Grote lijnen vergadering op 10 december

Op 10 december j.l. vond er een multidisciplinaire AiREAS ontmoeting plaats in facilitair centrum Aristo te Eindhoven. Aanwezig waren de gemeente Eindhoven, gemeente Breda, de provincie Noord Brabant, universiteit van Twente, Universiteit van Technologie Eindhoven, Universiteit Utrecht, Eindhovense burgerparticipatie, Axians, ECN, stagaire van Fontys, STIR Academy, Ecosolutions Nederland, FRE2SH, Medisch onderzoekteam ImageOnline, Scapeler, enz.

De ontmoeting was georganiseerd door AiREAS om samen te kijken naar de grote lijnen van co-creatie die zijn ontstaan in de loop van 2015. We willen kijken waar we onze energie het beste in kunnen steken gedurende 2016 om tot stappen te komen die leiden tot een gezondere leefomgeving? Het ging in deze vergadering niet alleen om Eindhoven maar ook de verdeling van energie en investeringen over de verschillende gebieden en roadmaps. Er stonden 12 punten op de agenda.

Hier kunt u het verslag downloaden: AiREASstrategisch20152016b

En wat foto’s van de bijeenkomst.

Voorzitter en Sustainocraat Jean-Paul Close prikkelt de aanwezigen tot cocreatie

Voorzitter en Sustainocraat Jean-Paul Close prikkelt de aanwezigen tot cocreatie

Multidisciplinair werken is plezierig en wordt erg gewaardeerd

Multidisciplinair werken is plezierig en wordt erg gewaardeerd

Dankzij de inzichten van wetenschap, burgers, overheid en innovatief bedrijfsleven ontstaat een innovatieve sfeer

Dankzij de inzichten van wetenschap, burgers, overheid en innovatief bedrijfsleven ontstaat een innovatieve sfeer

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s