Citizen science komt dichterbij

De burger verenigt zich rondom kernwaarden zoals gezondheid en gezonde lucht en creëert op die manier een nieuw vorm van samenleving waar overheid en instanties aan mee moeten doen, of ze willen of niet.

Scapeler

We worden steeds bewuster van het belang van een goede luchtkwaliteit en vooral in onze eigen leefomgeving. Berichten over slechte luchtkwaliteit en de gevolgen daarvan voor de gezondheid zijn dan ook niet mis. Een gezonde lucht is niet meer vanzelfsprekend.

Maar we gaan nog vaak uit van het idee dat de lucht om ons heen schoon en goed is. Ook zijn we vaak niet bewust wat ons eigen aandeel in de vervuiling is of dat we er zelf iets aan kunnen veranderen. Landelijk wordt er gemeten bijvoorbeeld door het RIVM, op lokaal niveau door bijvoorbeeld AiREAS in Eindhoven, Breda en Helmond maar wat dat betekent voor de eigen straat of buurt is niet altijd duidelijk. Dat verandert als we bijvoorbeeld fijnstof “in de eigen achtertuin” gaan meten. Dan gaan we zien wat de concentraties van fijnstof om ons heen doet. Geen betere manier om bewust te worden van onze eigen buurt.

View original post 388 more words

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen. Bookmark the permalink.

1 Response to Citizen science komt dichterbij

  1. Pingback: Vereniging slimme burgers voor de gezonde stad | AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s