Burgers zijn ook analytisch 

Door een betrokken burger….

AiREAS publiceert burger analyses. Dat wil niet zeggen dat AiREAS altijd 100% achter de opvattingen of interpretaties staat. Daarvoor telt AiREAS te veel leden. Maar AiREAS staat wel achter de transparante dialoog zodat we in cocreatie met elkaar onze kennis ontwikkelen en samen maatregelen bedenken die leiden tot een gezonde leefomgeving en levensstijl.

**********

Afgelopen weekend waren de fijnstofwaarden weer veel te hoog. Ik merkte dat toen ik zaterdagochtend wakker werd. De PM2.5 concentratie was in mijn slaapkamer 38 µg / m3 en als ik mijn balansventilatie aanzet meet ik bij de inkomende luchtstroom een PM2.5 waarde van 120 µg / m3.

Op het twitter account van AiREAS zag ik een artikel van Scapeler “Zeer slechte luchtkwaliteit in NL en#AQI @aireasnl #Eindhoven ziet er ook niet vrolijk uit.”. Daar wil ik graag op reageren.

Wereldwijd gaat bijna iedereen er van uit dat de industrie en het wegverkeer de hoofdoorzaken zijn van de luchtvervuiling. Dat leerden we heel veel jaren geleden en dat is voor de meeste mensen een absoluut gegeven.

Als ik een gesprek begin over luchtvervuiling door het stoken van hout gaat het gesprek vaak binnen een minuut over de uitstoot van het wegverkeer. De reactie is dan dat ze daar iets aan moeten doen en ook dat het onverstandig is om in een stad te gaan wonen met al die auto’s. Het heeft vaak geen zin om aan te geven dat we niet enkel moeten focussen op de uitstoot door industrie en wegverkeer. De reactie is meestal “Nee, het is een absoluut gegeven dat industrie en verkeer  de oorzaak is”.

In 1990 was dat juist. Maar nu niet meer. De overheid en de ondernemingen hebben niet stil gezeten en in de afgelopen 25 jaar is de uitstoot van de industrie en het wegverkeer aanzienlijk afgenomen. Dat is duidelijk te zien op www.emissieregistratie.nl

De afgelopen jaren is het aantal houtgestookte installaties echter flink toegenomen. Er zijn in Nederland nu ruim 1 miljoen houtgestookte  installaties. (Open haarden, houtkachels,..)  In Nederland is de fijnstof uitstoot van de houtgestookte installaties aanzienlijk hoger dan de uitstoot van alle personenauto’s.    

Als ik het artikel van twitter aanhaal kom ik tot de volgende reacties:

Waar zou de piek vandaan komen? Zo geconcentreerd op Nederland?

De piek zit in Nederland en België. Dat zijn twee landen met heel veel houtkachels en een hoge bevolkingsdichtheid. In België zijn ze daar al achter gekomen. https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies/hoe-schadelijk-is-hout-verbranden Zij geven stookadvies als de waarden oplopen.

Bewolking zal grote rol spelen, neem ik aan. Donderdag was die minder dus bleven stoffen minder hangen. Andere opties?

Het ligt niet aan de bewolking, maar wel dat het bijna volledig windstil is. We hadden op zaterdag windsnelheden van 1.3 KM/h. Dan blijven de stoffen hangen. Rond de huizen met houthaarden ontstaat dan een fijnstof- en verbrandingsgassenwolk. Die wolken zij een aantal huizen groot.

De natuur geeft dan mooi aan dat er iets niet goed mis is. Bron van vervuiling weghalen is de enige optie.

Het is helemaal waar dat de bron van vervuiling weghalen de enige optie is. Het komt er op neer dat het stoken van hout echt moet stoppen. De voorlichting moet zo snel mogelijk starten.

De eerste stap is dat bij alle inwoners van Eindhoven bekend moet zijn dat luchtvervuiling niet enkel industrie en wegverkeer is, maar ook het stoken van hout

Je kan stellen dat in Nederland 2 µg / m3 de PM2.5 ondergrens is. Dat meet ik thuis als er een flinke wind uit het noord –westen staat. Dat komt dan over het spoor en uit de bossen ten noord-westen van de omgeving van Eindhoven. Dan zet ik mijn balansventilatie op maximaal en pomp 300 m3/ h, zeer zuivere lucht door mijn huis. Heeeerlijk!

Op snelwegen zijn waarden van 18 – 22 µg / mnormaal. Daar is het wegverkeer de duidelijke oorzaak.

6 µg / mis een goede waarde voor een omgeving met redelijk wat wegverkeer en met aardgasgestookte  gebouwen. Daarvan komt minder dan 1 µg / m3  van het stoken van aardgas. 

Als we aardgas vervangen door hout of kolen schieten de waarden ineens flink omhoog. De details zijn te vinden in het Deense document dat AiREAS beschikbaar stelde via een andere blog.

Een ouderwetse open haard geeft een uitstoot van 930 µg / m3. Dan is het niet zo vreemd dat ik 120 µg / m3 meet als de buurman met zijn open haard uit 1987 zijn huis flink wil warm stoken, en het zo goed als windstil of mistig is.

In hetzelfde overzicht staat dat een gas boiler een uitstoot geeft van 0,05 µg / m3. Dat wil dus zeggen dat een traditionele open haard  18600 keer meer fijnstof uitstoot dan een gas boiler. De PM2.5 fijnstof uitstoot van 18600 huishouden met gas boilers komt overeen met 1 huishouden met een open haard.

De verkopers van houtkachels schreeuwen moord en brand bij het maken van bovenstaande vergelijking. Omdat de houtkachels die zij nu verkopen veel minder vervuilen. Ze claimen dat het stoken van hout met de meest moderne kachels absoluut geen milieuvervuiling geeft. Vooral als het hout droog is en je op de Zwitserse wijze stookt.

Dat is een keiharde leugen. Bij metingen van de uitstoot van houtkachels die voldoen aan de nieuwe eco label norm van 2015 blijkt dat de PM2.5 van deze kachels 155 µg / m3 is. Dat is nog steeds zeer vervuilend en komt overeen met de uitstoot van 3100 huishoudens met een aardgas gestookte verwarming. En dat komt ook overeen met de uitstoot van 25 vrachtwagens die 10 jaar oud zijn en geen fijnstoffilter hebben.

Het stoken van hout is niet schoon te krijgen. Het is een verbranding van een vaste stof en dat geeft altijd veel vervuiling.

Afgelopen zaterdag heb ik ook naar de metingen op AiREAS gekeken. Enkele PM2.5 waarden die ik om 13:45 zag zijn:

Boschdijk 393                   34 µg / m3
Botenlaan 135                  29 µg / m3
Mauritsstraat 36              33 µg / m3
Twickel 30                          53 µg / m3
Beukenlaan 62                 6 µg / m3
Lijmbeekstraat 190        7 µg / m3

Als we een flinke windstroom uit België of Duitsland zouden hebben, die zeer vervuilde lucht aanvoerde, dan zouden we op ieder meetpunt hoge waarden moeten meten.  Dat is duidelijk niet het geval.

De laagste waarde is bij Beukenlaan 62. Dat is bij een advocatenkantoor. Daar zijn geen houtkachels. Er is wel autoverkeer.  Dat is een houtrijkvrije zone.

Waarschijnlijk is dat ook het geval bij Lijmbeekstraat 190. En bij de overige locaties zijn er binnen een afstand van 100 meter wel houtkachels. In de buurt van Twickel 30 staat er zeker een houtkachel.

Hoe dichter een meetpunt bij een houtkachel des te hoger zijn de pieken. Mijn ouders wonen in de Violierstraat. Als ik daar de fijnstofwaarden meet kom ik altijd op lage waarden, omdat er geen houtkachels zijn in dat deel van de wijk. Als ik via de Sint Gerarduslaan naar de Aalsterweg ga moet ik bijna altijd stoppen voor het kruispunt met de Aalsterweg. Op de winteravonden stinkt het daar altijd naar een open haard. Als je daar een meetkast ophangt dan krijg je daar ook tijdens het stookseizoen zeer hoge pieken. Net als bij mij thuis.

Het is de hoogste tijd dat we gaan onderkennen dat het stoken van hout een groot probleem is. Als we dat niet doen en de toename van houtgestookte installaties blijft doorgaan gaan we de komende jaren nog veel hogere waarden meten. Dan kunnen we tijdens het stookseizoen iedere windstille dag noteren als een dag met smog in Eindhoven.

Het slopen van een gas gestookte elektriciteitscentrale en bouwen van een biomassa centrale is een domme zet. Een biomassacentrale is een grote eco label kachel. Als het windstil is schieten de gemeten fijnstofwaarden omhoog.

*****

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Burgers zijn ook analytisch 

 1. Thijs says:

  Zeer goede analyse. Houtkachels zijn een groot, groeiend en zwaar onderkend probleem wbt luchtkwaliteit.

  Ik lees dat de auteur balansventilatie heeft. Ik zou hem er graag op willen wijzen dat dit het voordeel heeft dat je – in tegenstelling tot ventilatieroosters met mechanische afzuiging – alle binnenkomende lucht eenvoudig kan filteren van fijnstof met HEPA-filters en eventueel carbon-voorfilters voor andere schadelijke stoffen.

  Ik heb dit zelf net ook in mijn nieuw gekochte huis met WTW laten installeren. Er komt dan een extra box met ventilator tussen WTW en luchtuitblaasventielen in huis (het is dus meer dan alleen het filtertje in de WTW zelf). Lucht die de kamers instroomt bevat nu letterlijk 0 (!) fijnstofdeeltjes gemeten met de Dylos, waar dit voor installatie 5000 was (ik ken de eenheden niet). Het is een investering, maar in ieder geval lijkt het me goed te weten dat dit bestaat.

 2. Thijs says:

  Excuus, die 5.000 deeltjes moet 1.000 zijn nu ik het me herinner. Maar dat hangt dus af van de luchtkwaliteit op het moment van meten.

 3. Hans Gerloffs says:

  De uitstoot van een ouderwetse open haard en een eco-label kachel zijn in het aangehaalde onderzoek niet uitgedrukt in µg/m3 (wat bovendien niets betekent) maar in grammen per Gigajoule energie!! Je kunt PM-emissies alleen in (micro)grammen per gewicht in hout of in (micro)grammen per energie-eenheid uitdrukken. Deze burger-analyticus verwart het één en ander. Jammer, want de boodschap dat houtstoken enorm vervuilend is, ook met ‘gecertificeerde’ houtkachels, daar sta ik helemaal achter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s