Case behandeling

Sinds eind 2013 is formeel het ILM meetsysteem in gebruik in Eindhoven. Sindsdien hebben wij interessante observaties kunnen doen over de luchtkwaliteit in Eindhoven. Tijdens de laatste vergadering is besloten om per observatie een casus op te schrijven zodat deze verder kan worden onderzocht en onderbouwd met wetenschappelijke inzichten of extra gegevens. Dan wordt elke casus onderwerp van multidisciplinair debat over hoe we omgaan met de kennis en innovaties toe gaan passen in de stad.

Tot op heden zijn de volgende cases opgetekend en onderwerp van verder onderzoek en debat:

 

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s