Leren we het nooit?

  • Met dank aan iemand uit Breugel kreeg AiREAS een historisch boekje in handen – actie “drie in een”. Het dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Een kleine 40 jaar geleden dus.

In een klap drie belangen: Minder luchtvervuiling, energiebesparing en meer lichaamsbeweging.

Herhaalt de geschiedenis zich? Of zijn we gewoon hardleers?

Het boekje geeft vervolgens een gedetailleerde verhandeling over de manier waarop ozon in de zomer opbouwt uit zuurstof, stikstofoxides en de kracht van zonlicht.

Nogsteeds zien we verbanden tussen ozon, luchtvervuiling en klachten van de bevolking 40 jaar verder. Met het programma Gezonder Brabant en AiREAS proberen we weer wat te doen.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s