Deelnemers gevraagd voor gezondheid onderzoek bij luchtwegen kinderen

Deelnemers gevraagd:
Korte termijn effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de luchtwegen van kinderen met chronische luchtwegklachten

informatiebrief_damast_panelstudie

Vanaf begin 2017 zal in Eindhoven onderzoek gedaan worden naar de effecten van dagen met hoge buitenluchtverontreiniging op luchtwegklachten, medicijngebruik en longfunctie van kinderen die al chronische luchtwegklachten zoals piepende ademhaling of astma hebben.

Het onderzoek maakt gebruik van het AiREAS Innovatief Lucht Meetsysteem (ILM), waarmee sinds 2013 de luchtkwaliteit in Eindhoven wordt gemeten op een veel fijnere schaal dan in andere steden. Het ILM maakt het mogelijk om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging specifiek voor Eindhoven beter vast te stellen.

Het ILM is opgezet door AiREAS, een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord Brabant en wetenschappelijke instellingen, waaronder Universiteiten Utrecht en Twente. Wetenschappers van deze universiteiten gaan dit onderzoek uitvoeren.

Waarom dit onderzoek?
Uit eerdere studies weten we al dat kinderen met chronische luchtwegklachten op dagen met verhoogde luchtverontreiniging meer last van hun luchtwegen hebben. Hoe groot dit effect is en welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de gezondheidseffecten is niet goed bekend. Onderzoek in verschillende landen heeft laten zien dat de grootte van het effect niet overal hetzelfde is. Daarom is het belangrijk om voor Eindhoven vast te stellen hoe groot de gezondheidseffecten zijn en welke stoffen in Eindhoven vooral belangrijk zijn. Het ILM geeft ons beschikbaarheid over nauwkeurige gegevens van de luchtkwaliteit, zodat we beter dan in eerder onderzoek de mate van luchtverontreiniging voor ieder kind kunnen vaststellen.

Wie kunnen er meedoen?
Kinderen van 7 – 11 jaar oud, met chronische luchtwegklachten zoals astma, regelmatig een piepende ademhaling en/of gebruik van luchtwegmedicijnen (luchtwegverwijders) en zij moeten wonen in Eindhoven.

Wat vragen wij de kinderen en hun ouders voor het onderzoek te doen?

  • Vier maanden dagelijks vragen over luchtwegklachten en medicijngebruik beantwoorden in een dagboekje (online)
  • Twee maanden 2 keer per dag heel hard op een apparaatje blazen (longfunctiemeting)

Luchtverontreiniging
De meetkastjes die op 35 plaatsen in Eindhoven hangen, brengen de luchtkwaliteit dagelijks goed in beeld. Door de gegevens van het meetkastje te gebruiken dat het dichtst bij het woonhuis of de school hangt, weten we hoe de kwaliteit van de lucht is die door kinderen wordt ingeademd op een bepaalde dag. Zo kunnen we onderzoeken of op dagen met verhoogde luchtverontreiniging, kinderen meer luchtwegklachten hebben, meer medicijnen gebruiken en een lagere longfunctie hebben.

Hoe kan ik deelnemen en meer informatie vinden?:

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: https://damast.iras.uu.nl/

Als u belangstelling heeft om met uw kind mee te doen, of als u er eerst met iemand over wilt praten dan kunt u bellen of e-mailen met de onderzoekers:

Universiteit Utrecht:
Marieke Oldenwening telefoonnummer 06 55 128 006
e-mail: m.oldenwening@uu.nl

Universiteit Twente:
Vera van Zoest telefoonnummer 053 489 44 12
e-mail: v.m.vanzoest@utwente.nl

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s