Hoe werkt het?

AiREAS is een “antropologisch initiatief” in steden en gebieden volgens de Sustainocratische werkwijze van Stichting STIR (Stad van Morgen).

Wat betekent dit?
Antropologie bestudeert de mens in zijn algehele evolutionaire ontwikkeling.

Sustainocratie geeft betekenis aan het bewustzijn dat zaken als gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid, zelfbewustzijn en wederkerigheid met de natuur kenmerkt als kernwaarden van het leven en dat deze boven politieke en economische belangen staan.

Werkwijze betekent de op kernwaarden (hoger doel) gebaseerde samenwerking tussen burgers, overheid, ondernemers en wetenschappers.

AiREAS vult dat als volgt in:
Het hoger doel: regionale volksgezondheid met luchtkwaliteit als ijkpunt.
Aanpak: Sustainocratische coöperatie (waarden gedreven samenwerking burgers, lokale overheid, bedrijfsleven, wetenschap)
Toegepaste innovatie: sociaal, technologisch en bestuurlijk.
Initiatiefnemer en voorzitter local AiREAS: Sustainocraat (onafhankelijke, liefst lokale, burger)

Aanpak: Stip – Stap
Juridische vorm: waardengedreven coöperatie onder STIR (Stad van Morgen)
Meten: luchtkwaliteit en volksgezondheid
Maatregelen: wat men persoonlijk of institutioneel zelf kan doet men zelf, wat complex is doet men multidisciplinair samen.

Local AiREAS (gebied):  procesmatig

Stip-Stap: projectmatig

Insluiten nooit uitsluiten
Het basis principe van de sustainocratische samenwerking zoals AiREAS is dat iedereen mag mee doen, mits men een concrete bijdrage denkt te kunnen leveren (Talent) aan het proces (Inzet) van het creëren van een gezonde stad (Hoger Doel).

De formule
Ook de formule is simpel.

Talent x Inzet x Hoger Doel = Meerwaarde x Wederkerigheid

Aangezien de samenwerking multidisciplinair is vullen de meeste talenten elkaar aan ook al zoekt men onderling vaak een andere soort wederkerigheid. Leden doen mee uit eigenbelang want dat is de beste drijfveer voor samenwerking.

De formule kan op alle complexe uitdagingen worden toegepast

De formule kan op alle complexe uitdagingen worden toegepast (zoals hier ook VE2RS)

Omdat een Local AiREAS wordt opgezet rond regionale doelgerichtheid van luchtkwaliteit en volksgezondheid hebben de lokale deelnemers het eigenbelang van een gezonde leefomgeving als gemeenschappelijke drijfveer. Het eigenbelang wordt verder gediend als gevolg van talent gedreven inzet in het gemeenschappelijke doel.

Niet lokale deelnemers hebben een ander belang dat verbonden is aan unieke kwaliteiten die men inbrengt en dat lokaal niet voor handen is (technologie, kennis, speciale werkwijzen, innovaties, referenties, enz).

Werkwijze Local AiREAS
Een Local AiREAS kenmerkt zich door een duidelijk gebied waarin de samenwerking wordt uitgevoerd. De leden worden door de Sustainocraten uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn.

De deelnemers komen met concrete bevoegdheden om ter plekke project gedreven besluiten te nemen die daarna uitgewerkt worden. Daarom vraagt AiREAS tijdens deze bijeenkomst om bestuurders en regiovertegenwoordigers met daadkracht en autoriteit.

Stip – Stap
Op tafel ligt altijd het hoger doel van AiREAS. Dit noemen wij de stip (het proces)

Aan tafel worden initiatieven geïntroduceerd die bijdragen aan de veranderende werkelijkheid (meerwaarde) op weg naar die stip. Dit noemen we de stap (het project)

Uit alle mogelijke stappen worden keuzes gemaakt op basis van:

  • te verwachten resultaat
  • middelen die nodig zijn om het waar te maken
  • beschikbare middelen

Als een stap is gekozen dan wordt het projectmatig uitgewerkt, verbinden zich de uitvoerders uit aanwezige partijen en worden verdere middelen gezocht en toegekend. Dezelfde partijen voeren het uit, meten de resultaten en borgen de ontwikkelingen in AiREAS voor regionale en bovenregionale uitvergroting.

Het stip-stap proces kan zo vaak gebeuren als men projectmatig aankan. Altijd werken de betrokken burger initiatieven, ondernemers, lokale overheden en onderwijs/wetenschap samen in coöperatief verband.

AiREAS als praktische waarden gedreven organisatie

AiREAS als praktische waarden gedreven organisatie

AiREAS
“Local solutions” worden geborgen in de hele AiREAS beweging met in acht name van het gebied (Local AiREAS) waarin de zijn ontstaan. De gefragmenteerde gespecialiseerde partners kunnen delen van die waarden die ze zelf mede hebben gecreëerd uitzaaien over de gehele wereld. Zo ontstaat er een wederkerigheid via groei van authentieke oplossingen die passend zijn bij de identiteit van de uitvergrotende organisatie en tevens de aanbeveling genieten van de toepassing in duurzame gebiedsontwikkeling. Om diezelfde resultaten te kunnen bereiken kan een gebied elders in de wereld ook overwegen om een Local AiREAS op te zetten in samenwerking met AiREAS.

AiREAS transformatie economie

AiREAS transformatie economie

Zo wordt AiREAS de stam van de aanpak en de Local AiREAS de bladeren met de multinationale structuren de voedende takken van het samenwerkend organisme. AiREAS kent zelf geen personeel noch infrastructuur en bouwt zich volledig op via de fractale uitzaaiing van de Sustainocratische werkwijze. Zo is AiREAS de eerste organische structuur van mensen en belangen die waardengedreven harmonie en groei ervaren door de uitdaging die men samen aangaat.

Meedoen? Dat kan.

2 Responses to Hoe werkt het?

  1. Pingback: Opvallende ledenvergadering en BBQ | AiREAS

  2. Pingback: 30 juni Doornakkers – Speakers Corner | AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s