Media aandacht voor het rugzak project

Afgelopen woensdag is het rugzakproject van start gegaan zoals vermeld via deze blog. De media en TNO schenken er ook veel aandacht aan:

TNO site: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2015/6/persoonlijke-meting-werkelijke-blootstelling-aan-ultra-fijnstof-in-eindhoven/

Omroep Brabant: http://www.omroepbrabant.nl/?news/2309971313/Eindhovenaren+gaan+als+wandelende+meetstations+fijnstof+te+lijf.aspx

Eindhovens Dagblad: ED_Stad_20150611_B08_1 (1)

Helaas hebben we slechts ruimte voor 12 proefpersonen waardoor we allerlei extra aanmeldingen niet mee hebben kunnen nemen. De 12 zijn geselecteerd uit 3 groepen waarbij gekeken is naar graad van affiniteit met het onderwerp (veel of helemaal niet tot nu toe), leef en werk locatie in de stad (om een goede spreiding te krijgen inclusief sommige hotspots) en levensstijl (gepensioneerd, woon/werk in de stad, enz).

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s