Geslaagd Playful City event

AiREAS is partner in deze

Stad van Morgen

We kijken terug op een geslaagd Playful City event in het TAC gebouw te Eindhoven op 1 juni. Het doel was om de deelnemers zelf te laten ervaren wat het is om op een speelse manier om te gaan met je eigen vitale gedrag, samen met anderen en je omgeving, al dan niet gebruik makend van technologische hulpmiddelen of prikkels. De deelnemers kwamen uit beroepssferen van de overheid, technische universiteit, ondernemerschap en inwoners van Eindhoven. Op een centrale marktplaats werden inspirerende toespraken en pitches gehouden. Ondertussen was er veel gelegenheid om kennis te maken met de 11 initiatieven en demo’s die zich presenteerden als instrumenten voor een vitale leefstijl. De deelnemers werden geprikkeld om extra aandacht te schenken aan deze demo’s om zo muntjes te verdienen waar men vervolgens eten en drinken mee kon bemachtigen. Ook kon men stemmen op de demo die het meeste indruk maakte.

Ter afsluiting was…

View original post 127 more words

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s