Algemene ledenvergadering 10 december

Na afloop van de inspirerende ochtend van het grote lijnen overleg en de middag in het teken van het DAMAST project konden we in de avond terugblikken op een succesvol en inspirerend 2015. 6 punten stonden op de aandachtslijst:

  • Erkenning werkwijze: De externe verslaglegging van VentureSprings over de sustainocratische werkwijze van AiREAS op niveau 4 gebiedsontwikkeling is een erkenning van een maatschappelijke evolutie die we als groep samen vorm hebben gegeven. De theoretische vorm wordt door prestigieuze instellingen zoals het Presencing Institute (Otto Scharmer en Peter Senge) gekenmerkt maar de transitie in de praktijk is door Eindhoven waargemaakt.  
De AiREAS werkwijze positioneert zich op niveau 4 gebiedsontwikkeling: multidisciplinaire cocreatie gebaseerd op kernwaarden

De AiREAS werkwijze positioneert zich op niveau 4 gebiedsontwikkeling: multidisciplinaire cocreatie gebaseerd op kernwaarden

Het proces dat Stad van Morgen en AiREAS volgt is getheoretiseerd door het Precensing Institute

Het proces dat Stad van Morgen en AiREAS volgt is getheoretiseerd door het Precensing Institute

Met deze erkenning is communicatie met andere gebieden veel eenvoudiger geworden. Het is geen ideologie meer maar een praktische evolutie en keuze geworden.

  • Publicatie fase 1

Tegelijk met de erkenning publiceren we onze eerste fase wereldwijd. Het boek heeft vier grote lijnen waarin bewustwording en waardengedreven multidisciplinaire cocreatie opgebouwd wordt.

In december wereldwijd gratis te downloaden

In december wereldwijd gratis te downloaden

  • POP status
6 hoofdlijnen gevolgd in de POP

6 hoofdlijnen gevolgd in de POP

Er komt een management verslag en publicatie van de ervaringen. Belangrijk is nu dat we de ervaringen gebruiken omdat we inzien dat we voor een gigantische mentaliteit en cultuurverandering staan (van overheid afhankelijkheid naar samenredzaamheid en innovatie).

De enorme verandering wordt parallel doorgevoerd door de transitie in mens en omgeving met elkaar op te laten te trekken.

De enorme verandering wordt parallel doorgevoerd door de transitie in mens en omgeving met elkaar op te laten te trekken.

  • Status financieel

Marco van Lochem neemt het woord en vertelt over de financiële status van AiREAS. De accountant verklaring rondom het afronden van de eerste fase is succesvol doorlopen. De POP wordt ook netjes binnen de lijntjes ingekleurd en de nieuwe projecten zijn ook gebudgetteerd volgens de werkwijze van AiREAS (commitment in plaats van uurtje factuurtje)

  • Uitvergroting
    • verdiepen
    • verspreiden

AiREAS algemeen 2015 (6)

  • VINCI Innovation Awards

Tot slot namen we de tijd om onze Europese erkenning te vieren door de uitreiking van het VINCI Innovation Award en lekker samen eten bij Mijnheer Frits (lokale producten)

Een selectie van de groep die de Award uitgereikt kregen

Een selectie van de groep die de Award uitgereikt kregen

Lekker eten bij Mijnheer Frits

Lekker eten bij Mijnheer Frits

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s