Vereniging slimme burgers voor de gezonde stad

AiREAS is geen bedrijf maar een beweging waarin samenwerking aan onze kernwaarden gezondheid en gezonde lucht centraal staat.  Instanties zoals de lokale overheid, bedrijven en scholen worden consequent uitgenodigd en zelfs uitgedaagd om mee te doen maar zij doen dit veelal nog aangestuurd vanuit andere motivaties dan de kernwaarden. En vaak ook met hele andere prioriteiten dan wij als mens en burger. Het motto van AiREAS is “Wat we zelf kunnen doen dat doen we zelf en wat samenwerking nodig heeft dat geven we prioriteit”.

Degenen die echt de beweging beïnvloeden zijn de burgers die als mens de gezondheid en leefbaarheid van hun eigen omgeving uiterst belangrijk vinden. De burger is tevens als consument, stemgerechtigde en verzekerde van groot belang voor de instanties. Stel u eens voor wat er zou gebeuren als we ons massaal terugtrekken uit ons consumisme en samen gaan bouwen, creëren, verbouwen en verdelen? Dat we ons stemrecht verwerpen omdat het alleen maar afstandelijke partij en vriendjespolitiek in stand houdt en we zelf onze prioriteiten en duurzame vooruitgang bepalen door samen te werken aan onze kernwaarden? Of dat we de geëconomiseerde verzekeringen de rug toe keren en samen voor elkaar gaan zorgen voor de oude dag, onze kwalen en kwaliteit van leven?  Wat zou er overblijven van al die instanties die denken macht te kunnen uitoefenen op ons als mens en tegelijkertijd zorgen voor het in stand houden van luchtvervuiling, groeiende armoede, ons schulden opleggen, klimaatproblemen, plastic in de zee en ga zo maar door? Wij als mens en burger krijgen de rekening gepresenteerd en de schuld in de schoenen geschoven. Wat als die zaak omgedraaid wordt? Daar wordt toch iedereen beter van?

We hoeven natuurlijk niet drastisch massaal onze levenswijze aan te passen maar de boodschap kunnen we duidelijk maken. Door ons te verenigen rondom onze kernwaarden oefenen we ook druk uit. En dat is precies wat er gebeurd dankzij internet, onze bewustwording en de initiatieven die we samen opzetten. En als de instanties samenwerken met de burgers vanuit de kernwaarden dan zien we enorm veel goede dingen gebeuren die ook de instanties blij en zelfs succesvol maken.

Wat kunnen we doen als slimme mens en burger?

  1. Zelf de werkelijkheid in kaart brengen en interpreteren. Steeds meer burgers en buurtverenigingen betrekken zich bijvoorbeeld bij het meten en in kaart brengen van hun leefomgeving door meetapparatuur aan te schaffen via AiREAS. Het doel is dan vooral om met de lokale overheid te werken aan hun gezondheid en veiligheid.
  2. De gegevens en technieken met elkaar delen via “de cloud”. Zo ondergaan we een gemeenschappelijk leerproces onafhankelijk van de sturing van instanties. De gegevens kunnen ook vergeleken worden zodat er burgerwetenschap ontstaat dat direct gerelateerd is aan eigen observaties vrij van andere belangen of manipulaties.
  3. Zelf maatregelen nemen door ons als mens en burger te verenigen rondom het hogere doel van sustainocratische kernwaarden onafhankelijk van de criteria de instanties hanteren voor besluitvorming. Uiteindelijk zijn de kernwaarden gedefinieerd vanuit duurzame menselijke vooruitgang. Geen enkele instantie mag deze in de weg staan. We moeten samen wel de prioriteiten afstemmen.
  4. De instanties uit blijven nodigen om de processen te versterken met beleid en innovaties. Juist omdat het om de menselijke kernwaarden gaat is het opeisen van verantwoordelijkheid een aangelegenheid waar niemand voor uit de weg dient te gaan. De overheid heeft een taak van volksvertegenwoordiging waarin het menselijke kernbelang van evolutionair overleven een basisfundament is dat niet democratisch wordt beklonken maar als vaststaand feit moet gelden. Datzelfde geldt voor het bedrijfsleven dat innovaties moet bedenken die juist de evolutie van de mens helpen bevorderen in plaats van onze leefomgeving en onszelf kapot te maken en daarna kostbaar over onze rug weer met veel bombarie weer wil repareren alsof het te repareren valt.

Het is een teken van deze tijd dat we op deze manier weer bouwen aan een samenhang. AiREAS is een burgerinitiatief met participerende instanties. En wij burgers willen gezonde steden, leefbaarheid, gezonde lucht en fijn met elkaar samenwerken. Lidmaatschap van AiREAS bevestigt dit commitment. Download eventueel deze foto en gebruik het om de statement bekend te maken….

2016-06-03-14.30.20.jpg.jpeg

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s