, kleine kinderen….)
  • hoe maken we de maatschappelijke en milieu impact meetbaar?

Al deze zaken werden door de studenten opgepikt en met veel creatievermogen aangepakt met verrassende resultaten. Deze zullen gaandeweg via deze weg bekend worden gemaakt al na gelang de creatieve geesten besluiten hoe ze verder willen met hun sociaal ondernemerschap en de samenwerking met AiREAS.

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Super cocreatie tijdens HEX Eindhoven

De eerste editie van de Hackathon HEX in Eindhoven was voor AiREAS een groot succes. Samen met TNO waren er twee (van de 6) uitdagingen geformuleerd over gezonde verstedelijking, de een vanuit luchtkwaliteit en Smart City, de andere vanuit future mobility vanuit de autovrije stad. De uitdagingen waren breed abstract aangeboden met totale vrijheid voor de studenten om vanuit eigen inzicht er iets mee te doen. Dit werd gewaardeerd door de grote hoeveelheid teams die voor ons hebben gekozen, ongeveer 15 van de 20(!!) waarbij enkele teams een combinatie van de uitdaging hadden gemaakt.

We werden aangenaam verrast door de enorme explosie van creativiteit en resultaatgerichtheid van de teams. Tijdens de coaching gedurende de 24 uurse hersenkraker werden de teams vooral gewezen op de toepasbaarheid en relevantie van hun bedenksels in de echte maatschappij. Daarvoor werd het 4 x winst model uitgelegd, hetgeen terugkwam in de grote meerderheid van de ontwikkelde applicaties en technieken. Het was verrassend dat in zo’n korte tijd daadwerkelijk werkende modellen en structuren waren gecreëerd.

De teams zijn allemaal winnaars ook al had de officiële jury de moeilijke taak om een aantal voorkeuren uit te spreken. AiREAS is zeer te spreken over de inzet van de teams maar acht pas een creatie succesvol als het daadwerkelijk aansluiting heeft gevonden in de maatschappij en een meetbare impact heeft veroorzaakt. Samen met de School of Talents heeft AiREAS aangeboden om de vele applicaties daadwerkelijk in maatschappelijke context van een living lab te plaatsen en de burger betrokkenheid te meten als ook het effect op autogebruik respectievelijk de verbetering van de luchtkwaliteit.

Niet alle studenten teams hadden continuïteit overwogen en vonden het idee van sociaal of maatschappelijk ondernemerschap wat beangstigend of een uitdaging op zich. De kracht van de samenwerkingsverbanden binnen de Stad van Morgen moet nog landen bij hen, als ook de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe men met deze vervolg uitdaging om wenst te gaan.

HEX participants

AiREAS feliciteert nogmaals de winnaars, de vele creatieve teams, partner TNO en de organisatie van dit evenement.

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Basisschool actie in Maastricht

Gemeente Maastricht en de lokale milieu organisatie CNME hebben een leuke bewustwordingsactie rond lucht bedacht voor groep 7 en 8 van basisscholen. In de school “De Geluksvogel”Maastricht school.JPG werd proefgedraaid. CNME had allerlei leuke spelelementen bedacht die de kinderen konden uitvoeren om het belang van de lucht die we inademen duidelijk te maken. In dit filmpje zien we een verslag.

Het project is onderdeel van een 10 stappenplan van de gemeente om bewustzijn over de kwaliteit van de lucht te vergroten. Milieu wethouder Gerdo van Groothees is de enthousiaste bestuurlijke kartrekker van deze acties.

AiREAS is betrokken geraakt op uitnodiging van de gemeente Maastricht om te kijken of we kunnen helpen. AiREAS heeft een breed programma voor universiteiten en middelbare scholen via de School of Talents dat ingezet kan worden. Maar bij basisscholen waren we nog niet betrokken. Omdat het een proef was die al goed was uitgewerkt kon AiREAS alleen met technologie wat aanvullen. Dat deden we middels de introductie van de meetinstrumenten van Intemo. Vele andere mogelijkheden kwamen ter spraken maar zouden niet alleen kosten met zich mee brengen maar ook tijd kosten die er onvoldoende was.

Een mooie basis is gelegd door Maastricht waar we in andere steden ook wat mee kunnen. Door de lokale gemeente en partners te verbinden in een groep kunnen we een scholenprogramma gaan draaien waar participerend leren en bewustwording integraal wordt georganiseerd tussen lokale leerniveaus. Dat is niet alleen veel goedkoper voor een gemeente maar ook veel effectiever omdat het participatie niveau ongekend hoog is bij leerlingen en studenten maar ook met de ouders, leerkrachten en lokale ondernemers.

Wordt vervolgd……..

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International | Tagged , , , , | Leave a comment