Houtrook in de achtertuin?

Alleen via burgerparticipatie en citizen’s science kunnen we de vinger op de pols van de houtstook problematiek krijgen. Een mooie aanzet geeft Scapeler met een testinstrument in de tuin. De kosten zijn miniem maar de interpretatie kost inzicht en moeite. Burgers en AiREAS samen komen zo een heel eind. Zullen we samen een plannetjes maken? AiREAS zorgt voor de gemeenschappelijk inkoop van sensoren, hulp bij het installeren en interpreteren, een open discussie platform en de interactie met overheden…..hoe meer mensen meedoen hoe meer inzicht en aandacht we krijgen.

Scapeler

Houtrook in de leefomgeving, hoe lang zal het duren voordat overheid, burgers, bedrijven en de wetenschap consensus hebben over wat (on)gezond of wat tolerabel is? Hoe lang moet het duren voordat de politiek besluiten durft te nemen over zaken die te maken hebben met gezondheid zonder daar wetenschappelijk sluitend bewijs voor te hebben?

Houtrook meten is gewoon lastig, punt. Fijnstof UFP, PM1, PM2.5, PM10, roet, CO2, weersomstandigheden, etc.,  er zijn simpelweg geen sensoren die in alle omstandigheden exact de juiste meetwaarden laten zien. Als we ergens op moeten bouwen dan zijn dat de (zeer) dure installaties zoals in gebruik bij het RIVM maar die zijn door de hoge kosten beperkt inzetbaar. De meetwaarden worden daarbij gemiddeld over een langere periode (1 dag) om het risico van de onzekerheden te mijden. Met behulp van rekenmodellen wordt de met deze apparatuur gemeten meetwaarden omgezet naar een landelijk beeld. Kortom een gelaagd systeem van…

View original post 668 more words

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen. Bookmark the permalink.

3 Responses to Houtrook in de achtertuin?

  1. Martin van Raay says:

    Houtrook lastig te meten? Neem een voorbeeld aan auto’s. Daar gebeurt de emissiemeting niet in de longen van de voetgangers in de winkelstraat, maar in de uitlaatpijp van de auto. Leg normen aan en je kunt optreden tegen apparaten die vuil zijn. Maak die normen geleidelijk strenger, zoals bij auto’s gebeurt. Leg ook normen aan voor de brandstof en je kunt optreden tegen mensen die afval of bewerkt hout stoken. Jaarlijkse keuring. Opleiding met stookbewijs, dat bij overtreding ingenomen kan worden. Accijns op de brandstof. Etc etc. Kortom: alles is al bedacht, we hoeven het alleen maar over te zetten.

  2. Pingback: Ik overweeg te verhuizen | AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s