Apart natuurverschijnsel zichtbaar gemaakt

Vannacht barstte de discussie los op twitter tussen @scapeler en @SMOG_BE over een apart fenomeen dat in Eindhoven en Europa werd geconstateerd. We zijn al onder de indruk van de enorme weersverschillen tussen het Noorden van Nederland in een alarmsituatie voor gladheid en het Zuiden van het land waar we met 9 graden zonder jas de straat op kunnen. Nu voegt zich daar een schijnbaar onverklaarbare ophoping van luchtvervuiling aan toe dat nagenoeg precies het koude patroon van Europa afdekt.

Kijk in dit animatiefilmpje van Scapeler hoe ineens het Noorden van Eindhoven een stijging ziet van PM 1 waarden:

Vergelijkbare filmpjes zijn beschikbaar voor PM 2.5 en PM 10. Op zichzelf zou deze constatering onverklaarbaar zijn maar als we kijken naar de weer situatie dan zien we op Europees niveau het volgende voor temperatuur:

Temperatuur over Europa toont een koude front de verschillen in Nederland verklaart

Temperatuur over Europa toont een koude front de verschillen in Nederland verklaart

Vergelijken we dit plaatje met de luchtvervuiling in Europa dan zien we een duidelijke overlap:

PM10 situatie over heel Europa. Blauw is lage meetwaarden, geel, oranje en rood steeds hoger

PM10 situatie over heel Europa. Blauw is lage meetwaarden, geel, oranje en rood steeds hoger

Vorig jaar hebben we al eens gesproken over het Inversie fenomeen. Dat laat zien dat verschillende temperatuurlagen in de atmosfeer op elkaar drukken of elkaar uitrekken zodat de luchtvervuiling samengeperst wordt (Noord Eindhoven) en daarna weer uit elkaar getrokken zodat het lijkt of er ineens veel meer en daarna veel minder vervuiling is.

Deze animatie laat het fenomeen "inversie" mooi zien

Deze animatie laat het fenomeen “inversie” mooi zien

Deze combinatie van factoren met zo’n duidelijke scheidslijn hebben we nog nooit eerder kunnen observeren. Het weer, klimaat en vervuiling samen blijft een punt van aandacht en expertise ontwikkeling waaraan we misschien in de toekomst maatregelen aan kunnen koppelen.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Apart natuurverschijnsel zichtbaar gemaakt

  1. Pingback: Geuroverlast | AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s