Ik overweeg te verhuizen

Mensen die in last hebben van de rook van buren, die hun open haard stoken of middels een houtkachel het huis verwarmen, overwegen vaak te verhuizen. De reden is dat overleg met de buren geen resultaat, of zelfs ruzie oplevert en hulp van de overheid uitblijft. De een ziet het als een oer-recht om hout te stoken terwijl de ander het als een kleinschalig lokaal probleem blijft zien dat de buren onderling moeten oplossen.

Een van deze burgers uit Best zit met dit probleem en vraagt zich af of in Eindhoven het anders is, bijvoorbeeld dankzij AiREAS en de samenwerking met de overheid? Hij stuurt een onderzoek mee uit Denemarken dat boekdelen spreekt.

161128_braendefyringshaefte_uk_2-udgave

AiREAS heeft weliswaar een fijnmazig meetnetwerk in Eindhoven maar kan daarmee ook niet focussen op de vervuilingsprocessen van een buur ten opzichte van een andere buur tenzij toevallig één van onze Airboxen midden in het probleemgebied staat of men specifiek gaat kijken met andere apparatuur. Dat gebeurt niet of nauwelijks. Eén keer kregen we de vraag waar “die rare geur” toch vandaan kon komen en bleek dit bij nader onderzoek van de personen zelf te ontstaan. Opmerkingen en klachten over houtstook komen vooral uit andere gebieden, buiten Eindhoven. In Eindhoven praat men over vreemde geuren van bepaalde industrieën, kerosine lucht in de buurt van het vliegveld, geur en vervuilingsoverlast tijdens bepaalde evenementen zoals de lichtjesroute, de vervuiling van de rondweg (waardoor daadwerkelijk mensen zijn verhuisd), de houtrook pieken van de biocentrale,…..

Ondanks de samenwerking met de overheid zijn gesprekken over maatregelen niet eenvoudig. Dit heeft zelfs een manifest opgeleverd waarin we de overheid bestuurlijk om meer durf, daadkracht en commitment vragen op gebied van samenwerking aan onze kernwaarden zoals gezondheid. 

AiREAS 2.0 is gericht op veel sterkere burgerparticipatie, ook bij het meten van lokale omstandigheden. Dan gaat het nog steeds om te kijken wat we zelf aan onze blootstelling kunnen doen? Ruziën met de buren is geen prettige zaak. Wat wél het geval is dat de buren die zoveel rook produceren, met overlast voor de omgeving, veelal zichzelf als eerste vergiftigen. Onze eigen leverancier van ultrafijnstof meetinstrumenten heeft bij zichzelf thuis gemeten en heeft sindsdien de open haard niet meer aan gedaan. Hopelijk ligt bij die bewustwording de kans dat men zelf op zoek gaat naar innovatie,niet voor de buur maar voor de eigen gezondheid. Dan kan de buur ook blijven wonen en ontstaat er misschien een basis om eens bij elkaar op de koffie te gaan.

 

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ik overweeg te verhuizen

  1. Je hoeft de fijnstof van een houtkachel niet te meten. Met een model is ook al te bepalen dat elke houtkachel een puntbron is, die bij de buren altijd te veel fijnstof veroorzaakt. Datmodel programma heet ISL3a. Gemeenten gebruiken het om de uitstoot van bedrijven te beoordelen. Maar je kunt het ook voor houtkachels gebruiken.

    Daarom hebb ik een petitie opgesteld om de Tweede Kamer te vragen voor buren van houtkachel stokers de zelfde aanpak te volgen als voor fijnstof van verkeer.
    https://petities.nl/petitions/gelijke-bescherming-tegen-fijnstof-van-houtkachels-en-verkeer?locale=nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s