DAMAST project gaat van start

DAMAST staat voor “Development of an Automatic system for Mapping Air quality risks in Space and Time”. Projectleiders zijn Prof. Alfred Stein, Dr. Nicholas Hamm en Dr. Gerard Hoek. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekster Vera van Zoest.

Gebruik makend van het Innovatief Lucht Meetsysteem van AiREAS te Eindhoven gaat het project 2D en 3D modellen realiseren om de blootstelling aan luchtvervuiling zichtbaar te maken. In essentie ontwikkelt DAMAST een cruciale schakel voor weergave en interpretatie van gevalideerde data zodat deze vol vertrouwen kan worden benut voor alle wetenschappelijke onderzoeken maar ook de innovatieve toepassingen waar de data kwaliteit en interfaces een cruciale rol spelen.

Het project gaat enkele jaren in beslag nemen en ontwikkelt zich parallel met de gezonde verstedelijking processen die AiREAS inspireert, innoveert of meetbaar implementeert zoals vanuit het “Grote Knoppen team”. DAMAST is een fundamentele toevoeging voor de CalVal overwegingen waar AiREAS verantwoordelijkheid voor neemt.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s