Rapport lucht van Milieu Defensie

In juni 2014 publiceerde Milieu Defensie haar rapport over de meetresultaten van een luchtkwaliteit onderzoek in het hele land. Hier kunt het bewonderenswaardige werk van deze maatschappelijk betrokken mensen downloaden:

Milieudefensie rapport Hoe gezond is onze lucht 20140626

In Eindhoven werkt AiREAS graag samen met o.a. Bernard Gerard en Wen Spelbrink en Milieudefensie initiatieven.

De topprestatie van Bernard Gerard en Wen Spelbrink en hun team vrijwilligers

De topprestatie van Bernard Gerard en Wen Spelbrink en hun team vrijwilligers

Het inzichtelijk maken van een van de grootste “onzichtbare” uitdagingen van deze tijd is een belangrijke stap in het creëren van verantwoordelijkheid bij de burgers en de beleidsmakers van ons land. Milieudefensie werkt keihard aan de beïnvloeding van het systeem terwijl AiREAS door middel van multidisciplinaire uitnodiging een beweging op gang tracht te brengen waarin beleidsinnovatie gestimuleerd wordt met op de mens en natuur gerichte toegepaste kennis, technologische en sociale innovaties. We vullen elkaar naadloos aan waarbij Milieudefensie zich landelijk manifesteert en AiREAS zich noodzakelijkerwijs moet focussen op gebieden waar de bereidheid en mogelijkheid tot doelgericht multidisciplinair samenwerken (burgers, overheid, wetenschap en bedrijfsleven) het grootst is. In de stad Eindhoven is dat draagvlak aanwezig maar op landelijk niveau zijn de verantwoordelijkheden nog veel te versnipperd, verzuild en geldgedreven om waardengedreven commitments en samenwerking te krijgen. Wel zien we dat onder invloed van de successen van zowel AiREAS als Milieudefensie in Eindhoven samen met de lokale bestuurlijke en bedrijfskundige partners de landelijke overheid steeds meer nieuwsgierigheid toont naar de werkwijze en tracht zich daarin te vinden voor de ontwikkeling van de landelijke uitdaging waar men voor staat. De verantwoordelijkheden voor zorg en gezondheid worden steeds meer overgeheveld van staatsniveau naar stadsniveau waardoor ook de ministeries aan het bestuderen zijn wat hun rol zal zijn in een nieuwe werkelijkheid. Dat men open staat voor beïnvloeding van burger initiatieven zoals AiREAS en Milieudefensie is al een bemoedigend teken voor de ontwikkeling van ons land.

Ondertussen zien we dat steden zoals Breda en Nijmegen, en gebieden als de Drechtsteden, Noord Holland, Gelderland en Noord Brabant bestuurlijk of vanuit burger initiatief zich open stellen voor de werkwijze van Sustainocratie (Systeem samen met Burger) en bezig zijn met AiREAS of AiREAS achtige constructies. Dat dit niet alleen wenselijk is maar noodzakelijk binnen de ethiek van ons bestaan maakt ook Milieudefensie in haar publicatie normaal duidelijk.

Doodsoorzaak nummer 1 boven verkeersslachtoffers (WHO)

Luchtvervuiling doodsoorzaak nummer 1 boven verkeersslachtoffers (WHO)

In Eindhoven is er al een coalitie akkoord “gezonde stad”. Iedereen in Nederland kan door stemgedrag de beleidskeuzes beïnvloeden. Laten we een democratie creëren en borgen die menselijke waarden respecteert. De wetenschappelijke theorie toont aan dat we daarvoor gezondheid, werkgelegenheid en welzijn terug krijgen. De moeite waard dus!

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAS Breda, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s