Aanmelden voor AiREAS onderzoek tijdens de Marathon

Tijdens de Marathon in Eindhoven doet AiREAS en Stad van Morgen verschillende onderzoeken die beweging, gezondheid en luchtkwaliteit met elkaar in verband brengen. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Deelname is per onderzoek beperkt.

Onderzoek 1: Hart en Vaat         meer informatie hier (ook om aan te melden)   Reeds genoeg aanmeldingen
Max: 20 deelnemers
Locatie: beursgebouw
Onderzoeker: Dr. Eric de Groot
Aanmelden: zie hieronder

Onderzoek 2: Stress als deelnemer en bezoeker (samen met 1)
Max: 2 x 12 deelnemers     Reeds genoeg aanmeldingen
Locatie: beursgebouw
Onderzoeker: Prof. Pierre Cluitmans
Aanmelden: zie hieronder

Onderzoek 3: Luchtkwaliteit op de dag zelf met iPhone opzetstukje ISPEX. De opzetstukjes zijn gratis en mag u houden voor hergebruik. Wel even de ISPEX app downloaden.
Max: 60 deelnemers   Nog aanmeldingen nodig
Locatie: Pullman hotel v.a. 10.00
Onderzoeker: Jean-Paul Close
Aanmelden: zie hieronder

Onderzoek 4: Communicatie en bewustwording
Max: onbeperkt          Nog aanmeldingen nodig
Locatie: heel Eindhoven, middels interviews en metingen, media aandacht
Onderzoeker: Jean-Paul Close
Aanmelden: zie hieronder

Resultaten worden gedeeld tijdens een gratis STIR (Stad van Morgen) inspiratie avondsessie op 3 november in Fontys.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en betrokkenheid bij de “gezonde verstedelijking van Eindhoven”.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Aanmelden voor AiREAS onderzoek tijdens de Marathon

  1. Pingback: Marathon onderzoek: DESTRESSING THE CITY - AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s