Super cocreatie tijdens HEX Eindhoven

De eerste editie van de Hackathon HEX in Eindhoven was voor AiREAS een groot succes. Samen met TNO waren er twee (van de 6) uitdagingen geformuleerd over gezonde verstedelijking, de een vanuit luchtkwaliteit en Smart City, de andere vanuit future mobility vanuit de autovrije stad. De uitdagingen waren breed abstract aangeboden met totale vrijheid voor de studenten om vanuit eigen inzicht er iets mee te doen. Dit werd gewaardeerd door de grote hoeveelheid teams die voor ons hebben gekozen, ongeveer 15 van de 20(!!) waarbij enkele teams een combinatie van de uitdaging hadden gemaakt.

We werden aangenaam verrast door de enorme explosie van creativiteit en resultaatgerichtheid van de teams. Tijdens de coaching gedurende de 24 uurse hersenkraker werden de teams vooral gewezen op de toepasbaarheid en relevantie van hun bedenksels in de echte maatschappij. Daarvoor werd het 4 x winst model uitgelegd, hetgeen terugkwam in de grote meerderheid van de ontwikkelde applicaties en technieken. Het was verrassend dat in zo’n korte tijd daadwerkelijk werkende modellen en structuren waren gecreëerd.

De teams zijn allemaal winnaars ook al had de officiële jury de moeilijke taak om een aantal voorkeuren uit te spreken. AiREAS is zeer te spreken over de inzet van de teams maar acht pas een creatie succesvol als het daadwerkelijk aansluiting heeft gevonden in de maatschappij en een meetbare impact heeft veroorzaakt. Samen met de School of Talents heeft AiREAS aangeboden om de vele applicaties daadwerkelijk in maatschappelijke context van een living lab te plaatsen en de burger betrokkenheid te meten als ook het effect op autogebruik respectievelijk de verbetering van de luchtkwaliteit.

Niet alle studenten teams hadden continuïteit overwogen en vonden het idee van sociaal of maatschappelijk ondernemerschap wat beangstigend of een uitdaging op zich. De kracht van de samenwerkingsverbanden binnen de Stad van Morgen moet nog landen bij hen, als ook de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe men met deze vervolg uitdaging om wenst te gaan.

HEX participants

AiREAS feliciteert nogmaals de winnaars, de vele creatieve teams, partner TNO en de organisatie van dit evenement.

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Basisschool actie in Maastricht

Gemeente Maastricht en de lokale milieu organisatie CNME hebben een leuke bewustwordingsactie rond lucht bedacht voor groep 7 en 8 van basisscholen. In de school “De Geluksvogel”Maastricht school.JPG werd proefgedraaid. CNME had allerlei leuke spelelementen bedacht die de kinderen konden uitvoeren om het belang van de lucht die we inademen duidelijk te maken. In dit filmpje zien we een verslag.

Het project is onderdeel van een 10 stappenplan van de gemeente om bewustzijn over de kwaliteit van de lucht te vergroten. Milieu wethouder Gerdo van Groothees is de enthousiaste bestuurlijke kartrekker van deze acties.

AiREAS is betrokken geraakt op uitnodiging van de gemeente Maastricht om te kijken of we kunnen helpen. AiREAS heeft een breed programma voor universiteiten en middelbare scholen via de School of Talents dat ingezet kan worden. Maar bij basisscholen waren we nog niet betrokken. Omdat het een proef was die al goed was uitgewerkt kon AiREAS alleen met technologie wat aanvullen. Dat deden we middels de introductie van de meetinstrumenten van Intemo. Vele andere mogelijkheden kwamen ter spraken maar zouden niet alleen kosten met zich mee brengen maar ook tijd kosten die er onvoldoende was.

Een mooie basis is gelegd door Maastricht waar we in andere steden ook wat mee kunnen. Door de lokale gemeente en partners te verbinden in een groep kunnen we een scholenprogramma gaan draaien waar participerend leren en bewustwording integraal wordt georganiseerd tussen lokale leerniveaus. Dat is niet alleen veel goedkoper voor een gemeente maar ook veel effectiever omdat het participatie niveau ongekend hoog is bij leerlingen en studenten maar ook met de ouders, leerkrachten en lokale ondernemers.

Wordt vervolgd……..

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International | Tagged , , , , | Leave a comment

De toekomst van mobiliteit uitdaging voor 200 studenten

Tijdens de recente presentatie over de autovrije stad kwamen er veel vragen los over de behoefte aan alternatieve vormen van transport van mensen en goederen. Hoe pakken we dit aan? De toekomst zal het leren maar ondertussen kunnen we er wel mee experimenteren.  En experimenteren is precies wat de jongeren kunnen die vanuit heel Europa naar Eindhoven komen om op 1 en 2 april na te denken over “connected” of wel “verbonden” en de challenge die AiREAS samen met Gamebus en de School of Talents heeft geformuleerd.

http://hackeindhoven.nl/future-mobility/

Wat zal het worden? De Hop-er-Op? Of

autovrije-stad-10

 

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Leer werk stage Eco Driving

Iets voor AiREAS volgers?

STIR School of Talents

Deze stage is ingevuld door twee TU/e studenten uit de richting Operations Management and Logistics die het voor de zomer van 2017 willen afronden. De uitdaging voor hen is om het proof of concept te wijzen door de ideologie toe te passen op een of meerdere logistieke bedrijven. Als dat is gebeurd dan kunnen andere leer-werk zoekende kijken of er een business van te maken is. Dat bereiden we nu al voor. Aanmelden voor de uitdaging kan nu al…….

012 Eco driving (1)

View original post

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Strengere eisen luchtventilatie op scholen

Vanaf 1 april 2017 gelden strengere eisen voor luchtventilatie. Gebouwen en lokalen waar regelmatig groepen mensen vertoeven moet verplicht voorzien zijn van een CO2 meter. Dit is de informatie van de site over Facility Management.

En dit staat op de site van Fresh Air Solutions:  Vanaf 1 april 2017 gelden strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie in nieuwe én bestaande gebouwen conform Bouwbesluit 2012. De eisen waren gebaseerd op de ventilatiecapaciteit per vierkante meter, volgens de nieuwe regels moet de ventilatiecapaciteit worden gebaseerd op het aantal toegestane personen in een ruimte. Ook zijn er eisen met betrekking tot maximaal toegestane CO2-waarde van 1.000 ppm in alle verblijfsruimten. Dit betekent dat alle kantoren, scholen en kinderdagverblijven vanaf 1-4-2017 verplicht zijn om het CO2 gehalte te monitoren met een kooldioxide (CO2) meter.

AiREAS heeft samen met partners in de gemeenten Breda en Maastricht gewerkt aan oplossingen richting basisscholen. In Breda ging het om de renovatieplannen voor basisscholen waarbij studenten van Avans Hoge School een onderzoek deden naar de situatie op die scholen en advies uitbrachten aan de gemeente Breda (omgeving van de scholen) en Stichting Breedsaam (beheer van de scholen). In Maastricht gaat het om een proef voor de bewustwording van leerlingen van groep 7 en 8 in de basisscholen en hun ouders in de wijk.

Meten alleen is namelijk niet genoeg. Effectief ventileren is essentieel maar ook het goed ontwerpen van de speelplaatsen, de manier waarop de kinderen naar school komen en de vele factoren rondom de school die ook de luchtkwaliteit beïnvloeden. AiREAS maakt samen met de School of Talents (beide initiatieven van de Stad van Morgen) samenwerkingsprogramma’s met het onderwijs, de scholen, de ouders, de leerlingen/studenten en de gemeentes om dit integraal aan te pakken. Veel maatregelen kosten extra veel geld als ze gefragmenteerd worden bedacht en uitgevoerd. Als echter alle partijen samen er de schouders onder zetten zijn de effecten voor hetzelfde of minder geld veel beter en doortastender.

AiREAS is de verbinder om dit vorm te geven daar AiREAS zelf geen personeel heeft, alleen partners en het hogere doel van een gezonde samenleving waarin we samen zorg dragen voor ons welzijn. Veel partners die al actief zijn in AiREAS verband vinden dit erg prettig omdat ze gewoon zichzelf kunnen blijven en zich inzetten volgens de afspraken die men in het consortium maakt. In AiREAS verband bestaat er geen concurrentie alleen maar een hoger doel en de toegevoegde waarde van multidisciplinair (sustainocratisch) samenwerken.

 

 

 

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 2 Comments

Nieuwe AiREAS app voor op de telefoon

AiREAS technologie partner Axians heeft de AiREAS data beschikbaar gemaakt via een App op de mobiele telefoon. Deze is vooralsnog gratis en kan gedownload worden als volgt:

  • Ga naar de Play Store op uw Andriod mobiel
  • Zoek “Axians”
  • Ga naar “AiREAS” en download de App.

Ook zijn versies gemaakt voor iPhone en Windows. Die worden binnenkort zichtbaar in de respectievelijke stores.

Het is een eerste release dus er kunnen wat foutjes in het taalgebruik en dergelijke zitten. Die lost men gaandeweg nog op. Ondertussen kunt u allerlei dingen doen om de luchtkwaliteit in de deelnemende steden (Eindhoven, Breda en Helmond) te bekijken. Hierbij enkele screenshots:

 

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Autoloze binnenstad

Tijdens een mini-symposium in het Designhuis beargumenteerde ik waarom de binnenstad van Eindhoven autoloos zou moeten worden. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. De stad moet vooral gemakkelijk bereikbaar, uitnodigend en toegankelijk zijn. Is dat zonder auto mogelijk? Het antwoord is “ja” en tot onze verrassing draagt juist de auto bij aan verminderde toegankelijkheid en leefbaarheid. Hierbij een beeld van Eindhoven zonder auto’s……..

Waarom een autovrije binnenstad?Autovrije stad.jpg

Op de foto zien de enige Europese autovrije stad, Venetië. Dat is een zeer gewilde bestemming voor toerisme en niemand heeft er ooit geklaagd over het gemis van auto’s, in tegendeel. Ondanks de drukte is de stad een oase van rust.

Voor iemand die ooit in New York is geweest, of de vele films heeft gezien waarin Times Square voor komt, heeft meteen een beeld van de enorme file gele taxi’s en stromen auto’s die het straatbeeld tekenden. Toen het stadsbestuur besloot om het gebied autovrij te maken sloegen alle stoppen door van de bevolking en winkeliers. Maar men zette door en nu is het resultaat alom bejubeld…..

Iedereen wil op Times Square wonen

Autovrije stad (1).jpg

Auto’s lijken een druk straatbeeld te geven maar dragen helemaal niet bij aan de handel. Zij rijden er slechts voorbij, vaak met maar een of twee mensen aan boord. Dit in tegenstelling tot de wandelaars en terrasjes bezoekers die er nu uren lang vertoeven en geld uitgeven. Door het minderen van lawaai en verbetering van de luchtkwaliteit ging de aantrekkelijkheid van het gebied omhoog en werd wonen er enorm gewild. De prijs van woningen schoot het eerste jaar al met 71% omhoog!

Autovrije stad (2).jpg

Ruimte voor andere toepassingen

Een stad zonder auto’s geeft de ruimte voor hele andere toepassingen in het gebied. In essentie heeft een stadsbeleid drie grote aandachtsgebieden:

Autovrije stad (3).jpgVanuit dat perspectief is het gebruik van de auto in de stad een van de grootste fouten die we ooit zijn begaan….

Autovrije stad (4).jpg

Als je geld bespaart kun je het aan iets anders uitgeven

Daarnaast is de auto enorm kostbaar zowel in individueel gebruik als de maatschappelijke lasten die het veroorzaakt. De alternatieven zijn veel goedkoper en dienstbaar in gemak en beschikbaarheid als we ze goed weten te organiseren in de dynamiek van een stedelijk gebied.

Autovrije stad (5).jpg

Alternatieven voor mobiliteit op de korte afstand zijn enorm in ontwikkeling en toegankelijk voor iedereen ook voor mensen met een handicap, ouderdom verschijnselen of andere mobiliteit belemmeringen. Enkele voorbeelden die we uit ons dagelijkse straatbeeld halen of vanuit internet ons laten inspireren. In elke stad in de hele wereld is de trend naar autovrij gaande en een kwestie van tijd en durf dat de auto in de stad tot een anekdote in de geschiedenisboeken wordt….

Autovrije stad (6).jpg

Autovrije stad (7).jpg

Als we de kaart van Eindhoven erbij pakken dan ziet deze er zo uit.

Autovrije stad (8).jpg

De hele infrastructuur van gele en witte lijnen is gebaseerd op gebruik van de auto. Via AiREAS meten de invloed hiervan op de luchtkwaliteit in de binnenstad en de wijken. Deze is vaak erg slecht, zeker tijdens de ochtend en avond pieken en tijdens evenementen. Als we de infrastructuur nu eens anders gaan gebruiken dan ontstaat misschien dit:

Autovrije stad (9).jpgDe binnenring wordt een monorail die mensen van de buitengebieden (niet alles is in de tekening gekleurd, we laten ook wat over aan uw eigen co-creatieve fantasie en creativiteit) verbindt met de stad en geconcentreerde werkgebieden zoals het High Tech Campus of Strijp-S. Overal in de stad verrijzen HUBs voor fietstaxis die de mensen op korte afstanden vervoeren. Dit gebeurt niet alleen gratis, de gebruikers worden ervoor betaald met de lokale AiREAS munt uit dank voor het bijdragen aan een gezonde leefomgeving. De lokale AiREAS munt kan worden gebruikt voor trainingen, evenementen of lokale stadsproducten. De financiering van de gebiedsmobiliteit komt uit de maatschappelijke besparingen, sponsoring van het bedrijfsleven in de binnenstad (die klandizie willen bevorderen) en verzekeringsmaatschappijen die verplicht worden te helpen zorgen voor gezondheid in plaats van winst te halen uit de ongezondheid van de bevolking via een kostbaar zorgsysteem. We verzekeren ons per slot van rekening voor onze gezondheid.

Mensen die met de auto naar de stad komen kunnen hun auto kwijt in de parkeerwanden die geïntegreerd worden onder de monorail infrastructuur en daarna gebruik maken van het uitgebreide mobiliteit aanbod van de stad.  De Hop Erop wordt zo een praktische toepassing in het straatbeeld waar iedereen zomaar de hand op hoeft te steken om mee te rijden.

Autovrije stad (10).jpg

Resultaat om gelukkig van te worden

De stad wordt zo een beleving die 24 uur kan functioneren in de dynamiek van een modern mensenleven zonder overlast noch vervuiling en met gebruik van een kleurrijke diversiteit aan bewegende voertuigen op een relatief klein ruimtelijk gebied. Het resultaat mag er wezen, zowel voor de maatschappelijke diversiteit, de milieuwinst en het economische resultaat van een stad met tijd en ruimte voor de ontmoeting, het gesprek, het vertier en de inspiratie.

Autovrije stad (12).jpg

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | 3 Comments