Wijken even vervuild als snelwegen

Naar aanleiding van alle pers aandacht kwam de vraag vanuit de wijk Villapark in stadsdeel Tongelre te Eindhoven waarom AiREAS op de Sperwerlaan (midden in de wijk) een meetstation heeft en niet op de drukke Tongelresestraat waar ook veel sluipverkeer vermoed wordt?

Dit is een logische vraag van mensen die een onderbouwd bewijs zoeken voor een bekend probleem. Het liefst zou men maatregelen zien om de straat af te sluiten of het verkeer om te leiden. AiREAS gaat echter om het creëren van een gezonde Stad door innovatie, niet het blokkeren van de dynamiek noch het verleggen van het probleem.

Meten aan een drukke weg bewijst alleen wat we allang weten. Maatregelen worden al genomen door overheden die helaas ook rekening dienen te houden met politieke en economische belangen rond bereikbaarheid, cultuur, economie en systeemeisen. Het spanningsveld is groot terwijl de overheid denkt aan maatregelen als kostenpost in plaats van innovatie kansen.

Om duidelijk te maken dat het meten in de buurt van de mens in plaats van het bekende probleem zijn logica heeft heb ik de metingen van de laatste maand naast elkaar gelegd op één scherm, inclusief het maps-kaartje van de 3 meetstations. Ik geef fijnstof weer van PM 1, 2.5 en 10.

image

Het is natuurlijk indrukwekkend te constateren dat midden in de wijk pieken ontstaan die soms ernstiger overkomen dan langs de drukke verkeersaders. De invloed van weer, speciale feestdagen, gebeurtenissen in de wijk, evenementen, enz komen in beeld. Interpretatie wordt zo een multidisciplinaire zaak waar de buurtbewoners zelf ook aan mee kunnen doen.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s