Turkse Erasmus+ studenten helpen AiREAS

Stad van Morgen heeft verschillende samenwerkingsverbanden. AiREAS is daar één van en is gericht op de gezonde verstedelijking door middel van private en publieke samenwerking. Eén van de uitdagingen is om het hele bevolkingscollectief mee te krijgen in die aanpak en daar horen alle culturen bij die zich in Eindhoven hebben gevestigd. In de sociaal-economische context van de maatschappij is er een kloof tussen de bevolkingsgroepen. Deze wordt beleefd vanuit concurrentie in een geldgedreven werkelijkheid waarbij Nederlanders van niet Nederlandse oorsprong zich vaak gediscrimineerd voelen. Dit heeft afzondering tot gevolg waarbij grote cultuurgroepen, zoals de bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap, subculturen vormen die zelf schakelen met de economische maatschappelijke werkelijkheid maar niet met de grote sociale samenhang. Navraag leert dat er enkele redenen aan te wijzen zijn voor deze segregatie:

  • Laag opleidingsniveau van de eerste generatie migranten,
  • Blijvende status van “gast”-arbeider (een gevoel en uitstraling van tijdelijkheid in het verblijf)
  • Taal
  • Angst voor discriminatie door “anders” te zijn

STIR Academy is een andere samenwerking inde Stad van Morgen. Deze is gericht op het onderbouwen en bewustmaken van een maatschappij en samen-(be)leving die gebaseerd is op hogere menselijke waarden (gezondheid, veiligheid, samen-redzaamheid, zelfbewustzijn en voedsel/water). Binnen deze kaders ontvangt de academie met grote regelmaat Turkse studenten die via het Erasmus+ programma van Europa kennis komen maken met nieuwe inzichten en cultuur. STIR Academy vertelt hen ook over AiREAS en tracht hen dit gedachtegoed te laten verwerken door hen opdrachten te geven die betrekking hebben op de cocreatie van een gezonde leefomgeving.

Turkse studenten uit de stad Bursa

Turkse studenten uit de stad Bursa

Een van die opdrachten is om te kijken of menselijke kernwaarden cultuuroverstijgend zijn en misschien verbroederend werken daar waar de maatschappij gebaseerd op geldafhankelijkheid en economie het laat afweten. De jongeren worden gevraagd om in hun eigen bewoording en creativiteit de Turkse gemeenschap van Eindhoven te verbinden met AiREAS. Zij passen het UNITED concept toe:

UNITED

UNITED

Mooie creatieve interactie van de studenten die AiREAS presenteren vanuit het gezonde stad hoger doel

Mooie creatieve interactie van de studenten die AiREAS presenteren vanuit het gezonde stad hoger doel

De ervaringen zijn hartverwarmend en uiterst verbindend. De jongeren presenteren vol passie en gedrevenheid, tonen betrokkenheid en creativiteit met sterke overtuigingskracht. Ze putten uit beeldend materiaal, poëzie, zang, theater, enz om hun boodschap duidelijk te maken. Ze roeren en ontroeren hun landgenoten in Eindhoven en zorgen voor een liefdevolle band met AiREAS en de Stad van Morgen. Het blijkt een waardevolle actie dat zowel inspiratie oplevert voor Turkije, de jongeren zelf als voor ons in Nederland. De multiculturele kracht is ook van creatie en handelsbelang dat veel verder gaat dan het uitwisselingsprogramma van studenten. Zij tonen aan dat verbroedering doelgericht mogelijk is met een waardengedreven brug tussen de culturen en mooie, ondernemende initiatieven tot gevolg.

Binnen de kaders van de Proof of Principle wilden we dit aantonen en via deze weg leveren we bewijs dat alleen maar gaandeweg kan worden uitvergroot.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Turkse Erasmus+ studenten helpen AiREAS

  1. Pingback: Jean-Paul Close legt uit over de POP en Marathon | AiREAS

  2. Pingback: Turkse studenten leven zich in | AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s