Hackathon Eindhoven

Dit weekeinde werkten een 10 tal team van 3 tot 6 personen aan een ondernemende visie en thema dat gebruik maakt van de vele datastromen die beschikbaar zijn in de stad. AiREAS was van de partij en legde de uitdaging uit van gezonde verstedelijking door samen de luchtvervuiling aan te pakken. Ons meetsysteem levert een constante stroom van data waar ondernemende mensen allerlei dingen mee kunnen doen.

Verschillende pitches over allerlei maatschappelijk relevante themas

Verschillende pitches over allerlei maatschappelijk relevante themas

Tegengaan van obesitas door aantrekkelijke groene gebieden in de stad

Tegengaan van obesitas door aantrekkelijke groene gebieden in de stad

Drie van de 10 teams pikten het thema luchtkwaliteit op in relatie tot bewustwording, gezondheid, leefbaarheid en vitaliteit in de stad en gebruikten de data van AiREAS om tot een voorstel te komen.

Dynamische fietsroute op basis van het ontwijken van vervuilde zones

Dynamische fietsroute op basis van het ontwijken van vervuilde zones

Er was een gedeelde 1e plaats voor het team Gezonde en Vitale stad en het team recycling van plastic

De gedeelde 1e plaats

De gedeelde 1e plaats

Nu moeten de winnende teams hun plan verder uitwerken om het donderdagmiddag te presenteren voor eventuele verdere uitvoering en implementatie.

 

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s