Monthly Archives: March 2015

Grootschalig onderzoek RIVM

Een big data analyse van het RIVM samen met de Universiteit van Utrecht geeft inzicht in de effecten van luchtvervuiling op de mens. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Komen we ooit uit onze eigen vervuiling?

Two pictures on Twitter today show make us take action. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, AiREAS International, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven, VE2RS | Tagged , , , | 2 Comments

Frisse wind tour

Eind Februari besloot Marieke om een fietstocht te doen in Noord Holland en zij nam een Airbox mee om te kijken hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is. AiREAS partner ECN las de gegevens uit en gaf een uitleg van wat men zag. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen | Tagged , , | 1 Comment

Nu is het echt

De proefronde van AiREAS op gebied van gezondheidsonderzoek is van start gegaan met de eerste deelnemers. Het eerste proces is gericht op het afstemmen van verantwoordelijkheden en de inzichten die worden verkregen en gecommuniceerd worden met de AiREAS groep en de stad. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Case behandeling

Sinds eind 2013 meet het ILM fijnmazig en real time luchtvervuiling in Eindhoven. Sindsdien zijn er observaties gedaan die nu als case multidisciplinair onderzocht worden en ter stadsinnovatie worden bestudeerd. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged | Leave a comment