Voorbereidend werk klinisch onderzoek

In Lunteren was Dr. Eric de Groot voorbereidend werk aan het verrichten met zijn team om straks de 30 tot 50 proefpersonen in Eindhoven door te kunnen lichten met vragen over hun gezondheid, het opzetten van een database, het inzichtelijk maken van lifestyle door middel van het dragen van meetkastjes en het doen van metingen van hart en vaat.

De metingen moeten netjes worden verwerkt

De metingen moeten netjes worden verwerkt

Dit alles is nodig om straks grote groepen mensen uit Eindhoven te kunnen volgen terwijl wij met z’n allen trachten ons leven aan te passen om bij te dragen aan een gezondere stad. Dit sociale en toegepaste innovatie proces moet zichtbaar worden in de luchtkwaliteit van de stad die we nu constant meten op verschillende fronten maar ook in de gezondheid ontwikkeling van de mensen die er wonen en werken. Door beide patronen te volgen en onderling te interpreteren hopen we voldoende inzichten met de stadsbevolking te kunnen delen die leiden tot nog meer innovatie prikkels.

Nu al, sinds het in gebruik nemen van het ILM lucht meetnetwerk, zien we verschillende spin offs op gebied van sociaal en technologisch ondernemerschap dat indrukwekkende resultaten levert op gebied van nieuwe product creaties, dienstverlening en bestuurlijke missies die bijdragen aan bewustwording en maatschappelijke vernieuwing met gezonde leefomgeving zowel als doel én resultaat. Door het medische en lifestyle deel eraan toe te voegen hopen we dynamiek in een volgende versnelling te brengen.

Proefdraaien voorkomt dat we straks problemen ondervinden als we met de onderzoeken zijn begonnen

Proefdraaien voorkomt dat we straks problemen ondervinden als we met de onderzoeken zijn begonnen

Dr. Eric de Groot legt het allemaal uit aan de eerste groep geïnteresseerde proefpersonen

Dr. Eric de Groot legt het allemaal uit aan de eerste groep geïnteresseerde proefpersonen in Eindhoven tijdens de burgerparticipatie avond op 19 februari

 

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s