Wijk coöperatie VE2RS kick off

Zie korte video impressie van de dag

Vandaag was AiREAS voor het eerst zichtbaar als wijk coöperatie in een van onze proefwijken Doornakkers. We deden dat aan de hand van de zuster coöperatie VE2RS (Voedsel, Educatie, Energie, Recreatie, Samenwerking) waarmee wij zaken tastbaar maken voor wijkbewoners.

VE2RS logo

VE2RS logo

Onze twee stands werden bevolkt door regionale ondernemers die via de coöperatie hun producten, diensten en expertise aanbieden. Het geheel is uit op de toepassing van lokale zelfredzaamheid in de wijk door sustainocratisch samenwerken op gebied van:

* voedsel door middel van stadsland en tuinbouw
* energie door middel van zelfstandige energie initiatieven (zon, water, vergisting, enz)
* mobiliteit door een wijk aanbod in coöperatief verband te organiseren van duurzame vervoersmiddelen
* educatie voor bewustwording en kennis ontwikkeling
* betrokkenheid door inzet en samenwerking
* enz

Via AiREAS wordt verder alles in de gaten gehouden zodat er gaandeweg een verbetering ontstaat van de leefbaarheid en leefomgeving door multidisciplinair toegepaste kennis en meetbare resultaten.

In het buurtkantoor Doornakkers worden vanaf deze kickoff nu bijeenkomsten gehouden om dit alles verder vorm te geven. De wijkbijeenkomst had dan ook vooral het doel om wijkbewoners te vragen naar contactgegevens om de opbouw van de aanpak een eerste fundament te geven. De eerste reacties waren van “verbazing”. Het werd als “nieuw” of “anders” ervaren in onze maatschappij, onwennig en als zelfbewuste gedachte een kleine confrontatie tussen persoonlijke werkelijkheden. Men moest de gedachten eerst verwerken. Het zette bezoekers aan het denken en velen kwamen na verloop van tijd terug om hun email achter te laten en in openheid met ons te reflecteren.

Zie hier een korte foto reportage:

image

Het groepje samenwerkende ondernemers op de stand aangevuld door de vele ondersteunende partijen zoals Van Egdom (elektrische auto), Coppelmans (eetbare planten), enz

De wijkondernemers werken samen in VE2RS en AiREAS met o.a. zonnepanelen, leaseconstructies, eetbare planten, elektrische auto, huisafval vergisting, wijkactiveringsspelen, workshops, huis creativiteit, enz.

AiREAS presenteert zich als overkoepelende paraplu die de richting bewaakt vanuit gezondheid en leefomgeving.

AiREAS en schone mobiliteit

AiREAS en schone mobiliteit

De verschillende trokken veel aandacht waarbij vooral jongeren zich lieten charmeren door coöperatieve elektrische wijk mobiliteit.

Eetbare plantjes doen het goed

Eetbare plantjes doen het goed

Het multiculturele karakter van Doornakkers kwam prachtig en positief tot uiting door spontane acties richting oa de kinderen. Ook de verschillende eetculturen waren zichtbaar en vooral proefbaar.

Doornakkers "jamkids" werd spontaan geboren

Doornakkers “jamkids” werd spontaan geboren

Met zo’n 30 stands en een mooie diversiteit van lokale initiatieven was de dag een prachtige wijkpresentatie en een waarlijke mijlpaal in maatschappelijke transformatie van grote gecentraliseerde processen naar lokale kleinschalige menselijke interactie en samenhorigheid op wijkniveau. Een basis is gelegd voor regelmaat en continuïteit. De dag was tot stand gekomen door de onvermoeibare inzet van lokale ondernemende mensen en verder gedragen door lokale ondernemende betrokkenheid. Voor iedereen gaf het een goed gevoel zeker omdat de opzet niet puur commercieel was maar vooral creatief samenhorig.

Heeft u verder belangstelling om mee te doen of op de hoogte te blijven? Laat dan alsnog even uw gegevens achter.

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven, VE2RS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s