Vestdijk Eindhoven

Toen we in 2010 begonnen met AiREAS nodigden we de verschillende pilaren van de maatschappij (overheid, ondernemers, burgers en onderwijs) uit om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van ons eigen welzijn en gezondheid in de stad Eindhoven door luchtkwaliteit als richtlijn te nemen. Iedereen deed mee. In oktober 2012 volgde de wereldwijde aankondiging van de samenwerking. Deze begon met het creëren van een speciaal meetnetwerk “het onzichtbare zichtbaar maken” en in 2015 voegden we daar e-Health en levensstijl onderzoek aan toe.

Vestdijk is een zooitje
Maar dan komen de maatregelen op gebied van infrastructuur. Voor de bestuurders van de stad is het moeilijk genoeg om de verschillende politieke partijen op een lijn te krijgen, middelen te vergaren en moedige plannen door te voeren, vaak met een sterk genuanceerde publieke opinie. Binnen AiREAS hebben we de gouden regel “wat je zelf kan doe je zelf, wat te complex is doen we samen”. Het politieke spel spelen dat kan alleen de politiek en laten we graag aan hen over ook al houden we toezicht dat het spel volgens ethiek gebeurd en bijdraagt aan het gemeenschappelijke hogere doel. En daar wil het nog al eens aan schorten omdat de politiek nu eenmaal draait om belangen en niet om verantwoordelijkheden. Participatie maatschappij “als het politiek uitkomt” is niet de manier waarop we met elkaar samenwerken. Als het om onze kernwaarden gaat is participatie ten alle tijden de stelregel en niet de uitzondering. Dat is ook voor de bestuurders een leerweg, net als voor de burgers die verantwoordelijkheid niet mogen afschuiven of bedrijven die verder moeten kijken dan alleen productverkoop.

Screenshot_2017-06-25-09-11-06-1

Het spanningsveld tussen burgerparticipatie en beleid

Als AIREAS gaan we uit van verantwoordelijkheden en dan ontstaan spanningen. Want de Vestdijk deels afsluiten kun je niet zonder burgerparticipatie. Het is niet alleen te complex, het gaat om het scheppen van vertrouwen dat we bezig zijn met iets goeds voor de burgers en de maatschappij. AiREAS staat achter een autoloze stad omdat de auto geen enkele toegevoegde waarde heeft in de stad, enkel overlast en enorme kosten. Wandelend en fietsend zijn mensen eerder in staat om bij horeca of winkels te stoppen dan als men in een auto zit. Daarnaast levert dat interactie, gezondheid en veiligheid op. De huidige situatie van de Vestdijk dient dan ook als tussenstap gecommuniceerd te worden met daarom heen duidelijke experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit en beleving van de omgeving. Dat is de toegevoegde waarde van AiREAS.

Met 10% reservering in de investeringen op infrastructuur aanpassingen voor AiREAS kan AiREAS veel doen op gebied van het creëren van burger en ondernemende betrokkenheid, stage plekken voor studenten en innovaties op gebied van sociale innovatie. Dat komt de processen ten goede, ook voor de politieke partijen en bestuurders die zich hard en hart maken voor de gezondheid gedreven vernieuwingen en bijbehorende nieuwe economie. Dat is ook de manier waarop de bestuurders blijven uitnodigen om hun ivoren toren in te wisselen voor het cocreatie platform dat ons wereldwijde bekendheid heeft gegeven.

Spanningen zijn normaal en leveren vooruitgang op als alle partijen open blijven staan voor het herstel van de verbinding en er de schouders onder zetten.

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Citizen’s science, beleid en burgerparticipatie

Vrijdag 16 juni kwam het landelijke AiREAS citizen’s science team weer bij elkaar voor overleg over de aanpak in Eindhoven ter versteviging van het ILM meetnetwerk, de ervaringen in heel Nederland en de ontwikkeling in andere steden zoals Rotterdam.

Besproken zijn de kwaliteit van workshops in Duitsland, de uitdagingen van het ILM van AiREAS in Eindhoven om tot robuustheid te komen samen met citizen’s science, de mogelijkheden van nieuwe partners en de transitie van experimentele initiatieven naar geborgen platformen waar integrale kwaliteit aan kan worden ontleend. Alle inzichten zijn verwerkt in het robuustheid plan van AiREAS 2017 zodat in de loop van de komende jaren gedacht kan worden aan de regionale opschaling zonder kinderziektes en met brede mogelijkheden voor zowel beleid, ondernemerschap als participatie.

CITIMAP NL tekening2 (2)

 

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Broccoli goed tegen effecten luchtvervuiling

Luchtvervuiling of fijnstof blijken verzamelwoorden waar men gemakshalve enkelvoudige oplossingen tegenaan gooit. Steeds ontvangen we berichten van magische krachten van planten die het hele probleem aan banden leggen. Deze keer is het de beurt aan broccoli. Als je veel broccoli eet dan ontwikkel je een betere versterking tegen de effecten van luchtverontreiniging. Allemaal aan de broccoli dus!

Waar komt dit verhaal vandaan? Is er een kern van waarheid in te vinden? Of is het weer een broodje aap die iemand ons aan wil smeren? Lossen we nu het probleem op?

Dit verhaal kwam van “de visagist op de fiets“. Haar artikel was weer gebaseerd op een Amerikaans/Chinees wetenschappelijk onderzoek. Deze vindt u hier broccoli 1940-6207.CAPR-14-0103.full (met dank aan Dr. Eric de Groot). En inderdaad blijkt dat broccoli helpt om schadelijke stoffen, die in het lichaam extra voorkomen door luchtvervuiling, uit het lichaam te verwijderen. Dit blijkt uit de urine monsters die men heeft geanalyseerd. De associatie met kanker is evident via dezelfde stoffen waardoor de gestelde aanname “dat broccoli beschermt tegen de effecten van luchtvervuiling” gedaan kan worden. Er zit dus een kern van waarheid in de aankondiging.

Los we daarmee het probleem op? Nee, net zomin als het wegzuigen van etter de wond wegneemt of de oorzaak van de verwonding teniet doet. De boodschap is vooral dat we met gezond eten ons lichaam helpen bij het zichzelf weerbaar maken ten opzichten van agressie van buiten of binnen.  Luchtvervuiling is een complex fenomeen dat je niet zomaar over een kam kan scheren. Wanneer is lucht gezond? Wat is vervuilde lucht? Welk effect heeft elke variabel binnen het spectrum van luchtvariaties op de mens? Hoe weerbaar is een mens in zijn algemeenheid en specifiek wanneer het gaat om gassen en deeltjes in de luchtsamenstelling waar we mee in aanraking komen?

Teveel proberen we pleisters te plakken op beschadigingen in plaats van te kijken hoe we aan die beschadigingen zijn gekomen en hoe we ze voorkomen en ervan af komen. Een gezond menselijk lichaam is uiterst sterk en weerbaar. Het gebruikt allerlei instrumenten, inclusief infecties, om schadelijke stoffen uit het lichaam te verwijderen. Dat is een normaal proces dat we zien bij bijvoorbeeld een verkoudheid, een wondje in onze huid of voedselvergiftiging. Waarom zouden bepaalde stoffen dan overgaan tot een kankervorm van verstoorde cellen of chronische irritaties? Er komt derhalve veel meer kijken bij onze versterkte of verzwakte lichamelijke eigenschappen in een wereld waarin ons lichaam steeds weer uitgedaagd wordt.  Het is fijn dat broccoli helpt bij de weerbaarheid. De door de mens veroorzaakte vervuiling aanpakken helpt nog beter.

 

 

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven, VE2RS | Tagged , , | Leave a comment

Experimenten met Citizen Science

Wat is het verschil tussen het aansteken van een lucifer en een BBQ in de buurt?

Scapeler

Er zijn van die momenten die uitnodigen tot een experiment. Een periode waarin bijvoorbeeld de concentratie fijnstof in de lucht relatief laag en constant is. Zo nu ook zo’n periode zoals in het onderstaande plaatje in beeld wordt gebracht. Een tweetal fijnstof sensoren van het type PMS A003 van Plantower dicht naast elkaar, in een kamer op de eerste verdieping. Deze sensoren geven meerdere meetwaarden af welke elk in eigen grafiek worden weergegeven.

Schermafbeelding 2017-05-22 om 09.49.54

BBQ

Aan de linkerkant is een piek te zien veroorzaakt door een BBQ op zo’n 15-20 meter afstand. Het raam stond gedeeltelijk open en is tussentijds even dichtgezet, vandaar de ‘dip’ in de grafiek. Door het opnieuw openen van het raam ‘herstelde’ het concentratieniveau tot dat van vlak voor het sluiten.

Lucifertest

Aan de rechterkant van de grafieken is een piek te zien die veroorzaakt is door een ontsteken en uit laten branden van een lucifer in…

View original post 219 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Draagbare meetinstrumenten uitproberen

Binnen onze AiREAS citizen’s science groep proberen we steeds van alles samen uit met het oog op onze gezondheid en gezonde lucht. Nu heeft John Schmeitz een draagbare PM 2.5 sensor uit China over laten komen. Het meetinstrument komt samen met een soort draagbare luchtzuiveringsstofzuiger. Zo kan een Chinese moeder bijvoorbeeld het apparaat aan de kinderwagen hangen om de lucht rondom het kind en de moeder schoon te krijgen.

Het kleine ding is de sensor die losgekoppeld kan worden van het grote instrument dat de luchtzuivering doet. Zo hoef je niet steeds het hele apparaat mee te nemen. De sensor communiceert via bluetooth met je telefoon. Zo krijg je een beeld van je blootstelling onderweg en kun je het daarna analyseren.

Het stofzuig apparaat kan zo’n 17 kubieke meter zuiveren. Dat is de grote van een slaapkamer of een klein kantoor. Het hele apparaat kost een kleine 200 euro inclusief de luchtzuiveraar en de importkosten uit China.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

Meedoen aan de dynamische burger luchtkwaliteit meting in Eindhoven, Breda, Helmond en Maastricht

Gedurende 3 maanden werkt AiREAS samen met Green Innovations uit Amsterdam om inzicht te krijgen in de manier waarop we als burgers dagelijks blootgesteld worden aan luchtvervuiling. We meten maar één gas, koolmonoxide of CO. Het gaat ons namelijk niet zozeer om alle variabelen van luchtvervuiling in een stad maar vooral om de dynamische manier waarop elke mens anders met de stad omgaat. Door onze bewegingen in kaart te brengen ontstaat een soort spaghetti van data lijntjes die ons laten zien hoe verschillende druk bezochte punten in het gebied in relatie kunnen worden gebracht met de blootstelling aan luchtvervuiling via de meetinfrastructuur van AiREAS in de stad.

TabletTagCarousell

De TAG en bijbehorende informatie schermen op de telefoon

Hoe werkt dit?

Mensen die zich aanmelden lenen van AiREAS een zogenaamde TAG. Deze apparaatjes zijn vervaardigd door Drayson Technologies in Engeland, de eerste draagbare persoonlijke meetinstrumenten ter wereld. Ze worden aan AiREAS geleend. Na afloop van de proef moeten we ze weer terug geven.

Gedurende een maand draagt u het apparaatje bij u daar waar u dagelijks heengaat. Via een App op uw mobiele telefoon kunt u zo uw eigen dagelijkse gang bestuderen. De TAG communiceert namelijk via bluetooth met uw telefoon en geeft niet alleen uw route weer op een landkaart maar ook de gemeten blootstelling aan CO onderweg. Als u thuis of op uw werk bent dan registreert de TAG uw CO situatie binnen.

De data wordt tevens verzameld in een grote database. De data is dan niet meer persoonlijk maar algemeen en niet te herleiden naar een enkele individu in verband met privacy. Daarnaast weten we ook niet of u zelf het apparaatje bij u had of het mee heeft gegeven aan iemand anders. Wat vooral interessant is dat we de dynamiek van alle deelnemers samen in de stad inzichtelijk kunnen maken door alle bewegingen samen te voegen. Zo zouden we een proef kunnen doen met gepensioneerde fiets recreanten om te zien wat de populaire bestemmingen en routes zijn en een relatie leggen met onzichtbare omgevingsfactoren die de gezondheid beïnvloeden. Of scholieren van een middelbare school. Of werknemers van een bepaald bedrijf zoals ASML, of gemeenteambtenaren. Of alle leden van ons samenwerkingsverband voor Sociale Integratie en Innovatie COS2I. De toepassingen en keuzes zijn legio.

In dit geval doen we een algemene test gedurende een maand met zo’n 60 deelnemers volgens het principe “weet het eerst komt….”.  We kunnen de test in 4 AiREAS partnersteden uitvoeren (Eindhoven, Breda, Helmond en Maastricht) afhankelijk van de bereidheid van de lokale overheid of bedrijven om ons hierin als gebruikelijke partners voor gezonde verstedelijking,  burgerparticipatie en innovatie te faciliteren, in ruil natuurlijk voor data inzichten en medezeggenschap in de variabelen waaruit we keuzes maken.

Tijdens het uitdelen van de TAGs geven we een uitleg en een kleine workshop. Bij het terugbrengen van de TAGs krijgt u een aantal AiREAS muntjes. Als we de algemene gegevens van de proef binnen hebben gekregen dan organiseren we een bijeenkomst om u de resultaten te kunnen vertellen. Die AiREAS muntjes gelden dan als uw toegangsbewijs. U krijgt er een aantal zodat u ook iemand anders mee kunt brengen.

Cleanspace Tag Table

Zo’n TAG weegt ongeveer 50 gram en is niet groter dan een telefoon.

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | 1 Comment

Workshop burgerinitiatief luchtkwaliteit

workshop AiREAS NL (1)

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | Leave a comment