ECN rapporteert succesvolle tests met NO2 sensor

Eerste meetresultaten zijn veelbelovend

Eerste meetresultaten zijn veelbelovend

De airboxen in Eindhoven meten ultrafijnstof, fijnstof, temperatuur, vochtigheid en ozon maar nog geen NO2. Die ontwikkeling wordt door ECN voor AiREAS uitgevoerd. De eerste tests hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte in het centrum van Eindhoven. De test dienen te verifiëren of de gemeten NO2 overeenkomt met de gekalibreerde NO2 monitor die daar vanuit het rijk aanwezig is. In het plaatje is te zien dat de metingen synchroon lopen. Dit is geweldig nieuws en een eerste felicitatie waard voor het ontwikkelteam.

AiREAS gebruikt het fijnmazige meetnetwerk (ILM genaamd) om met haar leden en partners samen te werken aan de co-creatie van de gezonde stad. Het meetnetwerk maakt het “onzichtbare zichtbaar” waardoor er verbanden gelegd kunnen worden met de ontwikkeling van volksgezondheid in de stad en de manier waarop wij allemaal samen met de stad omgaan. Het is een stimulans om met elkaar innovaties toe te passen die de leefomgeving optimaal maken voor ons welzijn.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ECN rapporteert succesvolle tests met NO2 sensor

  1. Pingback: Strategisch overleg 2016-2022 | AiREAS

  2. Pingback: Strategisch overleg 2016-2022 - AiREAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s