Het nieuwe bedrijfsleven

Het nieuwe bedrijfsleven werkt niet alleen maatschappelijk en ecologisch verantwoord, het verantwoordt zich maatschappelijk en ecologisch. Wat is het verschil? Een bananenproducent kan MVO toepassen maar door de eenzijdige focus, volume en wereldwijde distributie nog steeds enorme schade veroorzaken. Door de bedrijfsactiviteit en activiteit te toetsen aan kernwaarden ontstaat een geheel nieuwe bedrijfsvorm die zich richt op lokale en mondiale waardecreatie in plaats van productie en distributie alleen. In deze piramide komen die zaken bij elkaar:

Het nieuwe ondernemen

Het nieuwe ondernemen

Dit noemen we het 4 x winst model of “Piramide Paradigma”. Het geldt niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook voor de overheid en kennisinstellingen. Kernwaarden zoals gezondheid, veiligheid, luchtkwaliteit, voedsel, samen-redzaamheid, enz zorgen ervoor dat allerlei disciplines zich ontmoeten in het centrum van de piramide om te komen tot waardecreatie. De innovatiekracht is zo enorm en constant dat er ook een economische harmonie ontstaat tussen enerzijds een efficiënt functionerende community en participatie maatschappij, en anderzijds een groei-economie voor alle innovaties die ontstaan. Zo werkt o.a. AiREAS in de verschillende steden en gebieden.

Bedrijven die betrokken zijn in AiREAS of Stad van Morgen samenwerken werken vaak al bewust of onbewust op deze manier.

http://www.euromate.com/nl_NL/nieuws-detail/nieuwsitem/24-7-tips-voor-minder-afval-en-schonere-lucht.html

En ECN die in de sensorenmarkt proactief afstemt op de context waarin gemeten wordt.

Of Ecosolutions Nederland BV die aangeeft een dienstverlening te willen integreren in het luchtmeetsysteem waardoor de hotspots luchtvervuiling in de stad voorzien worden van een luchtzuiveringssysteem.

En het FRE2SH initiatief in Gemert die de lokale productiviteit weer verbindt met de lokale consumptiepatronen door onder andere de EIER te introduceren.

En ga zo maar door. Er ontstaat een dynamisch geclusterde dynamiek van samenwerking rond kernthema’s waarin de talenten en faciliterende instellingen zich verbinden aan waardecreatie.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s