Doornakkers buurtkantoor Eindhoven

Met Stichting Ruimte is afgesproken dat zij zich als lid vereenzelvigt met het hoger doel van AiREAS door ons met ruimte in deze wijk te faciliteren.

Gedurende 6 maanden gaan wij in Doornakkers wijkgerichte activiteiten organiseren rond de thema’s van:

* AiREAS: luchtkwaliteit, gezondheid en gebiedsdynamiek
* VE2RS: zelfredzaamheid in de wijk
* STIR: het successpel “Het Geheim”

Dit vertaalt zich in experimenten met workshops, wijkbijeenkomsten en vooral ook de oprichting van cooperaties in de wijk.

Verschillende kleine ondernemers hebben zich al verenigd om de workshops en cursussen te gaan geven.

Meer ondernemers kunnen zich hier aanmelden om vanuit deze cockpit activiteiten te ontplooien.
Email: jp@stadvanmorgen.com

About Jean-Paul Close

Life forms in nature are healthy by definition. Unhealthy ones disappear to make room for a new cycle of healthy life. If human organizations, societies, governance and economies accept unhealthy pollution we destroy ourselves. A new governance appears based on awareness of core human values to sustain our species and living surroundings. It a new democracy called Sustainocracy. Old structures collaps as new, better ones grows. Sustainocracy exists through new age ventures like AiREAS, FRE2SH, COS3I and STIR learning cooperation.
This entry was posted in Local AiREAs Eindhoven, VE2RS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s