Media aandacht voor schone lucht

De Marathon in combinatie met de activiteiten van AiREAS (luchtkwaliteit en volksgezondheid) in “innovatie stad” Eindhoven spreekt tot de verbeelding van de media.

Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant radio en TV besteden er aandacht aan. Zelfs de nationale media zoals “koppen en spijkers” overwoog om het thema mee te nemen in hun programmering.

De belangrijkste vraag die men herhaaldelijk stelde was: “Denk u dat men gehoor geeft aan uw oproep om de auto thuis te laten tijdens de Marathon?”

Hoe kan ik daarop antwoorden? Het blijft een bewustwordingsactie en experiment. De overheid kan dingen verbieden maar AiREAS nodigt uit tot het nemen van verantwoordelijkheid. Dat doen wij met de medeburgers maar ook de overheid, bedrijfsleven en wetenschap. De traditionele triple helix (overheid, bedrijfsleven en onderwijs) is verbonden met een economische band en doelgerichtheid dat vaak aantoonbaar een vervuilde situatie oplevert omdat geld prioritair is. Als we echter de mens aanspreken met gezondheid en leefbaarheid als hoger doel dan ontstaat innovatie als er de gelegenheid voor is. Op zo’n zondag van een Marathon zijn er veelal geen andere verplichtingen die automobiliteit vereisen, zoals woon-werk verkeer door de week. De optie om dan te lopen of fietsen in de stad uit solidariteit met het experiment, zou wel eens een meetbaar effect kunnen opleveren.

Wij zijn in ieder geval nieuwsgierig.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s