Brand detectie

In Eindhoven was de luchtkwaliteit op 18 mei over de hele linie geredelijk wegens de winderige weersomstandigheden daarom was een data-analist (Scapeler) verbaasd dat hij ineens een piek constateerde in Gestel.

De eerste visuele informatie werd gemerkt om 11.10 maar de analist zit in Noord Holland en moest eerst de informatie interpreteren. Hij wist niet met zekerheid dat het om een brand ging. Een lokale 112 melding kwam pas 2 uur later waarna de brandweer met spoed kon uitrukken. We maken hier weer een AiREAS case van om te kijken of wijzelf aan de hand van ons meetnetwerk 112 meldingen zouden moeten doen en:

  • zo ja op welke gefundeerde gronden,
  • zo nee, op welke gefundeerde gronden….

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s