Monthly Archives: October 2013

Here are the world’s worst cities for air pollution, and they’re not the ones you’d expect

Add your thoughts here… (optional)

Posted in AiREAS Algemeen | 2 Comments

Kankerverwekkend

De wereld gezondheid organisatie heeft nu wetenschappelijk onderbouwd dat luchtvervuiling kanker verwekkend is op het hoogste niveau van schadelijkheid. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , , | 4 Comments

9 oktober verslag vervolg AiREAS

Multidisciplinaire bijeenkomst om vervolg thema’s te bespreken. 4 thema’s akkoord. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven, VE2RS | Tagged , , , , , | 6 Comments

3 oktober fietsactie milieudefensie

Milieudefensie organiseert beleid-beïnvloedende acties tem behoeve van schone lucht in Eindhoven. AiREAS betrekt milieudefensie integraal bij haar multidisciplinaire activiteiten. Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen | Leave a comment