Strengere eisen luchtventilatie op scholen

Vanaf 1 april 2017 gelden strengere eisen voor luchtventilatie. Gebouwen en lokalen waar regelmatig groepen mensen vertoeven moet verplicht voorzien zijn van een CO2 meter. Dit is de informatie van de site over Facility Management.

En dit staat op de site van Fresh Air Solutions:  Vanaf 1 april 2017 gelden strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie in nieuwe én bestaande gebouwen conform Bouwbesluit 2012. De eisen waren gebaseerd op de ventilatiecapaciteit per vierkante meter, volgens de nieuwe regels moet de ventilatiecapaciteit worden gebaseerd op het aantal toegestane personen in een ruimte. Ook zijn er eisen met betrekking tot maximaal toegestane CO2-waarde van 1.000 ppm in alle verblijfsruimten. Dit betekent dat alle kantoren, scholen en kinderdagverblijven vanaf 1-4-2017 verplicht zijn om het CO2 gehalte te monitoren met een kooldioxide (CO2) meter.

AiREAS heeft samen met partners in de gemeenten Breda en Maastricht gewerkt aan oplossingen richting basisscholen. In Breda ging het om de renovatieplannen voor basisscholen waarbij studenten van Avans Hoge School een onderzoek deden naar de situatie op die scholen en advies uitbrachten aan de gemeente Breda (omgeving van de scholen) en Stichting Breedsaam (beheer van de scholen). In Maastricht gaat het om een proef voor de bewustwording van leerlingen van groep 7 en 8 in de basisscholen en hun ouders in de wijk.

Meten alleen is namelijk niet genoeg. Effectief ventileren is essentieel maar ook het goed ontwerpen van de speelplaatsen, de manier waarop de kinderen naar school komen en de vele factoren rondom de school die ook de luchtkwaliteit beïnvloeden. AiREAS maakt samen met de School of Talents (beide initiatieven van de Stad van Morgen) samenwerkingsprogramma’s met het onderwijs, de scholen, de ouders, de leerlingen/studenten en de gemeentes om dit integraal aan te pakken. Veel maatregelen kosten extra veel geld als ze gefragmenteerd worden bedacht en uitgevoerd. Als echter alle partijen samen er de schouders onder zetten zijn de effecten voor hetzelfde of minder geld veel beter en doortastender.

AiREAS is de verbinder om dit vorm te geven daar AiREAS zelf geen personeel heeft, alleen partners en het hogere doel van een gezonde samenleving waarin we samen zorg dragen voor ons welzijn. Veel partners die al actief zijn in AiREAS verband vinden dit erg prettig omdat ze gewoon zichzelf kunnen blijven en zich inzetten volgens de afspraken die men in het consortium maakt. In AiREAS verband bestaat er geen concurrentie alleen maar een hoger doel en de toegevoegde waarde van multidisciplinair (sustainocratisch) samenwerken.

 

 

 

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 2 Comments

Nieuwe AiREAS app voor op de telefoon

AiREAS technologie partner Axians heeft de AiREAS data beschikbaar gemaakt via een App op de mobiele telefoon. Deze is vooralsnog gratis en kan gedownload worden als volgt:

  • Ga naar de Play Store op uw Andriod mobiel
  • Zoek “Axians”
  • Ga naar “AiREAS” en download de App.

Ook zijn versies gemaakt voor iPhone en Windows. Die worden binnenkort zichtbaar in de respectievelijke stores.

Het is een eerste release dus er kunnen wat foutjes in het taalgebruik en dergelijke zitten. Die lost men gaandeweg nog op. Ondertussen kunt u allerlei dingen doen om de luchtkwaliteit in de deelnemende steden (Eindhoven, Breda en Helmond) te bekijken. Hierbij enkele screenshots:

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Autoloze binnenstad

Tijdens een mini-symposium in het Designhuis beargumenteerde ik waarom de binnenstad van Eindhoven autoloos zou moeten worden. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. De stad moet vooral gemakkelijk bereikbaar, uitnodigend en toegankelijk zijn. Is dat zonder auto mogelijk? Het antwoord is “ja” en tot onze verrassing draagt juist de auto bij aan verminderde toegankelijkheid en leefbaarheid. Hierbij een beeld van Eindhoven zonder auto’s……..

Waarom een autovrije binnenstad?Autovrije stad.jpg

Op de foto zien de enige Europese autovrije stad, Venetië. Dat is een zeer gewilde bestemming voor toerisme en niemand heeft er ooit geklaagd over het gemis van auto’s, in tegendeel. Ondanks de drukte is de stad een oase van rust.

Voor iemand die ooit in New York is geweest, of de vele films heeft gezien waarin Times Square voor komt, heeft meteen een beeld van de enorme file gele taxi’s en stromen auto’s die het straatbeeld tekenden. Toen het stadsbestuur besloot om het gebied autovrij te maken sloegen alle stoppen door van de bevolking en winkeliers. Maar men zette door en nu is het resultaat alom bejubeld…..

Iedereen wil op Times Square wonen

Autovrije stad (1).jpg

Auto’s lijken een druk straatbeeld te geven maar dragen helemaal niet bij aan de handel. Zij rijden er slechts voorbij, vaak met maar een of twee mensen aan boord. Dit in tegenstelling tot de wandelaars en terrasjes bezoekers die er nu uren lang vertoeven en geld uitgeven. Door het minderen van lawaai en verbetering van de luchtkwaliteit ging de aantrekkelijkheid van het gebied omhoog en werd wonen er enorm gewild. De prijs van woningen schoot het eerste jaar al met 71% omhoog!

Autovrije stad (2).jpg

Ruimte voor andere toepassingen

Een stad zonder auto’s geeft de ruimte voor hele andere toepassingen in het gebied. In essentie heeft een stadsbeleid drie grote aandachtsgebieden:

Autovrije stad (3).jpgVanuit dat perspectief is het gebruik van de auto in de stad een van de grootste fouten die we ooit zijn begaan….

Autovrije stad (4).jpg

Als je geld bespaart kun je het aan iets anders uitgeven

Daarnaast is de auto enorm kostbaar zowel in individueel gebruik als de maatschappelijke lasten die het veroorzaakt. De alternatieven zijn veel goedkoper en dienstbaar in gemak en beschikbaarheid als we ze goed weten te organiseren in de dynamiek van een stedelijk gebied.

Autovrije stad (5).jpg

Alternatieven voor mobiliteit op de korte afstand zijn enorm in ontwikkeling en toegankelijk voor iedereen ook voor mensen met een handicap, ouderdom verschijnselen of andere mobiliteit belemmeringen. Enkele voorbeelden die we uit ons dagelijkse straatbeeld halen of vanuit internet ons laten inspireren. In elke stad in de hele wereld is de trend naar autovrij gaande en een kwestie van tijd en durf dat de auto in de stad tot een anekdote in de geschiedenisboeken wordt….

Autovrije stad (6).jpg

Autovrije stad (7).jpg

Als we de kaart van Eindhoven erbij pakken dan ziet deze er zo uit.

Autovrije stad (8).jpg

De hele infrastructuur van gele en witte lijnen is gebaseerd op gebruik van de auto. Via AiREAS meten de invloed hiervan op de luchtkwaliteit in de binnenstad en de wijken. Deze is vaak erg slecht, zeker tijdens de ochtend en avond pieken en tijdens evenementen. Als we de infrastructuur nu eens anders gaan gebruiken dan ontstaat misschien dit:

Autovrije stad (9).jpgDe binnenring wordt een monorail die mensen van de buitengebieden (niet alles is in de tekening gekleurd, we laten ook wat over aan uw eigen co-creatieve fantasie en creativiteit) verbindt met de stad en geconcentreerde werkgebieden zoals het High Tech Campus of Strijp-S. Overal in de stad verrijzen HUBs voor fietstaxis die de mensen op korte afstanden vervoeren. Dit gebeurt niet alleen gratis, de gebruikers worden ervoor betaald met de lokale AiREAS munt uit dank voor het bijdragen aan een gezonde leefomgeving. De lokale AiREAS munt kan worden gebruikt voor trainingen, evenementen of lokale stadsproducten. De financiering van de gebiedsmobiliteit komt uit de maatschappelijke besparingen, sponsoring van het bedrijfsleven in de binnenstad (die klandizie willen bevorderen) en verzekeringsmaatschappijen die verplicht worden te helpen zorgen voor gezondheid in plaats van winst te halen uit de ongezondheid van de bevolking via een kostbaar zorgsysteem. We verzekeren ons per slot van rekening voor onze gezondheid.

Mensen die met de auto naar de stad komen kunnen hun auto kwijt in de parkeerwanden die geïntegreerd worden onder de monorail infrastructuur en daarna gebruik maken van het uitgebreide mobiliteit aanbod van de stad.  De Hop Erop wordt zo een praktische toepassing in het straatbeeld waar iedereen zomaar de hand op hoeft te steken om mee te rijden.

Autovrije stad (10).jpg

Resultaat om gelukkig van te worden

De stad wordt zo een beleving die 24 uur kan functioneren in de dynamiek van een modern mensenleven zonder overlast noch vervuiling en met gebruik van een kleurrijke diversiteit aan bewegende voertuigen op een relatief klein ruimtelijk gebied. Het resultaat mag er wezen, zowel voor de maatschappelijke diversiteit, de milieuwinst en het economische resultaat van een stad met tijd en ruimte voor de ontmoeting, het gesprek, het vertier en de inspiratie.

Autovrije stad (12).jpg

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 3 Comments

Bewust van uitstoot bij verbranding

Meten is weten zonder de context te vergeten…..

Scapeler

Na een weekend fijnstof van openhaarden in een bungalowpark ingeademd te hebben, is het toch wel een verassing om een voertuig voor vacuum graaftechniek bijna in de achtertuin geplaatst te zien.

schermafbeelding-2017-02-20-om-14-49-58

Twee stevige uitlaten zorgen voor de afvoer van verbrandingsgassen en natuurlijk fijnstof. Gepaard met een behoorlijke hoeveelheid geluid want het creëren van vacuum voor het wegzuigen van zand onder een woning kost wel wat energie natuurlijk. Het zand moest daar weg in verband met een storing aan de stadsverwarming. Reparaties aan het SV-net komen de laatste tijd steeds vaker voor, de buizen slijten met lekkages tot gevolg. Stapje voor stapje wordt de gehele buurt voorzien van een nieuw pijpleidingen stelsel. Dat zal niet goedkoop zijn neem ik aan en zo’n milieubelastende reparatie zal niet in de milieu afwegingen worden meegenomen neem ik aan.

Aangezien ik een fijnstof sensor in mijn achtertuin heb staan, ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig wat al…

View original post 322 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Burgers zijn ook analytisch 

Door een betrokken burger….

AiREAS publiceert burger analyses. Dat wil niet zeggen dat AiREAS altijd 100% achter de opvattingen of interpretaties staat. Daarvoor telt AiREAS te veel leden. Maar AiREAS staat wel achter de transparante dialoog zodat we in cocreatie met elkaar onze kennis ontwikkelen en samen maatregelen bedenken die leiden tot een gezonde leefomgeving en levensstijl.

**********

Afgelopen weekend waren de fijnstofwaarden weer veel te hoog. Ik merkte dat toen ik zaterdagochtend wakker werd. De PM2.5 concentratie was in mijn slaapkamer 38 µg / m3 en als ik mijn balansventilatie aanzet meet ik bij de inkomende luchtstroom een PM2.5 waarde van 120 µg / m3.

Op het twitter account van AiREAS zag ik een artikel van Scapeler “Zeer slechte luchtkwaliteit in NL en#AQI @aireasnl #Eindhoven ziet er ook niet vrolijk uit.”. Daar wil ik graag op reageren.

Wereldwijd gaat bijna iedereen er van uit dat de industrie en het wegverkeer de hoofdoorzaken zijn van de luchtvervuiling. Dat leerden we heel veel jaren geleden en dat is voor de meeste mensen een absoluut gegeven.

Als ik een gesprek begin over luchtvervuiling door het stoken van hout gaat het gesprek vaak binnen een minuut over de uitstoot van het wegverkeer. De reactie is dan dat ze daar iets aan moeten doen en ook dat het onverstandig is om in een stad te gaan wonen met al die auto’s. Het heeft vaak geen zin om aan te geven dat we niet enkel moeten focussen op de uitstoot door industrie en wegverkeer. De reactie is meestal “Nee, het is een absoluut gegeven dat industrie en verkeer  de oorzaak is”.

In 1990 was dat juist. Maar nu niet meer. De overheid en de ondernemingen hebben niet stil gezeten en in de afgelopen 25 jaar is de uitstoot van de industrie en het wegverkeer aanzienlijk afgenomen. Dat is duidelijk te zien op www.emissieregistratie.nl

De afgelopen jaren is het aantal houtgestookte installaties echter flink toegenomen. Er zijn in Nederland nu ruim 1 miljoen houtgestookte  installaties. (Open haarden, houtkachels,..)  In Nederland is de fijnstof uitstoot van de houtgestookte installaties aanzienlijk hoger dan de uitstoot van alle personenauto’s.    

Als ik het artikel van twitter aanhaal kom ik tot de volgende reacties:

Waar zou de piek vandaan komen? Zo geconcentreerd op Nederland?

De piek zit in Nederland en België. Dat zijn twee landen met heel veel houtkachels en een hoge bevolkingsdichtheid. In België zijn ze daar al achter gekomen. https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies/hoe-schadelijk-is-hout-verbranden Zij geven stookadvies als de waarden oplopen.

Bewolking zal grote rol spelen, neem ik aan. Donderdag was die minder dus bleven stoffen minder hangen. Andere opties?

Het ligt niet aan de bewolking, maar wel dat het bijna volledig windstil is. We hadden op zaterdag windsnelheden van 1.3 KM/h. Dan blijven de stoffen hangen. Rond de huizen met houthaarden ontstaat dan een fijnstof- en verbrandingsgassenwolk. Die wolken zij een aantal huizen groot.

De natuur geeft dan mooi aan dat er iets niet goed mis is. Bron van vervuiling weghalen is de enige optie.

Het is helemaal waar dat de bron van vervuiling weghalen de enige optie is. Het komt er op neer dat het stoken van hout echt moet stoppen. De voorlichting moet zo snel mogelijk starten.

De eerste stap is dat bij alle inwoners van Eindhoven bekend moet zijn dat luchtvervuiling niet enkel industrie en wegverkeer is, maar ook het stoken van hout

Je kan stellen dat in Nederland 2 µg / m3 de PM2.5 ondergrens is. Dat meet ik thuis als er een flinke wind uit het noord –westen staat. Dat komt dan over het spoor en uit de bossen ten noord-westen van de omgeving van Eindhoven. Dan zet ik mijn balansventilatie op maximaal en pomp 300 m3/ h, zeer zuivere lucht door mijn huis. Heeeerlijk!

Op snelwegen zijn waarden van 18 – 22 µg / mnormaal. Daar is het wegverkeer de duidelijke oorzaak.

6 µg / mis een goede waarde voor een omgeving met redelijk wat wegverkeer en met aardgasgestookte  gebouwen. Daarvan komt minder dan 1 µg / m3  van het stoken van aardgas. 

Als we aardgas vervangen door hout of kolen schieten de waarden ineens flink omhoog. De details zijn te vinden in het Deense document dat AiREAS beschikbaar stelde via een andere blog.

Een ouderwetse open haard geeft een uitstoot van 930 µg / m3. Dan is het niet zo vreemd dat ik 120 µg / m3 meet als de buurman met zijn open haard uit 1987 zijn huis flink wil warm stoken, en het zo goed als windstil of mistig is.

In hetzelfde overzicht staat dat een gas boiler een uitstoot geeft van 0,05 µg / m3. Dat wil dus zeggen dat een traditionele open haard  18600 keer meer fijnstof uitstoot dan een gas boiler. De PM2.5 fijnstof uitstoot van 18600 huishouden met gas boilers komt overeen met 1 huishouden met een open haard.

De verkopers van houtkachels schreeuwen moord en brand bij het maken van bovenstaande vergelijking. Omdat de houtkachels die zij nu verkopen veel minder vervuilen. Ze claimen dat het stoken van hout met de meest moderne kachels absoluut geen milieuvervuiling geeft. Vooral als het hout droog is en je op de Zwitserse wijze stookt.

Dat is een keiharde leugen. Bij metingen van de uitstoot van houtkachels die voldoen aan de nieuwe eco label norm van 2015 blijkt dat de PM2.5 van deze kachels 155 µg / m3 is. Dat is nog steeds zeer vervuilend en komt overeen met de uitstoot van 3100 huishoudens met een aardgas gestookte verwarming. En dat komt ook overeen met de uitstoot van 25 vrachtwagens die 10 jaar oud zijn en geen fijnstoffilter hebben.

Het stoken van hout is niet schoon te krijgen. Het is een verbranding van een vaste stof en dat geeft altijd veel vervuiling.

Afgelopen zaterdag heb ik ook naar de metingen op AiREAS gekeken. Enkele PM2.5 waarden die ik om 13:45 zag zijn:

Boschdijk 393                   34 µg / m3
Botenlaan 135                  29 µg / m3
Mauritsstraat 36              33 µg / m3
Twickel 30                          53 µg / m3
Beukenlaan 62                 6 µg / m3
Lijmbeekstraat 190        7 µg / m3

Als we een flinke windstroom uit België of Duitsland zouden hebben, die zeer vervuilde lucht aanvoerde, dan zouden we op ieder meetpunt hoge waarden moeten meten.  Dat is duidelijk niet het geval.

De laagste waarde is bij Beukenlaan 62. Dat is bij een advocatenkantoor. Daar zijn geen houtkachels. Er is wel autoverkeer.  Dat is een houtrijkvrije zone.

Waarschijnlijk is dat ook het geval bij Lijmbeekstraat 190. En bij de overige locaties zijn er binnen een afstand van 100 meter wel houtkachels. In de buurt van Twickel 30 staat er zeker een houtkachel.

Hoe dichter een meetpunt bij een houtkachel des te hoger zijn de pieken. Mijn ouders wonen in de Violierstraat. Als ik daar de fijnstofwaarden meet kom ik altijd op lage waarden, omdat er geen houtkachels zijn in dat deel van de wijk. Als ik via de Sint Gerarduslaan naar de Aalsterweg ga moet ik bijna altijd stoppen voor het kruispunt met de Aalsterweg. Op de winteravonden stinkt het daar altijd naar een open haard. Als je daar een meetkast ophangt dan krijg je daar ook tijdens het stookseizoen zeer hoge pieken. Net als bij mij thuis.

Het is de hoogste tijd dat we gaan onderkennen dat het stoken van hout een groot probleem is. Als we dat niet doen en de toename van houtgestookte installaties blijft doorgaan gaan we de komende jaren nog veel hogere waarden meten. Dan kunnen we tijdens het stookseizoen iedere windstille dag noteren als een dag met smog in Eindhoven.

Het slopen van een gas gestookte elektriciteitscentrale en bouwen van een biomassa centrale is een domme zet. Een biomassacentrale is een grote eco label kachel. Als het windstil is schieten de gemeten fijnstofwaarden omhoog.

*****

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 3 Comments

De fietstaxi Groene Vlinder

Voor de korte afstanden is een fietstaxi ideaal, zeker voor mensen die slecht ter been zijn en toch graag even een uitstapje maken. De apotheek, doktersbezoek, die leuke koffiezaak, een ontmoeting met vrienden of kennissen…..even snel met de Vlindertaxi.

Voor AiREAS is dit een goed alternatief voor gemotoriseerd vervoer dat luchtvervuilend is en veel onnodige ruimte gebruikt. Ook het OV kan zo anders ingezet worden omdat mensen die van de ene buurt naar de andere moeten niet meer via het station hoeven te reizen.

20170210_115856

Op het stationsplein van Eindhoven

Voor Stichting STIR en de School of Talents is het weer een mooi concept om eenzaamheid te bestrijden door mensen die in isolement dreigen te raken door mobiliteitsproblemen de kans te bieden zich eenvoudig te verplaatsen. Voor de Groene Vlinder is het de mogelijkheid om mensen die in een uitkering zitten te betrekken als bezigheidstherapie in combinatie met training op gebied van ondernemerschap of nieuwe werkgelegenheid.

Het is de bedoeling dat er overal in Eindhoven van deze fietstaxi’s gestationeerd worden en gaan rijden voor het maatschappelijke en ecologische belang. Uiteindelijk is er ook een economisch belang door kostenbesparingen voor de overheid, technologische ontwikkelingen in de sector en alle bijbehorende diensten die rondom zo’n activiteit zich ontwikkelen (reparatiewerkplaatsen, webdesign, communicatie, enz).

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

India Dr. Swati TV show

Dr. Swati skypte net omdat ze in India een landelijk programma begint over gezondheid. Ze zal de items opnemen en met ons delen. AiREAS zal haar helpen met inspiratie uit ons werk.

img_5016_20170210_181104.jpg

Posted in AiREAS Algemeen | Tagged , , | Leave a comment