Videoweergave stadsdebat AIREAS

Steden zijn dynamische clusters van mensen en instanties rond een geldafhankelijk systeem met allerlei gevolgen op gebied van klimaat, verschraling van de Aarde, misbruik van grondstoffen, verspilling en negatieve gezondheid voor de mens.

AiREAS is een van de eerste initiatieven van de Stad van Morgen waarbij een nieuwe vorm van dynamisch clusteren wordt gehanteerd, namelijk niet rond geld maar rondom menselijke kernwaarden. In het geval van AiREAS groeperen de kernwaarden gezondheid, luchtkwaliteit zich rondom de cluster dynamiek van mensen en instanties in een regio. Dit is een geheel andere manier om met elkaar om te gaan in een gebied.

Het stadsdebat werd georganiseerd om dit verder duidelijk te maken aan alle belangstellenden. AiREAS bestaat 5 jaar en wil graag de ervaringen delen en samen kijken waar de prioriteiten komen te liggen voor de ontwikkeling van onze kernwaarden voor de komende 5 jaar. Hier kunt u alle presentaties en gesprekken nog eens in alle rust bekijken en beluisteren.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s