Vestdijk Eindhoven

Toen we in 2010 begonnen met AiREAS nodigden we de verschillende pilaren van de maatschappij (overheid, ondernemers, burgers en onderwijs) uit om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van ons eigen welzijn en gezondheid in de stad Eindhoven door luchtkwaliteit als richtlijn te nemen. Iedereen deed mee. In oktober 2012 volgde de wereldwijde aankondiging van de samenwerking. Deze begon met het creëren van een speciaal meetnetwerk “het onzichtbare zichtbaar maken” en in 2015 voegden we daar e-Health en levensstijl onderzoek aan toe.

Vestdijk is een zooitje
Maar dan komen de maatregelen op gebied van infrastructuur. Voor de bestuurders van de stad is het moeilijk genoeg om de verschillende politieke partijen op een lijn te krijgen, middelen te vergaren en moedige plannen door te voeren, vaak met een sterk genuanceerde publieke opinie. Binnen AiREAS hebben we de gouden regel “wat je zelf kan doe je zelf, wat te complex is doen we samen”. Het politieke spel spelen dat kan alleen de politiek en laten we graag aan hen over ook al houden we toezicht dat het spel volgens ethiek gebeurd en bijdraagt aan het gemeenschappelijke hogere doel. En daar wil het nog al eens aan schorten omdat de politiek nu eenmaal draait om belangen en niet om verantwoordelijkheden. Participatie maatschappij “als het politiek uitkomt” is niet de manier waarop we met elkaar samenwerken. Als het om onze kernwaarden gaat is participatie ten alle tijden de stelregel en niet de uitzondering. Dat is ook voor de bestuurders een leerweg, net als voor de burgers die verantwoordelijkheid niet mogen afschuiven of bedrijven die verder moeten kijken dan alleen productverkoop.

Screenshot_2017-06-25-09-11-06-1

Het spanningsveld tussen burgerparticipatie en beleid

Als AIREAS gaan we uit van verantwoordelijkheden en dan ontstaan spanningen. Want de Vestdijk deels afsluiten kun je niet zonder burgerparticipatie. Het is niet alleen te complex, het gaat om het scheppen van vertrouwen dat we bezig zijn met iets goeds voor de burgers en de maatschappij. AiREAS staat achter een autoloze stad omdat de auto geen enkele toegevoegde waarde heeft in de stad, enkel overlast en enorme kosten. Wandelend en fietsend zijn mensen eerder in staat om bij horeca of winkels te stoppen dan als men in een auto zit. Daarnaast levert dat interactie, gezondheid en veiligheid op. De huidige situatie van de Vestdijk dient dan ook als tussenstap gecommuniceerd te worden met daarom heen duidelijke experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit en beleving van de omgeving. Dat is de toegevoegde waarde van AiREAS.

Met 10% reservering in de investeringen op infrastructuur aanpassingen voor AiREAS kan AiREAS veel doen op gebied van het creëren van burger en ondernemende betrokkenheid, stage plekken voor studenten en innovaties op gebied van sociale innovatie. Dat komt de processen ten goede, ook voor de politieke partijen en bestuurders die zich hard en hart maken voor de gezondheid gedreven vernieuwingen en bijbehorende nieuwe economie. Dat is ook de manier waarop de bestuurders blijven uitnodigen om hun ivoren toren in te wisselen voor het cocreatie platform dat ons wereldwijde bekendheid heeft gegeven.

Spanningen zijn normaal en leveren vooruitgang op als alle partijen open blijven staan voor het herstel van de verbinding en er de schouders onder zetten.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Vestdijk Eindhoven

  1. Pingback: Status AiREAS | Stad van Morgen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s