Ozon zichtbaar gemaakt

AiREAS maakt het onzichtbare zichtbaar zoals ozon in de stad Eindhoven. Ozon is een stof met de chemische formule O3 en ontstaat uit andere stoffen (oa. uitlaatgassen) door de invloed van ultra violet licht (zonlicht) of elektrische ontladingen in de atmosfeer (onweer).  Lees meer over ozon op wikipedia

Een zonnige dag.

Het is daarom logisch te constateren dat op een zonnige zomerse dag de ozon concentratie toeneemt vanaf het moment dat het zonlicht op kracht komt. Gedurende de dag zal dat alleen maar toenemen, zeker als de zon kans ziet om haar energie volop los te laten op de stad. De volgende video laat zien wat er gebeurde op 18 augustus 2016.

Ozon op een zonnige dag in Eindhoven in time lapse visualisatie door Scapeler:

Ook s’nachts.

Maar ook s’nachts komt het voor dat er een toename van ozon concentratie zichtbaar wordt. De zon speelt dan natuurlijk geen rol dus dan is onweer een eerst volgende verklaring voor de toename. In de volgende video is in time lapse te zien wat op 20 augustus 2016 tussen 2 en 4 uur ‘s nachts gebeurde met de ozon concentratie.

Ozon ook in de nacht:

Onweer?

Maar was er wel onweer?

In de late avond voorafgaand was er wel een afkoelende bui maar terugkijkend naar het onweer beeld van dat tijdstip is niet iets bijzonders zien. http://nl.blitzortung.org

Verplaatsing ozon door wind?

Als het geen zonlicht is en geen onweer dan zou een verplaatsing van ozon door de wind een verklaring kunnen zijn. Elders overdag opgebouwde concentraties worden door de wind meegevoerd en bereiken de stad later in de nacht.

Gezondheidseffecten.

Op een zonnige zomerse dag kan de ozon concentratie hoog oplopen en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid van andere stoffen gaat een complex aan chemische reacties ontstaan met weer andere stoffen als resultaat (smog). Die stoffen zorgen bijvoorbeeld voor prikkelende ogen of irritatie aan de luchtwegen. Langdurige blootstelling aan ozon geeft een verhoogd risico op ziekte aan de luchtwegen.

Kan ik er wat aan doen?

Zeker. Neem de bron weg die ozon doet ontstaan (uitlaatgassen) door bijvoorbeeld vaker te gaan lopen of de fiets te nemen en kies voor duurzame lokale producten in plaats van de knoflook die helemaal uit China moet komen. Zo zijn er meer voorbeelden die eenvoudig te realiseren zijn en over het geheel het verschil kunnen maken.

André van der Wiel

Scapeler

ps. aanvullend het plaatje van het Luchtmeetnet waarin ook de nachtelijke verhoging van ozon concentratie zichtbaar is. Met dank aan mseverijnen (zie ook de reactie bij deze blog).

Schermafbeelding 2016-08-21 om 23.08.39

This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ozon zichtbaar gemaakt

  1. mseverijnen says:

    Het is goed mogelijk, dat ozon concentraties ‘s nachts enige tijd op een hoger niveau blijven hangen. Meestal is dat een kwestie van lichte inversies, waarbij de verticale luchtstroming wordt gehinderd.
    Primaire ozonvorming vindt sowieso nauwelijks plaats, vanwege het ontbreken van zonlicht.
    Andere reacties uit de complexe ozonvorming, kunnen eveneens een rol spelen bij dit fenomeen, zoals het aanwezig zijn van lagere stikstofdioxide concentraties. Bij lage concentraties wordt het overdag gevormde ozon niet meer voldoende afgebroken door stikstofdioxide. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar zo werkt dat wel. Zo is het mogelijk dat airbox 35 een aantal uren in de nacht van 20 augustus op ongeveer 50 µg/m3 blijft hangen. Dat zelfde patroon met vergelijkbare concentraties is ook zichtbaar op het LML station Genovevalaan en het station Europalaan in Veldhoven, en overigens ook op de andere stations in Brabant. Zie: https://www.luchtmeetnet.nl/component/O3/noord-brabant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s