Politieke discussie luchtkwaliteit Eindhoven

schermafbeelding-2016-09-15-om-16-01-12

Luchtvervuiling is geen politiek debat waardig, het is te complex en gevarieerd dat het alleen past in verantwoordelijkheidsname voor volksgezondheid

AiREAS meet nu bijna drie jaar de luchtkwaliteit in Eindhoven middels 35 Airboxen. We hebben daarnaast samen veel kennis opgedaan door onze blootstelling aan luchtvervuiling te bestuderen vanuit levensstijl en de gezondheid van Eindhovens burgers. In AiREAS staat onze gezondheid voorop. Gezondheid wordt in een Sustainocratie (een democratie die zichzelf stuurt volgens de duurzame evolutie van de mens), waarop de AiREAS beweging is gebaseerd, gezien als een “kernwaarde”, net als veiligheid of bewustzijn en samenredzaamheid. Dat wil zeggen dat het behoord tot de basisverantwoordelijkheden van iedereen (mens en instanties) die samen een maatschappij vormen. Kernwaarden kun je namelijk niet kopen, maar als ze ontbreken dan zorgen ze voor grote problemen op alle fronten. In AiREAS werken burgers, gemeente, provincie, innovatieve bedrijven, sociaal bewogen wetenschappers en scholen samen aan het gemeenschappelijke doel: gezondheid.

De enorme vervuilende bijwerkingen van onze huidige politiek-economisch aangestuurde maatschappij zorgt voor structurele ongezonde ontwikkelingen. De kwaliteit van onze lucht is daarvan slechts een voorbeeld. Op wereldschaal is een enorme golf van bewustwording zichtbaar die leidt tot ongekende maatregelen om onze relatie met onze natuurlijke omgeving weer snel te verbeteren. Als we dat niet doen dan vreest men het ergste voor het voortbestaan van de mensheid. De recente wereldwijde klimaatafspraken van Parijs zijn daarvan een afspiegeling, net als de Brabantse Health Deal, de aankomende omgevingswet en het besluit van China om binnen een zeer korte tijd 25% van haar grondgebied te bebossen. AiREAS is een voorloper geweest van deze ontwikkelingen en heeft Eindhoven en Brabant op de wereldkaart gezet als proactieve gemeente op gebied van het fijnmazig meten van de blootstelling van burgers en de multidisciplinaire samenwerking gericht op gezonde verstedelijking.

Het partijpolitieke debat dat nu is ontstaan is daarom niet meer van deze tijd. Zie hier de overwegingen van voor en tegenstanders van beoogde maatregelen in de stad met dank aan Studio040.

Kernwaarden zijn geen politiek debat waardig. Ze dienen te behoren tot de overkoepelende waarden die boven de politieke overwegingen staan, net als verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Je speelt niet met de gezondheid van de mens uit politiek of economisch belang, je neemt verantwoordelijkheid, samen. Dat kan alleen als de operationele gang van zaken in een gebied losgekoppeld wordt van de veranderingen die noodzakelijk zijn om te blijven voldoen aan de kernwaarden. Interactie over het bepalen van prioriteiten is prima maar niet of we het wel of niet willen.

Eindhoven is vooruitstrevend gebleken in het aanvaarden van een uniek samenwerkingsverband als AiREAS dat zich buiten het gangbare paradigma positioneert binnen de kernwaarden van gezondheid en gezonde lucht. Maar als het op maatregelen aankomt mist Eindhoven een enorme innovatieve kans door zich te verliezen in zinloos politiek gehakketak. Misschien is de tijd rijp voor de gemeente om niet tijd te verdoen aan het steggelen over gefragmenteerde maatregelen maar eerst te zorgen dat we gezondheid en luchtkwaliteit (en de andere kernwaarden) op het juiste niveau van gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid leggen. Dan aanvaarden we ook samen de route van noodzakelijke innovatieve verandering zonder dat we onze gemeenschap opzadelen met hindernissen of kosten maar juist kansen en vernieuwingen. Dat geldt niet alleen voor Eindhoven maar natuurlijk ook voor alle gemeentes in de wereld. En in die tendens zit een enorm kans voor Brainport als Eindhoven hierin het voorbeeld stelt met AiREAS als kernwaarden gedreven experiment dat uitgroeit tot gemeenschappelijk gedragen regionale verantwoordelijkheid en wereldwijd voorbeeld.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s