ILM 2.0 regionale data service Zuid Oost Brabant

Nu is het toch eindelijk zover. Na twee jaar voorbereidend werk, uitgevoerd door AiREAS partners Gemeente Eindhoven en de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant, kon er op 18 december 2019 getekend worden. Namens de deelnemende gemeenten in het consortium geeft AiREAS binnenkort aan partner TNO de opdracht om ons allemaal te voorzien van een goedwerkend, steeds beschikbaar luchtkwaliteit meetnet in de regio voor de komende vijf jaar.

ILM 2.0 is een dienstverlening gebaseerd op de experimentele ervaringen met het ILM 1.0 dat in 2011, 2012 in cocreatie werd gedefinieerd en eind 2013 uitgerold. Sindsdien heeft dit meetsysteem gigantisch veel informatie opgeleverd en werd de basis voor verschillende empirische en wetenschappelijke onderzoeken binnen en buiten AiREAS om.

ILM 2.0 is geen experiment meer. Het is bedoeld om een serieuze, betrouwbare meetinfrastructuur in de regio neer te zetten waaromheen allerlei regionale en lokale gezondheid gedreven activiteiten kunnen worden opgezet en gevolgd. Dat kunnen maatregelen zijn, toegepaste innovaties, beleidskeuzes, wetenschappelijke onderzoeken, burger vraagstukken, enz. Daarom werd de overeenkomst bijgestaan door de belangrijkste instellingen van Nederland en Zuid Oost Brabant zelf. Een belangrijke stap op weg naar herstel en behoud van onze gezondheid en gezonde leefomgeving.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s