De auto is geen toegevoegde waarde in de stad

Met de stelling dat “een van de grootste fouten is dat we de auto massaal hebben toegelaten in de stad” werd een uitdaging door studenten uitgewerkt tijdens de HEX2017 Hackathon om te komen tot alternatieve manieren om met de stad om te gaan. Het bleek een bron van onuitputtelijke inspiratie en creativiteit dat zeker de komende tijd een hoge impact zal hebben in de maatschappij. Maar waarom is de auto zo’n grote fout?

1. Ruimtelijke gebruik

De auto is inefficiënt qua ruimtelijk gebruik. Gemiddeld gebruiken we het voertuig van 1500kg slechts enkele minuten per dag om een of meerdere menselijke lichamen van zo’n 80kg of minder te vervoeren. De meeste tijd staat het apparaat stil maar heeft wel een parkeerplaats nodig daar waar het vandaan komt en daar waar het naar toe gaat. Onderweg heeft het een infrastructuur nodig dat ook maar gemiddeld gebruikt wordt voor enkele procenten per dag. De infrastructuur is afgestemd op piek momenten die weer voortkomen uit een krankzinnige dagindeling waarbij elke mens op dezelfde tijd ergens aanwezig dient te zijn en ook weer terug naar huis mag.

Al die ruimte is te gebruiken voor een grote diversiteit aan toepassingen die veel nuttiger zijn voor de mens en natuur dan al dat asfalt en beton.

urban-green-Konnikova-Michael-Sorkin-1-690

2. Economische geen toegevoegde waarde, in tegendeel

Ondertussen zijn die wegen, parkeergarages, verkeerslichten, parkeerzone’s, verkeersagenten een enorme kostenpost voor de gemeente. We hebben het over de stedelijke context. Men refereert naar “bereikbaarheid” als men het over de auto en de stad heeft en veel winkeliers zijn bang als de auto verdwijnt uit het stadsbeeld. Inderdaad geeft de auto een illusie van veel verkeer maar dat is niet noodzakelijkerwijs klandizie in de stad. De meeste auto’s rijden de winkels gewoon voorbij. Kijk eens naar Venetië, de enige autoloze stad in de wereld. Heeft deze stad geen klanten?

Venetie1

Autoloos Venetië

Of New York’s Times Square? Waar de vastgoedprijs met 71% steeg toen de kwaliteit van leven op straat verbeterde nadat de auto’s waren verdwenen.

autovrije-stad-1

Times square met en zonder auto’s

De auto draagt niet bij aan de economie van de stad. Zelfs landelijk, daar waar auto’s worden geproduceerd, draagt de industrie amper wat bij omdat de meeste processen zijn geautomatiseerd, zelfs bij de toeleveranciers. Een auto vreet grondstoffen die geoptimaliseerd worden door ze steeds goedkoper te vervaardigen met behulp van vervuilende kunststoffen. De enige toegevoegde waarde van een auto in een stad zijn de garage bedrijven die reparaties uitoefenen en APK’s moeten uitvoeren. Belastingtechnische is het ook niet interessant omdat de gemeente alleen geld binnenhaalt door parkeerboetes en gelden. De rest van de belastingbaten gaan naar de rijksoverheid, ook de accijns over de brandstoffen, terwijl de gemeente alle kosten draagt (zie punt 1 bijvoorbeeld).

3. De auto is een milieuramp

Naast de vernietiging van natuurlijke ruimte voor inefficiënt transport is de auto zwaar vervuilend in de stad. De hoeveelheid uitstoot van de verbrandingsmotor en slijtageprocessen is dodelijk. De gezondheidszorg kosten gaan schrikbarend omhoog terwijl voor velen de gevolgen leiden tot productiviteitsverlies en blijvende vermindering van kwaliteit van leven.  Door de vele hindernissen in de stad is de auto extra vervuilend juist omdat het veel stoppen en optrekken leidt tot extra uitstoot.

De vervuiling en misbruik van de ruimte heeft gezorgd dat de steden amper levend groen in huis hebben. De steden hebben zich ontwikkelt tot onnatuurlijke vestingen van glas, beton, asfalt en cement.

4. De auto is een sociale ramp

Als een mens in de auto stapt is deze geïsoleerd van de rest van de maatschappij. Er is geen enkele sociale interactie meer en datgene wat men communiceert vanuit de auto is vaak agressief wegens ergernissen onderweg. De auto is onveilig. De luchtvervuiling en verkeersongelukken hebben meer slachtoffers veroorzaakt per jaar in de wereld dan alle oorlogen en geweld. De auto wordt gezien als een status symbool voor veel mensen, een soort vergelijkingsmateriaal voor vermeende welstand en comfort terwijl het eigenlijk een agressief symbool is van massavernietiging, inclusief onszelf.

agressie

Agressie vanuit de auto 

5. De auto is een macht voorwerp

En dan gaat het niet zozeer om de auto zelf waar men een individuele status aan kan ontlenen of aanslagen mee kan plegen. Het gaat om het hebben van zo’n auto dat politici de gelegenheid geeft om onze afhankelijkheid te benutten en veel geld te eisen voor onze mobiliteit en het oplossen van de vervuilingsproblemen. Aan dat geld wordt macht ontleend waar weer regelgeving en controle aan wordt gekoppeld.

Daarnaast steken mensen zich vaak in schulden om een auto aan te kunnen schaffen, net als bij een huis. Het autobezit is derhalve een kapitalistisch instrument van speculatie waar allerlei belangen aan worden ontleend die de morele toetsing vaak niet doorstaan maar door de systeemwetten zijn omarmt. Inspelen op onze psychologie van onderlinge concurrentie om ons zelfbeeld te beteren is een vorm van manipulatie die de politiek en marketing niet vreemd is.

Desondanks

En toch blijft de auto een “heilige koe”.  Dat komt omdat het een imago van gemak en vrijheid heeft verworven, iets waar de jeugd van tegenwoordig al geheel anders tegenaan kijkt. Anderzijds heeft de politiek allerlei vernieuwingen of innovaties op dit gebied in de weg gestaan uit eigenbelang. Lopende en fietsende mensen zijn veel minder uit te melken dan de automobilist. En het Openbaar Vervoer is een kostenpost.

Als we derhalve een oplossing willen hebben dan ligt het aan onszelf om die keuze te maken. Vandaar dat we de uitdaging open hebben neergelegd bij de jongste volwassen generaties. Uiteindelijk zijn er verschillende zaken die aan de orde komen:

  • welke alternatieve vervoersmogelijkheden hebben we voor handen om met evenredig of meer gemak ons te verplaatsen?
  • hoe verleiden we elkaar om de auto uit ons leven te bannen en deze straks nog in musea te bekijken met het bordje “dit apparaat vernietigde bijna de mensheid”?
  • hoe veranderen we onze behoefte en noodzaak om ons over bepaalde afstanden te verplaatsen door onszelf anders te organiseren?
  • welke mensen kunnen niet buiten deze vervoersmiddelen en dienen voorzien te worden van kwaliteit aan voorzieningen (bepaalde werkende mensen, ouderen, gehandicapten, kleine kinderen….)
  • hoe maken we de maatschappelijke en milieu impact meetbaar?

Al deze zaken werden door de studenten opgepikt en met veel creatievermogen aangepakt met verrassende resultaten. Deze zullen gaandeweg via deze weg bekend worden gemaakt al na gelang de creatieve geesten besluiten hoe ze verder willen met hun sociaal ondernemerschap en de samenwerking met AiREAS.

 

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s