Ozon gedrag blijft vaak een vraagteken

Vanochtend werd in Eindhoven een ozon piek geconstateerd in het centrum en het stadsdeel Strijp. 


Ondertussen bleven de fijnstof niveaus erg laag. 


Deze conversie van fijnstof naar ozon zien we vooral in de zomer. De relatie tussen de zomerse zonnekracht en fijnstof zou een chemische reactie in de lucht veroorzaken die deze variaties zouden verklaren. Maar die uitleg gaat niet op in de winterse ochtend met lage temperatuur, halve bewolking tijdens een opkomende zo’n. Maar wat is dan de oorzaak?


Met regelmaat krijgen wij berichten uit Woensel West over het vermeende vervuilende karakter van de biocentrale die sinds maart 2016 functioneert. Ook hebben wij sinds kort de ultrafijnstof metingen op nieuwe plekken gehangen om een beter zicht te krijgen op de situatie van de kleinste deeltjes in de stadsdelen waar we nog geen metingen hebben verricht sinds het in gebruik nemen van ons netwerk. 

Ozon meten we vanuit relatieve inzicht ontwikkelingen omdat de absolute niveaus van dit gas moeilijk te duiden zijn. We kijken dus vooral naar de wisselende niveaus. Steeds weer worden wij voor verrassingen geplaatst waar wij zelfstandig geen antwoord op hebben en waar we ook bij wetenschappelijke partners geen bevredigende terugkoppeling krijgen. We zijn benieuwd of er mensen zijn in de getroffen regio’s die last hebben gehad van de stijging?

De speurtocht naar een gezonde levensstijl en leefomgeving gaan door. We hebben nog lang niet alle antwoorden. 

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s