Over AiREAS

AiREAS is een antropologisch  burgerinitiatief dat voortkomt uit de bewustwording dat vervuiling en misbruik van onze omgeving uiteindelijk onszelf beïnvloedt via klimaatverandering, ziektes, stijgende kosten en allerlei andere problemen.

AiREAS is ontstaan uit de visie en werkwijze van stichting STIR (Stad van Morgen).

Formeel is AiREAS een waardengedreven coöperatieve vereniging voor co-creatie waarin de vier pilaren van de maatschappij (burgers, overheid, bedrijven en wetenschap) op basis van gelijkwaardigheid samenwerken aan het co-creëren van een gezonde leefomgeving met luchtkwaliteit en gezondheid als ijkpunt.

De samenwerkingsvorm AiREAS

De samenwerkingsvorm AiREAS

AiREAS vormt regionale “Local AiREAS” daar waar op een concreet gebied (vaak een stad) een multidisciplinaire groep kan ontstaan die daadwerkelijk verantwoordelijkheid kan nemen. De eerste Local AiREAS is in 2011 gevormd in Eindhoven. Dit heeft meerdere concrete waarden opgeleverd die nu elders in de wereld benut kunnen worden:

* bewijs dat sustainocratie als samenwerkingsvorm en transformatie economie werkt,
* een fijnmazig meetnetwerk voor low cost real time luchtkwaliteit monitoring.
* de kennis om effectief multidisciplinair, resultaat en waarde gedreven samen te werken.

AiREAS is als coöperatie opgericht in 2011 in Eindhoven. De oprichters zijn tevens de verbindende “Sustainocraten” die zich in de kern van de samenwerking plaatsen en de rest van de leden kaderend binden aan het hoger doel van de “gezonde stad”. De initiatiefnemers zijn:

  • Jean-Paul Close – grondlegger Sustainocratie, STIR, Stad van Morgen en de transformatie economie
  • Marco van Lochem – specialist in dynamische project gedreven organisaties en technologisch georiënteerde bedrijven

AiREAS is nu een formeel wereldwijd precedent van integrale evolutionaire ontwikkeling dat haar bestaansrecht niet alleen dankt aan de transformatieve visie van de initiatiefnemers maar vooral aan de moed, behoefte en het belang van de leden die zich hebben aangesloten om verantwoordelijkheid te nemen voor deze complexe uitdagingen waar de mens voor staat.

Er wordt in open dialoog geëxperimenteerd met zowel de werkwijze, de eigen transformaties die de werkwijze veroorzaakt, de integrale transformatie die men samen initieert in de lokale maatschappij en de resultaten die men samen bereikt op gebied van volksgezondheid, omgevingskwaliteit en transformatie economische ontwikkelingen.

Ook wordt de deskundigheid geborgen en toegepast in andere initiatieven rond verschillende local issues binnen de context van duurzame menselijke vooruitgang. De werkwijze van AiREAS en local AiREAS treft u hier.

image

Contact met de initiatiefnemers kan, liefst allereerst per email:

  • Jean-Paul Close   –  jpclose@aireas.com
  • Marco van Lochem –  mvanlochem@aireas.com

www.aireas.com

1 Response to Over AiREAS

  1. Pingback: Local AiREAS Breda | AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s