Geuroverlast

Plotseling verschenen er op social media klachten van mensen over de stank in de stad. Niet alleen in bepaalde delen van Eindhoven maar in de gehele regio. De brandweer rukte uit om de lucht te meten maar kon geen duidelijke verklaring vinden. De vele contacten in AiREAS werden geraadpleegd om te kijken of we via onze meetinstrumenten iets konden vinden. Wij meten echter geen geur, wel bepaalde gassen (ozon, NO2, CO2) en fijnstof (PM). Variaties in deze metingen willen niet perse ook geurproblemen laten zien en zeker niet op zo’n grote schaal als tijdens deze avond.

Eindhovens Dagblad had er ook spreekwoordelijk lucht van gekregen en stelde vragen. De situatie riep herinneringen op van soortgelijke gebeurtenissen in ons AiREAS verleden. Het artikel verscheen en levert tevens reacties op van burgers uit de regio.

Een belangrijke aanwijzing was de plotselinge weersomslag rond 18:30. De windrichting draaide, de luchtvochtigheid steeg enorm en de temperatuur daalde. Het was een typische “inversie” situatie waarin enorme pieken luchtvervuiling waargenomen worden die geen aanwijsbare oorzaak hebben. Het samenpersen van de lucht door weersomstandigheden verzamelt te vervuiling op neushoogte wat normaliter in verschillende luchtlagen verspreid is.

Een tweede aanwijzing gave wandelaars uit de Kempen. Zij zagen hoe de boeren massaal mest aan het injecteren waren op het land. Door de enorme vorstperiode hadden ze hun dieren binnen moeten houden en verzamelde de mest zich overmatig de gierputten. Nu, met het mooie weer, konden ze niet anders dan de overvolle putten ledigen door in korte tijd meer te verspreiden dan normaal. De combinatie hiervan met het vochtige en samendrukkende weertype zorgde voor de geurverspreiding en overlast in de regio.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s