Status AiREAS

AiREAS is volop in ontwikkeling. Maar dat gaat met enige logische spanningsvelden.

Stad van Morgen

Er gebeurt veel in en rondom AiREAS Eindhoven en Brabant voor een gezonde stad. Dat is niet voor iedereen even zichtbaar. Vandaar even een beschrijving van de stand van zaken. Positief is natuurlijk dat er overal activiteiten zijn die uiteindelijk moeten leiden tot onze gezondere leefomgeving. Ook zien we de obstakels verschijnen uit de oude macht en sturingscultuur van een politiek economische werkelijkheid die de processen van samenwerking en cocreatie moeilijk maken. Het is allemaal onderdeel van een intense evolutie waar we midden in zitten. Het mooie is dat we het allemaal kunnen beïnvloeden zoals vele burgerbelangenverenigingen ook daadwerkelijk en succesvol doen.

Zoals u misschien weet is AiREAS een, door burgers opgezet samenwerkingsverband in Brabant voor gezonde gebiedsontwikkeling vanuit luchtkwaliteit. Ons werk richt zich in eerste instantie op Eindhoven om de complexiteit onder de knie te krijgen van het werken op niveau 4 bewustzijn gedreven gebiedsontwikkeling. Sinds 2010 bestaat…

View original post 740 more words

Advertisements
Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Op niveau 4 heeft de overheid niet het laatste woord

AiREAS is een voorbeeld van integraal niveau 4 samenwerken

Stad van Morgen

Wat is “Niveau 4”? Niveau 4 is een begrip dat we op verschillende fronten zijn tegengekomen in wetenschappelijke en intellectuele publicaties, en onze eigen expertise opbouw dat heeft geleid tot het ontstaan van de Stad van Morgen:

Niveau 4 bewustwording
Wanneer we de inzichten van psychiater en filosoof Dabrowski ter harte nemen dan geeft niveau 4 betekenis aan een multi-niveau loslaatproces:

dabrowski-niveau-4

Niveau 4 menselijke complexiteit
In mijn eigen research over de menselijke complexiteit sinds 2007 refereer ik naar niveau 4 als het gebied waarin we opnieuw op zoek gaat naar een nieuwe fase van harmonie door toepassing van authentiek leiderschap (de groene lijn vanuit een nieuwe fase van bewustwording).

Niveau 4 gebiedsontwikkeling
De analyse die door Presencing Institute van Otto Schwarmer (U-Theorie) en Peter Senge (beide van Harvard University) wordt geponeerd laat een matrix zien van bewustwordingsniveaus en organisatievormen. De vorm die op beide assen niveau 4 bereikt is…

View original post 652 more words

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment

Vuurwerk in Europees perspectief

AiREAS partner Scapeler heeft weer eens een mooie weergave van de vuurwerk impact of ons milieu en uiteindelijk op onze gezondheid. Sinds enige tijd verwerkt deze partner data uit Europa. We waren al enthousiast over de kennisontwikkeling in Eindhoven de afgelopen jaren maar kijk nu eens (paars is uiterst ongezond):

De situatie om middernacht in ons deel van Europa (de tijd 23:05 is GMT, één uur verschil dus met ons)

Europa verandert dus tijdelijk in een (ultra) fijnstof monster. Met de huidige kennis over de effecten op mensen die toch al last hebben van ziekteverschijnselen is dit ronduit asociaal. Dat we onszelf de vingers opblazen, of vergiftigen met kruit en vervuiling is een eigen keuze. Maar dat we urenlang andere mensen die niet met de hobby of het ritueel te maken hebben, en ook geen keuze erin hebben, blootstellen aan onnodige gevaren is immoreel. We zouden het kunnen vergelijken met het spelen van kleine kinderen op straat terwijl we toestaan dat er ook straatraces met auto’s plaatsvinden. Dat is vragen om ongelukken. Waarom met vuurwerk wel? En straatraces niet? Economie?

Scapeler gaat zonder oordeel verder met het in beeld brengen van andere steden en hun vuurwerkpieken. Het oordeel laat hij aan uzelf over. AiREAS is een samenwerking aan gezonde verstedelijking en gebiedsontwikkeling. In de wereld bestaan zoveel leuke nieuwjaarsrituelen die verbondenheid, sociale inclusie en plezier met zich meebrengen, en zelfs economie en werkgelegenheid, dat voor ons dit vuurwerkgedoe afgeschaft mag worden.

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Bewustwording uit India

Ineens dringt het tot je door. Duidelijke boodschap?

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Fietssnelweg

Posted in AiREAS Algemeen | Tagged | Leave a comment

Burger belangenverenigingen kiezen voor AiREAS

Allerlei burger belangenverenigingen vragen de laatste tijd aan hun eigen gemeenteraad om middelen. Zij willen zelf een meetnetwerk in hun wijk of buurt aanleggen voor het inzichtelijk maken van de luchtkwaliteit en geluidoverlast. Zij willen een gezonde leefomgeving en weerstand bieden tegen schadelijke ontwikkelingen. Zij vertrouwen de keuzes van de overheid onvoldoende om het zomaar over te laten aan hen. De gepubliceerde inzichten van AiREAS over onze eigen burger betrokkenheid bij onze eigen blootstelling aan luchtvervuiling helpen hierbij.

De Eindhovense wethouder heeft voor de ontwikkeling van het meetnetwerk voor de 21 omliggende gemeenten de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant omarmt. Dit in plaats van het politiek en commercieel onafhankelijke AiREAS, waar Eindhoven en de provincie 6 jaar mee heeft samengewerkt in Eindhoven, Breda en Helmond. Daar zijn argumenten voor te bedenken die de keuze rechtvaardigen. Zoals de complexiteit van het uitrollen van een meetnetwerk en het overtuigen van 21 gemeenteraden en bestuurders. Dat is geen AiREAS aangelegenheid en beter in handen van een operationele dienst die zoiezo al dagelijks werkt met deze instanties wegens de vele andere regiozaken.

Maar gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling blijft een (niveau 4) AiREAS en Stad van Morgen aangelegenheid, inclusief de daadwerkelijke definitie van het relateerde meetnetwerk, zolang de bestuurlijke werkelijkheid gestuurd wordt door politieke economische belangen in plaats van menselijke kernwaarden. AiREAS blijft betrokken bij het proces maar de essentie wordt toch anders aangevoeld door de leden van AiREAS die ook zijn uitgenodigd. De onpartijdigheid en gelijkwaardigheid is weg. Overheid instanties zoals de GGD en RIVM nemen de overhand en onze wetenschappelijke instellingen en onafhankelijke ondernemende experts zijn niet uitgenodigd.

In het kielzog van bovenstaande heeft de beoogde, relatief kleine investering in 2017, voor het afronden van het lokale Eindhovense netwerk, niet plaatsgevonden ondanks aandringen van AiREAS. Deze was nodig wegens de belangrijke verbintenis van dit bestaande AiREAS netwerk met allerlei innovatieve processen van externe partijen zoals de samenwerking betaamt. Als het AiREAS netwerk tekort schiet dan doen we al onze partners tekort die allemaal bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Het grootste deel (gelukkig niet allen) van de ambtelijke en politieke wereld heeft haar eigen, eenzijdige beeld over besteding van onze gemeenschapsmiddelen terwijl wij op niveau van de participatiemaatschappij daar een heel ander wensenpakket bij hebben.

Dit heeft o.a. tot gevolg dat lokale burger belangenverenigingen zelf om middelen vragen, zelfs opeisen, bij hun gemeenten en deze overwegend wél bij AiREAS willen neerleggen, niet alleen in Brabant maar ook in andere delen van Nederland. Dat is een boeiende en onverwachte reactie van de bevolking die zo de onafhankelijkheid en expertise van AiREAS erkent. AiREAS is namelijk geen bedrijf maar een samenwerkingsbeweging onder de vlag van de menselijke kernwaarden van de Stad van Morgen met vele gecommitteerde partners (niet alleen overheid) om tot een gezonde samenleving te komen, gezien vanuit omgevingskwaliteit (overwegend lucht en geluid), ons gedrag, beleidsmatig, toegepast wetenschappelijk, sociaal en bedrijfskundig innovatief. AiREAS is derhalve flexibel in het aankaarten en bereiken van haar doelstellingen. De som van een 30 tal betrokken burger belangenverenigingen levert misschien zelfs betere innovatieve draagkracht op dan samenwerking met de hiërarchisch en belangen ingestelde bestuurlijke overheid. Een combinatie is natuurlijk het beste maar niet altijd mogelijk, nog niet.

Twee plaatjes:

  • 1e plaatje: de 4 lagen van meetgereedschappen die AiREAS hanteert. Op burger niveau is Q4 en Q3 relevant. De overheid stuurt aan op Q1 en Q2. Los van elkaar is dit riskant omdat er altijd discussie zal zijn over de meetwaarden en context. Samen is het echter het meest robuuste systeem dat men kan bedenken.

Multi-Vendor Sensornetwerk versie 2.pptx

  • Het 2e plaatje geeft het ontstaan van niveau 4 gebiedsontwikkeling weer. Het is bewustwording gedreven en gebaseerd op de menselijke kernwaarden waar we allemaal samen mede verantwoordelijkheid voor nemen.

Level 4

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | 1 Comment

Leren we het nooit?

  • Met dank aan iemand uit Breugel kreeg AiREAS een historisch boekje in handen – actie “drie in een”. Het dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Een kleine 40 jaar geleden dus.

In een klap drie belangen: Minder luchtvervuiling, energiebesparing en meer lichaamsbeweging.

Herhaalt de geschiedenis zich? Of zijn we gewoon hardleers?

Het boekje geeft vervolgens een gedetailleerde verhandeling over de manier waarop ozon in de zomer opbouwt uit zuurstof, stikstofoxides en de kracht van zonlicht.

Nogsteeds zien we verbanden tussen ozon, luchtvervuiling en klachten van de bevolking 40 jaar verder. Met het programma Gezonder Brabant en AiREAS proberen we weer wat te doen.

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment