Verkeersmanagement met luchtkwaliteit sturing

Eind 2013 werd het idee geopperd om verkeersmanagement te koppelen aan het innovatieve luchtmeetsysteem van AiREAS in Eindhoven. In principe  werd dit project enthousiast ontvangen maar in eerste instantie niet als AiREAS project uitgewerkt. Men projecteerde het eerst op niveau van technologische test. Toen daar budget voor was vrijgemaakt door de gemeente en betrokken partners werd AiREAS toch gevraagd om het project te leiden. Dat gaat echter zomaar niet. AiREAS is geen bedrijf maar een beweging op zoek naar gezondheid in de stad door het meten van luchtkwaliteit en het stimuleren en initiëren van maatregelen vanuit burgerparticipatie. Projectcoördinatie moet daarom in dat verband gebracht worden en op die manier gebudgetteerd.

setup-proof-of-concept-pptx

Als technologische interface en integratie is zo’n proefproject geen hoogstandje. Maar als we daar de redenering aan toevoegen van het aansturen van stoplichten op basis van luchtkwaliteit metingen, het organiseren van verkeersstromen met het oog op vermindering van de uitstoot en milieubelasting door auto’s, dan wordt het project ineens uiterst complex. Welke criteria passen we toe? Hoe betrouwbaar moeten de meetgegevens zijn en hoe snel met het systeem reageren op luchtvervuilingspieken?

Nog moeilijker wordt het als we daar de emoties, planning en gedrag van de automobilist aan toevoegen. Hoe reageert deze op de veranderende verkeersstroom? Lossen we zo het probleem van vervuiling op of maken we het erger door de verwarring of verplaatsing ervan? Zou het hele programma niet in een totale mobiliteit context geplaatst kunnen waarin de personen in kwestie reeds ver voordat ze in de auto stappen kijken naar hun route en de hindernissen onderweg? Misschien kan men dan tijdig beslissen dat men de fiets pakt, het openbaar vervoer, een alternatieve route of iets anders.

Vanuit die groeiende opvattingen is besloten de proef af te lassen. Meettechnologie is nog niet goed genoeg voor het dynamisch aansturen van het verkeer, de te verwachten verbeteringen kunnen niet eenvoudig worden onderbouwd terwijl de kosten en de emotionele belasting voor de stadsmobiliteit onevenredig hoog zou zijn. AiREAS wil graag investeren in alternatieven waar tijdig de burger meegenomen wordt in de mobiliteit keuzes en deze afstemt op de eigen behoefte en de prikkels die we aan kunnen rijken voor een betere leefomgeving. Verder vermoedt AiREAS dat een geïntegreerde oplossing beter toereikend is voor grote steden als Parijs, London of Madrid dan kleinere steden als Eindhoven. Maar ook dit zou verder getest moeten worden.

Hier kunt u het verslag (in het Engels) downloaden…. aireas-ilm-tms-1-1.

 

 

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s