Monthly Archives: April 2013

Green week

Green week is een initiatief uit Brussel om schone lucht onder de aandacht te brengen. Brussel zocht initiatieven. Die heeft AiREAS volop. Uiteindelijk besloot Brussel om met ons mee te doen niet andersom. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Kraanwater

Water is gezond en het wordt vrij beschikbaar gesteld in de stad. Ben vertelt over zijn eerste waterfonteintjes Continue reading

Posted in Local AiREAs Eindhoven, VE2RS | Tagged , , , , | 1 Comment

Burgerparticipatie

Wat is burgerparticipatie eigenlijk en hoe zit de Stad van Morgen daar in? Continue reading

Posted in Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

AiREAS Eindhoven formele kickoff – sustainocratie

Originally posted on Stad van Morgen:
Op donderdag 11.10.12 ging AiREASĀ het eerste sustainocratische samenwerkingsverband van start waarbij burgers het initiatief nemen om een multidisciplinair samenwerkingsverband aan te gaan met institutionele partijen voor een concreet menselijk doel, in dit geval de…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Stadsaankondiging

Sinds mijn opgevoerde druk om een publieke AiREAS aankondiging te doen in Juni 2012 werd er van alle kanten druk uit geoefend op geldverstrekkende overheden. De provincie moest aan de slag om een nieuwe subsidieregeling te organiseren dat door de … Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen, Local AiREAs Eindhoven | Tagged , , | Leave a comment

Voor en tegenkrachten

Nadat begin 2012 de eerste doelstellingen van AiREAS duidelijk waren moesten de middelen vrijgemaakt worden uit de toch al noodlijdende fondsen van de betrokken overheden. Noodlijdend omdat de economische crisis had gezorgd dat de reeds vooruitgeplande investeringen herzien moesten worden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Het onzichtbare zichtbaar maken

Tijdens de 2e bijeenkomst van Local AiREAS Eindhoven, wederom gefaciliteerd door de gemeente met ruimte en koffie, werd er gekeken hoe een abstracte duurzaamheid missie zich kon concretiseren in praktische projecten. Omdat er al zoveel gezegd was over Eindhoven en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Eindhoven living lab

Bij toeval had ik Mary-Ann Schreurs ontmoet tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis waarin duurzaamheid themas werden besproken met leden van de gemeenteraad onder voorzitterschap van Erik van Merrienboer. Schreurs was raadslid van D66 en we raakten in gesprek tijdens … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Proof of Concept

De eerste mijlpaal van AiREAS, Proof of Concept, bleek voldoende om de toon te zetten maar net nog niet genoeg….. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Geschiedenis

AiREAS is geboren uit de ontwikkelingen die in de Stichting STIR (Stad van Morgen) hebben plaatsgevonden sinds de oprichting in 2009 en het hele bewustwordingtraject van de oprichter Jean-Paul Close sinds zijn geboorte in 1958 maar met duidelijke persoonlijke doorbraken … Continue reading

Posted in AiREAS Algemeen | Tagged , | 1 Comment