Monthly Archives: June 2015

Ozon piekt

Ozon piekt deze dagen regelmatig en geruime tijd boven de 100 ppb. In sommige delen van de wereld is dat al reden tot alarm. In Nederland niet maar toch gebiedt het om alert te zijn en daar waar mogelijk maatregelen te nemen voor uw eigen gezondheid. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Open data en multidisciplinaire co-creatie

Open data zijn de bron voor multidisciplinair samenwerken voor gezonde gebiedsontwikkeling Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged | 1 Comment

Is een landelijke AiREAS mogelijk?

Is een landelijke AiREAS mogelijk? Gezien de recente ontwikkelingen lijkt de kans zich te sterken dat dit op termijn ook gaat gebeuren. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Hoe krijgen we die animaties?

Hoe laten we de luchtvervuiling spreiding zien via de plaatjes en animaties? André legt uit. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

POP feestje

Als een onderzoekproces met succes is afgerond met veel vrijwilligers die allerlei dingen hebben moeten doorstaan is er genoeg reden om het te vieren. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda | Tagged , , , | Leave a comment

Media aandacht voor het rugzak project

Ook TNO en de media communiceren over het rugzakproject voor blootstelling luchtvervuiling Continue reading

Posted in AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Werkelijke blootstelling aan luchtverontreiniging

Vandaag zijn 4 mensen met een rugzak vol apparatuur de stad Eindhoven in gegaan om hun gewone leven weer op te pakken met het verschil dat we inzicht krijgen over de individuele blootstelling aan luchtvervuiling op elk moment van de dag en waar men ook is die dag. Daar halen we enorm veel kennis en innovaties uit in relatie tot de andere onderzoeken die lopen in de stad. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , | 1 Comment