De waarde van sensor data, deel 4

Van laboratorium naar de wijk en burgerparticipatie

Scapeler

Andere delen uit deze serie:

In deel 1, 2 en 3 hebben we de sensoren onder de loep genomen, data van de eerste test metingen in grafieken omgezet en een low-level kalibratie uitgevoerd. De kennis die we daarbij hebben opgedaan is waardevol maar we zijn er daarmee nog niet. Nu gaan we de data centraal brengen ofwel een plek in de cloud geven.

schema-waarde-van-data-deel2Data naar de cloud

Om de meetwaarden in de cloud te krijgen heeft Scapeler een REST-service ontwikkeld die vanuit de Raspberry PI wordt aangeroepen. Nodejs scripts verzorgen die aanroep met een POST-request waarmee we de meetwaarden aangevuld met enige metadata de cloud insturen.

Shinyei data

Voor dit project beperken we de Shinyei meetdata tot één getal per minuut welke een gemiddelde voorstelt over alle kanalen van al…

View original post 1,059 more words

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s