Eerste management samenvatting fase 1 AiREAS (ILM)

AiREAS is nooit klaar omdat harmonisering met onze natuurlijke omgeving ons nu eenmaal permanent voor innovatieve uitdagingen stelt. De Stad van Morgen is altijd een gezondere stad dan gisteren omdat we als AiREAS beweging steeds alert zijn hierop. Maar AiREAS projecten moeten toch een kop en een staart hebben zodat we de processen kunnen borgen, afsluiten naar private en publieke partners, en uitvergroten naar nieuwe gebieden.

Fase 1 van AiREAS Eindhoven is uniek. Het is tegelijkertijd een nieuwe samenlevingsmissie, een doorbraak in loslaten van oude werkelijkheden om te experimenteren met integrale vernieuwing, én een innovatief hoogstandje vanuit waardecreatie. Terugkijkend is het fantastisch wat er is gebeurd en wat we met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Vooruit kijkend hebben we zoveel geleerd dat we het waarschijnlijk inhoudelijk geheel anders zouden doen om de ambities nóg hoger te stellen vanaf het begin. Maar in 2010 was dat niet mogelijk én hadden we de kennis van vandaag niet.

Binnen die context is deze eerste management samenvatting van fase 1 een uitgebreider verhaal dan een normaal project zou beschrijven. Het beschrijft namelijk:

  • het ontstaan van AiREAS uit de Stad van Morgen en de bezieling van een bevlogen pionier,
  • de complexiteit van het betrekken van de juiste mensen in multidisciplinaire context en regionale focus
  • het ontwerp, de ontwikkeling en in gebruik name van het “onzichtbare zichtbaar maken”
  • en de consequenties ervan in het verzamelen van gegevens, de interpretatie en de vele spinoffs die ontstaan in alle innovatie domeinen.

Met veel genoegen delen we het document dat binnenkort uitgebreider beschikbaar komt in het Engels voor de wereldmarkt van gezonde verstedelijking. Dit document is vooral een eerbetoon aan de durf en het doorzettingsvermogen van de partners in de pioniersfase. Deze inspiratie is hopelijk doorslaggevend voor andere steden en potentiële Sustainocraten om er ook mee aan de slag te gaan.

Management Samenvatting fase1 AiREASEindhoven (1) (Correcties ingevoerd met dank aan het kritische oog van Andre van der Wiel. Ook het IP adres voor data moet veranderd worden naar de nieuwe).

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s