Grootschalig onderzoek RIVM

Het ministerie van volksgezondheid (RIVM) heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd om de effecten van luchtvervuiling op de mens te analiseren. Dit onderzoek werd gedaan samen met de Universiteit van Utrecht. Details treft u hier:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Big_Data_geven_meer_kennis_over_gezondheidseffecten_luchtverontreiniging

AiREAS is een samenwerking met burgers om juist luchtkwaliteit en gezondheid als innovatie prikkel te gebruiken voor resultaatgerichte veranderingen. AiREAS acht het een gemeenschappelijke uitdaging en verantwoordelijkheid om hiermee bezig te zijn en ziet in de ontstane innovaties en toepassing ervan een geheel nieuwe sociaal economische verhouding ontstaan met volop ondernemers kansen en ontwikkelingen.

Het verslag van het RIVM bevestigt en onderstreept de noodzaak ervan voor ons eigen welzijn.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s