Monthly Archives: May 2015

Fijnstof piek trekt over Eindhoven

Ineens was er een onverwachte luchtvervuilingspiek in Eindhoven zonder ogenschijnlijke verklaring. Kijk naar het filmpje en tracht het te verklaren. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Brand detectie

In een kort filmpje zien we de detectie van een brand in Eindhoven door ons luchtkwaliteit meetnetwerk 2 uur voordat de hulpdiensten gealarmeerd werden. Dit roept vragen op binnen AiREAS hoe we hier mee om moeten gaan? Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , | Leave a comment

Eerste management samenvatting fase 1 AiREAS (ILM)

De management samenvatting van de eerste fase van AiREAS in Eindhoven, ter inspiratie voor andere steden en bevolkingsgroepen. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | Leave a comment

Turkse Erasmus+ studenten helpen AiREAS

De hartverwarmende interactie van studenten uit Turkije met AiREAS in de Turkse gemeenschap van Eindhoven laat mooie sporen achter van culturele, waardengedreven overbrugging en verbroederende samenwerking. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | 2 Comments

Ultrafijnstof experiment met TNO en IRAS

In juni worden 12 mensen in Eindhoven uitgerust met een rugzak vol apparatuur dat constant de luchtvervuiling meet in hun directe nabijheid op ultrafijnstof niveau. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , | Leave a comment