Filmpje over fase 2 in Eindhoven

Als wij mensen uit willen leggen hoe we de dicht bij de bevolking gemeten (dankzij fase 1) luchtkwaliteit nu in relatie willen brengen met onze levensstijl, bewustzijn over het belang van een gezonde leefomgeving en de beïnvloeding van onze gezondheid dan vindt men het al snel abstract of complex. Dat is het ook maar als je als deelnemer betrokken wordt bij zo’n onderzoek waarin je zelf centraal staat dan gebeurt er van alles, niet alleen met de deelnemer maar ook zijn of haar omgeving.  Om dit duidelijk te maken hebben we er een filmpje van gemaakt:

Dit noemen wij fase 2 van AiREAS in Eindhoven, namelijk vanuit luchtkwaliteit en gezondheid de bevolking aansporen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor veranderingen die de balans bevorderen voor onszelf en onze omgeving. Luchtkwaliteit meten we door onze meetkastjes dicht bij de bevolking. Gezondheid meten we door geruime tijd een grote groep mensen in de stad  te volgen en op gezondheid parameters en blootstelling door te lichten. Dan ontstaat een persoonlijk beeld voor de deelnemer zelf maar ook een collectief beeld waar bestuurders, ondernemers en wetenschappers iets mee kunnen. Ook AiREAS kan er wat mee in zijn geheel door ervaringen en inzichten te anonimiseren en te delen met de stadsbevolking.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven, VE2RS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s