Vliegtuigen en ultrafijnstof

Dit bericht ontvingen we vandaag van onze partner Milieudefensie, Ivo Stumpe.

image

Vliegtuigen blijken enorm veel ultrafijnstofdeeltjes te veroorzaken

Onderzoek Schiphol
Per seconde stoot een opstijgend vliegtuig 100.000.000.000.000.000 ultrafijnstofdeeltjes uit. Dat is evenveel als de uitstoot van 1 miljoen vrachtwagens. Een onvoorstelbaar groot getal!

Dit is een van de schokkende resultaten van vandaag gepubliceerd onderzoek van TNO naar de luchtvervuiling van vliegverkeer rondom Schiphol.

Milieudefensie heeft op basis van het onderzoek van TNO een analyse gemaakt van de invloed op de gezondheid van omwonenden. Hieruit blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van bewoners van met name Amstelveen en Amsterdam daalt met 4 maanden tot ruim een jaar, afhankelijk van de plek waar ze wonen.

Tot voor kort werd aangenomen dat vliegverkeer weinig invloed had op de luchtkwaliteit in de omgeving, maar dit blijkt dus niet zo te zijn! Wij vinden de cijfers extreem zorgwekkend en eisen snel aanvullend onderzoek en maatregelen. Helaas is het technologisch vrijwel niet mogelijk om vliegtuigen te verschonen, dus de enige echte oplossing is minder vliegen.

Op de website van Milieudefensie vind je meer informatie over het onderzoek en de berekeningen.

Met dank aan:
image

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s