Biomassacentrale Eindhoven

20170121_170708.jpg

Het gebouw lijkt heel wat met de grote schoorstenen. De biomassacentrale is echter het groene gebouw ernaast.

Vlak voor de zomer van 2016 werd de biomassacentrale op Strijp in gebruik genomen. Het levert warmte en energie aan zo’n 3000 huishoudens in de directe omgeving. Deze huishoudens hadden nu een uitnodiging gekregen om eens te komen kijken. Via een van de wijkbewoners werd ook AiREAS betrokken bij de rondleiding. Sinds de ingebruikname waren er namelijk klachten gekomen uit de wijk die in de windrichting ligt (Woensel West) over de vervuiling die de centrale regelmatig als deken over de wijk verspreid. Een kijkje nemen in deze centrale was dus ook voor AiREAS relevant.

De rondleiding werd gedaan door iemand van de gemeente Eindhoven. Er werd openhartig vertelt en antwoord gegeven op de vele vragen waar de buurt mee kwam.

“Waar komen de houtsnippers vandaan?” Van snoeihout, liefst uit de directe omgeving om transportkosten te drukken. Op dit moment wordt veel langs de Maas gesnoeid dus komt er veel vanuit die hoek.

“Moet Eindhoven niet concurreren voor de snippers met andere steden?” Nee, wij zijn de enige die de energievoorziening op deze manier is gaan toepassen.

“Hoe zit het met de klachten over luchtvervuiling door wijkbewoners?” Dat klopt. Tijdens het opstarten van de centrale en het verwerken van de kinderziektes zijn er momenten geweest dat de uitstoot belastend was voor de omgeving. Die omstandigheden zijn nu grotendeels opgelost. Toch zijn er momenten dat het verbrandingsproces zo laag is dat het inefficiënt wordt en daardoor vervuiling optreedt. We kijken nu of we die momenten kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door de centrale in de zomer in zijn geheel stil te leggen voor onderhoud.

De rondleiding werd door iedereen als verhelderend ervaren. Eventuele onrust werd weggenomen door de professionaliteit van de installatie en aandacht van het personeel en de gemeente. De uitleg was transparant en openhartig. Toch zal de aandacht van AiREAS en de wijkbewoners niet verslappen. De gemeente heeft de installatie verkocht aan een commercieel bedrijf. De vraag is of deze ook dezelfde verantwoordelijkheid draagt als de gemeente pleegde te doen bij in gebruik name. De focus op houtverbranding leverde vraagtekens op vanuit de ketengedachte van integrale verduurzaming. Tot slot vond men het spijtig dat zo’n complexe installatie zodanig geautomatiseerd is dat het slechts werkgelegenheid oplevert voor maar 1 persoon.

20170121_163237.jpg

Maar binnen de kaders van keuzes die een gemeente kan maken was men aangenaam verrast en positief.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Biomassacentrale Eindhoven

  1. Pingback: Ik overweeg te verhuizen | AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s